metsatieteellinenseura.fi
Suomen Metsätieteellinen Seura

Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

 

Tuoreimmat uutiset / Latest news

Kevätkokouskutsu 15.4.2015

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 keskiviikkona 15.4.2015 klo 15 alkaen. Kaikki jäsenet ja apurahansaajat ovat tervetulleita. Ohjelma löytyy tästä linkistä.

Invitation to spring meeting 15 April 2015

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Wednesday 15 April 2015 at 15:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 309 (3th floor). All members and grantees are welcome. Programme can read through this link.

Apurahapäätökset 2015

Suomen Metsätieteellinen Seura myönsi hallinnassaan olevista rahastoista apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen sekä kieliopintoihin ja muuhun kansainväliseen yhteistoimintaan yhteensä 80075 euroa 19 hakijalle. Lisäksi Metsämiesten säätiön Seuran hallinnoimiksi myöntämästä apurahasta jaettiin 13 hakijalle yhteensä 14990 € IUFRO-toimintaan osallistumista varten.

Grant decisions 2015

The Finnish Society of Forest Science awarded grants to 19 applicants for research, participation in international scientific confrerences, language studies, and other international cooperation a total of 80075 €. In addition, the Society awarded 13 grant, total 14990 €, for IUFRO activities from the funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö.

Tutustu apurahan saajiimme

Tällä sivulla voit tutustua apurahan saajiimme, jotka ovat saattaneet Seuran rahoittaman tutkimuksen loppuun. Täydennämme vähitellen sivua, jolle pääset tästä linkistä.

Meet our grantees

In this page, our grantees tell about their research work. We will update the page in the future. The page can be reached through this link.

Sata vuotta suomalaista metsätieteellistä julkaisutoimintaa

Seuran vanhojen julkaisujen digitointihanke on saatu päätökseen. Linkit arkistoihin löytyvät tältä sivulta.

Hundred years of Finnish forest science publishing

This page contains links to all publications of the Finnish Society of Forest Science published since 1913.

Uusin jäsentiedote / Newest information letter

Toimintakertomus 2013

Toimintasuunnitelma 2015

Seuran säännöt

Seuran strategia