Metsäbiologian kerho, Sali 104 (1. kerros)

Ohjelma

Mikäli esitelmän pitäjä on antanut luvan ladata esityksensä verkkoon, voit avata sen klikkaamalla pdf-linkkiä kirjoittajan nimen jälkeen.

13.45 - 14.15 Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys aineettomien ekosysteemipalveluiden tuotteistamisessa, Saara Lilja-Rothsten, Nora Arnkil, Lauri Saaristo ja Airi Matila, Tapio oy (PDF 1,7 MB)

14.15 - 14.45 Kunnostusojituksen vaikutus metsäojitettujen turvemaiden maaperän hiilivarastoon, Tuula Larmola, Mika Nieminen, Ari Laurén, Sakari Sarkkola ja Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus (PDF)

14.45 - 15.15 Kahvitauko

15.15 - 15.45 Maaperän hiilivaraston muutoksen epävarmuus Suomessa, Aleksi Lehtonen ja Juha Heikkinen, Luonnonvarakeskus (PDF 1,8 MB)

15.45 - 16.15 Kantojen korjuun vaikutukset maaperän ravinnedynamiikkaan ja rakenteeseen, Lilli Kaarakka1, Marjo Palviainen1, Riitta Hyvönen-Olsson2, Mikael Marjanen1 ja Heljä-Sisko Helmisaari1, 1Helsingin yliopisto ja 2Sveriges lantbruksuniversitet (PDF 3,1 MB)

16.15 - 16.45 Keskustelu

Sessioon liittyvä posteri:

Lahopuun hajoamisnopeuden ja typensidonnan lämpötilariippuvuus, Katja T. Rinne, Tiina Rajala ja Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus