Metsäekonomistiklubi, Sali 505 (5. kerros)

Metsäekonomistiklubin iltapäiväsessiossa luodaan uusia näkökulmia metsäekonomiseen tutkimukseen.

Ohjelma

Mikäli esitelmöiijä on antanut luvan ladata esityksensä verkkoon, voit avata sen klikkaamalla pdf-linkkiä esittäjän nimen jälkeen.

13.45 - 14.15 Metsien maisema- ja virkistysarvot Ruka-Kuusamon matkailussa: kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ville Ovaskainen ja Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus (PDF)

14.15 - 14.45 Puutuotealalle virtaa cleantech-yhteistyöstä, Henrik Heräjärvi, Luonnonvarakeskus (PDF)

14.45 - 15.15 Kahvitauko

15.15 - 15.45 Tasaikäis- ja eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen markkinatasapaino, Jussi Lintunen ja Jani Laturi, Luonnonvarakeskus (PDF)

15.45 - 16.15 Kuluttaja- ja yhteiskuntalähtöinen tutkimus sekä uuden sivun kääntäminen digitaalisten markkinapaikkojen tutkimukselle metsäsektorilla, Jani Holopainen ja Petri Parvinen, Helsingin yliopisto (PDF)

16.15 - 16.45 Metsäalan ennakointi murroksessa – Näkökulmana puurakentaminen, Elias Hurmekoski, Euroopan metsäinstituutti ja Itä-Suomen yliopisto (PDF)

Sessioon liittyvät posterit (3. kerroksen aula)

Metsät Suomen tulevaisuuden kasvihuonekaasutaseessa, Maarit Kallio, Olli Salminen ja Risto Sievänen, Luonnonvarakeskus

Metsäpolitiikka ja kestävä kehitys metsiin ja puutuotteisiin perustuvilla markkinoilla ja niiden arvoketjussa, Annika Hyytiä, Helsingin yliopisto