Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

 

Tuoreimmat uutiset / Latest news

Kutsu Metsätieteen päivään 20.11.2019

Vuoden 2014 metsälakiuudistusta perusteltiin metsänomistajien valinnanvapauden lisäämisellä, byrokratian vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Vaikka kuusi vuotta ei ole metsässä pitkä aika, on kuitenkin jo mahdollista luoda katsaus siihen ovatko lain tavoitteet toteutuneet ja miten ne näkyvät metsissä. Kuinka paljon metsienkäsittelytavat ovat monipuolistuneet? Haluavatko ja voivatko metsänomistajat käyttää lisääntyneen valinnanvapauden hyödykseen? Onko metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtynyt tai edes hidastunut? Suomen Metsäkeskus on kerännyt systemaattisesti tietoa metsien käsittelystä, Luonnonvarakeskuksessa on valmistumassa laaja metsälain ja metsätuholain vaikutusten arviointi ja viimeisin selvitys luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuudesta valmistui hiljattain. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Metsätieteen päivään vuoden 2014 metsälain vaikutuksista suomalaismetsissä. Onko sinulla uutta sanottavaa päivän teemasta tai uusia tutkimustuloksia esiteltäväksi? Tarjoa omaa esitystäsi johonkin iltapäivän viidestä rinnakkaissessiosta. Lue lisää Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Mentorointilounaat Metsätieteen päivässä 20.11.2019

Metsätieteen päivän 20.11.2019 lounastauolla Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille. Mentorointilounaan tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmilta tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoilta nuoremmille ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Lue lisää

Mentoring lunches in Forest Science Day 20 November 2019

During the lunch break of the Forest Science Day on 20 November 2019, the Finnish Society of Forest Science organises a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing to work in a R&D related post. The aim of the mentoring lunch is to transfer knowledge from experts in the R&D field to younger professionals and offer an opportunity for networking. Read more

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä 15.4.2019

Suomen Metsätieteellisen Seuran Metsäbiologian kerho, Taksaattoriklubi ja Metsäteollisuus ry järjestävät yhteistyössä seminaarin "Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – uutta tietoa metsätalouden kehittämiseen" Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) 15.4.2019 klo 13.00 - 15.45. Tilaisuus videoitiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan TiedeTV-kanavalle Youtubeen. Ohjelma ja videolinkki löytyvät tapahtuman sivulta.

Metsänhoitoklubin vuosikokousseminaarin 4.4.2019 esitysmateriaalit

Metsänhoitoklubin vuosikokousseminaarin "Suomen metsät globaalitaloudessa" esitysten materiaalit löytyvät kokouksen omalta sivulta.

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahamyönnöt 2019

Suomen Metsätieteellinen Seura jakaa apurahoja tutkimukseen 64 980 €, matka-apurahoja 5 300 € ja apurahoja muuhun tieteelliseen toimintaan 4 000 €. Lisäksi Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus päätti myöntää 21 900 € apurahoja IUFRO-toimintaan Metsämiesten säätiön myöntämistä varoista. Apurahojen myöntökirjeet annetaan apurahojen saajille Seuran kevätkokouksessa 10.4.2019.

Grants of the Finnish Society of Forest Science 2019

Finnish Society of Forest Science awards grants for research for the total of 64 980 €, for participation in international scientific meetings 5 300 € and for other scientific activities 4 000 €. The Board of the Finnish Society of Forest Science also awarded grants for the total of 21 900 € for IUFRO activities from the funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö. The award letters will be given to the grantees in the Spring meeting of the Society on 10 April 2019.

Metsätieteen päivä 26.11.2018

Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Vuoden 2018 Metsätieteen päivän teemana oli Suometsien käytön tulevaisuus. Ohjelma, linkki aamupäivän yhteiskokouksen videoon, tiivistelmäkirja ja esitysten PDF-tiedostoja löytyy Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Information on IUFRO World Congress 2019

The next World Congress of IUFRO (International Union of Forest Research Organisations) will be in Curitiba, Brazil, from 29 September through 5 October 2019. In addition to a rich scientific programme, most IUFRO’s Research Groups and Working Parties will convene during the congress for discussing their future activities and electing office holders. Do you want to present your work in the next IUFRO World Congress? Are you interested to work with IUFRO as a voluntary office holder? Want to know about funding for IUFRO activities? Watch the IUFRO World Congress information video by the Finnish Society of Forest Science recorded in the IUFRO World Congress info session on 20 June 2018.

Open Forest Science

Open science is not in the future horizon, it is already here. How it can benefit your research and your access to research results, and how you can avoid the cave eats of the new open research environment? Finnish Society of Forest Science organised a whole day seminar for discussing how we can apply open science principles for enhancing forest sciences from their own points of view. Based on the seminar, we have compiled a page on Open Forest Science that includes a video on the plenary talks of the seminar, workshop reports, and useful links. Check the Open Forest Science page.

Changing scientific publication environment challenges forest science journals

The Society hosted the International Workshop on Forest Science Publishing on 15-16 October 2015 in Helsinki. The event was  the first activity of the new IUFRO Working Party 9.01.06 on forest science publishing. The workshop gathered editors of forest science journals and scientists interested in publishing from Europe, North America, and Australia. The workshop participants discussed current challenges for forest science publishing and provided education for early-career scientists. Read more.

Tutustu apurahan saajiimme

Tällä sivulla voit tutustua apurahan saajiimme, jotka ovat saattaneet Seuran rahoittaman tutkimuksen loppuun. Täydennämme vähitellen sivua, jolle pääset tästä linkistä.

Meet our grantees

In this page, our grantees tell about their research work. We will update the page in the future. The page can be reached through this link.

Sata vuotta suomalaista metsätieteellistä julkaisutoimintaa

Seuran vanhojen julkaisujen digitointihanke on saatu päätökseen. Linkit arkistoihin löytyvät tältä sivulta.

Hundred years of Finnish forest science publishing

This page contains links to all publications of the Finnish Society of Forest Science published since 1913.

Jäsentiedote 2/2019 - Information letter 2/2019

Toimintakertomus 2017

Toimintasuunnitelma 2019

Seuran säännöt

Seuran strategia