Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

 

Tuoreimmat uutiset / Latest news

Linkki Metsätieteen päivän suoratoistovideoon ja tiivistelmäkirjaan

Jäikö Metsätieteen päivän 20.11.2019 väliin. Aaamupäivän yhteiskokouksen videtallenne on katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=8T8rFFq9KeU.

Metsätieteen päivän tiivistelmäkirja löytyy tästä linkistä.

Kutsu syyskokoukseen 11.12.2019

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 keskiviikkona 11.12.2019 klo 15.00 alkaen. Ohjelmassa ovat sääntömääräiset syyskokousasiat, mm. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja erovuoroisen hallituksen jäsenen valinta sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen hyväksyminen. Tule mukaan vaikuttamaan Seuran tulevaan toimintaan. Asialista löytyy tästä linkistä.

Invitation to Autumn Meeting 11 December 2019

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Wednesday 11 December 2019 at 15:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 309 (3th floor). Come to participate in planning of the forthcoming activities of our Society. The programme can be found through this link.

Metsätieteen päivä 20.11.2019

Vuoden 2014 metsälakiuudistusta perusteltiin metsänomistajien valinnanvapauden lisäämisellä, byrokratian vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Vaikka kuusi vuotta ei ole metsässä pitkä aika, on kuitenkin jo mahdollista luoda katsaus siihen ovatko lain tavoitteet toteutuneet ja miten ne näkyvät metsissä. Kuinka paljon metsienkäsittelytavat ovat monipuolistuneet? Haluavatko ja voivatko metsänomistajat käyttää lisääntyneen valinnanvapauden hyödykseen? Onko metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtynyt tai edes hidastunut? Suomen Metsäkeskus on kerännyt systemaattisesti tietoa metsien käsittelystä, Luonnonvarakeskuksessa on valmistumassa laaja metsälain ja metsätuholain vaikutusten arviointi ja viimeisin selvitys luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuudesta valmistui hiljattain. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Metsätieteen päivään vuoden 2014 metsälain vaikutuksista suomalaismetsissä. Ohjelma, videolinkki aamupäivän yhteiskokouksen etäseurantaan ja iltapäivän rinnakkaissessioiden salit löytyvät Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Metsätieteen päivän mentorointilounaat 20.11.2019

Metsätieteen päivän 20.11.2019 lounastauolla Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille. Mentorointilounaan tavoitteena oli siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmilta tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoilta nuoremmille ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Lue lisää

Mentoring lunches in Forest Science Day 20 November 2019

During the lunch break of the Forest Science Day on 20 November 2019, the Finnish Society of Forest Science organised a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing to work in a R&D related post. The aim of the mentoring lunch was to transfer knowledge from experts in the R&D field to younger professionals and offer an opportunity for networking. Read more

Forest Science Day 20 November 2019

The justifications of the 2014 Forest Law were increasing the management alternatives for forest owners, reduction of bureaucracy, and promoting forest biodiversity. Six years is not a long time in a forest. However, we can already review how the aims of the Forest Law have been implemented and how we can see them in the Finnish forests. Are the management practices diversified? Are the forest owners willing and able to use the increased choice of management alternatives? Has the rate of impoverishment of the forest biodiversity stopped or at least slowed down? Come to listen and discus about the 2014 Forest Law in the Forest Science Day. You will find the programme (in Finnish), rooms afternoon concurrent sessions, and the link to the video streaming of the morning plenary session through this link.

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahamyönnöt 2019

Suomen Metsätieteellinen Seura jakaa apurahoja tutkimukseen 64 980 €, matka-apurahoja 5 300 € ja apurahoja muuhun tieteelliseen toimintaan 4 000 €. Lisäksi Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus päätti myöntää 21 900 € apurahoja IUFRO-toimintaan Metsämiesten säätiön myöntämistä varoista. Apurahojen myöntökirjeet annetaan apurahojen saajille Seuran kevätkokouksessa 10.4.2019.

Grants of the Finnish Society of Forest Science 2019

Finnish Society of Forest Science awards grants for research for the total of 64 980 €, for participation in international scientific meetings 5 300 € and for other scientific activities 4 000 €. The Board of the Finnish Society of Forest Science also awarded grants for the total of 21 900 € for IUFRO activities from the funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö. The award letters will be given to the grantees in the Spring meeting of the Society on 10 April 2019.

Open Forest Science

Open science is not in the future horizon, it is already here. How it can benefit your research and your access to research results, and how you can avoid the cave eats of the new open research environment? Finnish Society of Forest Science organised a whole day seminar for discussing how we can apply open science principles for enhancing forest sciences from their own points of view. Based on the seminar, we have compiled a page on Open Forest Science that includes a video on the plenary talks of the seminar, workshop reports, and useful links. Check the Open Forest Science page.

Changing scientific publication environment challenges forest science journals

The Society hosted the International Workshop on Forest Science Publishing on 15-16 October 2015 in Helsinki. The event was  the first activity of the new IUFRO Working Party 9.01.06 on forest science publishing. The workshop gathered editors of forest science journals and scientists interested in publishing from Europe, North America, and Australia. The workshop participants discussed current challenges for forest science publishing and provided education for early-career scientists. Read more.

Tutustu apurahan saajiimme

Tällä sivulla voit tutustua apurahan saajiimme, jotka ovat saattaneet Seuran rahoittaman tutkimuksen loppuun. Täydennämme vähitellen sivua, jolle pääset tästä linkistä.

Meet our grantees

In this page, our grantees tell about their research work. We will update the page in the future. The page can be reached through this link.

Sata vuotta suomalaista metsätieteellistä julkaisutoimintaa

Seuran vanhojen julkaisujen digitointihanke on saatu päätökseen. Linkit arkistoihin löytyvät tältä sivulta.

Hundred years of Finnish forest science publishing

This page contains links to all publications of the Finnish Society of Forest Science published since 1913.

Jäsentiedote 4/2019 - Information Letter 4/2019

Toimintakertomus 2017

Toimintasuunnitelma 2019

Seuran säännöt

Seuran strategia