Miisa Pietilä, Oulun yliopisto

Tutkimusapuraha väitöskirjatyön ”Osallistavan paikkatietojärjestelmän kehittäminen kansallispuistojen virkistyskäytön suunnittelun apuvälineeksi” aloittamiseen vuonna 2013. Apuraha myönnettiin pääjohtaja Jyrki Kankaan 50-vuotispäiväkeräyksen tuotosta, joka on tarkoitettu nuorten metsien monikäytön tutkijoiden tukemiseen.Aloitin jatko-opinnot Oulun yliopiston maantieteen laitoksella vuonna 2013. Väitöskirjani lähti kiinnostuksesta löytää keinoja kuinka luonnossa liikkujien kokemukset voitaisiin huomioida johdonmukaisesti luonnon virkistyskäytön suunnittelussa. Pro gradu -työni aikana herännyt mielenkiinto paikkatietomenetelmiin kannusti minua jatkamaan tutkimusta osallistavien paikkatietomenetelmiä hyödyntämisestä suojelualueiden käytön suunnittelussa. Väitöskirja-artikkeleissani tarkastelen tarkemmin paikkatietomenetelmiin liittyviä haasteita ja menestystekijöitä niin karttakyselyihin osallistujien kuin suojelualueiden hallinnan näkökulmasta.

Suomen Metsätieteelliseltä Seuralta saamani puolen vuoden työskentelyapuraha auttoi minut alkuun tutkijanurallani mahdollistaen huolellisen tutustumisen tutkimuskenttääni, tutkimusverkoston luomisen sekä jatkorahoituksen hakemisen. Apurahakauden jälkeen sain nelivuotisen tohtorikoulutuspaikan Oulun yliopistossa. Koin apurahan myös tärkeänä osoituksena tutkimustyöni tarpeellisuudesta lisäten haluani edistää ihmistieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä luonnonvarojen käyttöön liittyvässä keskustelussa.

Mesele Negash, University of Helsinki

Research grant for finalising doctoral dissertation ”Potentials of multistrata indigenous agroforestry systems for carbon sequestration and maintaining native floristic diversity in southern-eastern Rift Valley escarpment, Ethiopia” in 2013.My doctoral dissertation at the University of Helsinki focused on the question how do indigenous agroforestry systems contribute to biodiversity conservation and climate change mitigation while supporting livelihoods in human-dominated agricultural landscapes. Specifically, the study aimed at investigating the floristic diversity, biomass and soil carbon stocks, and litterfall and associated carbon and nitrogen fluxes of seven dominant woody species in three indigenous agroforestry systems in Ethiopian highlands. The synergy between biodiversity conservation and carbon sequestration in the agroforestry systems was also analyzed. The study showed that the indigenous agroforestry systems of the south-eastern Rift Valley escarpment in Ethiopia not only support livelihoods and provide food for a dense human population but also maintain native floristic diversity and mitigate climate change through carbon sequestration. The dissertation is composed of five research articles, four of which have been published in international peer-reviewed journals and the last is under revision.

The six-month grant from the Finnish Society of Forest Science gave me freedom to concentrate exclusively to my research during dissertation’s summary writing, revising pre-examiners’ comments, and editing the final version of the doctoral study for public defense in November 2013.

My doctoral dissertation summary entitled “The indigenous agroforestry systems of the south-eastern Rift Valley escarpment of Ethiopia: Their biodiversity, carbon stocks, and litterfall” is available at:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9415-6

 

Antti J. Lukkarinen, Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusapuraha väitöskirjatyön ”Growth rhythm, height growth and survival of Russian larch (Larix Mill.) provenances in greenhouse and field conditions in Finland” viimeistelyyn vuonna 2012.Kiinnostuin kotimaisten puulajien erikoismuodoista ja ulkomaisista puulajeista jo ennen korkeakouluopintojeni aloittamista. Näitä erikoisuuksia kokeiltiin pienialaisesti kotitilallani Suonenjoella pellonmetsityksen yhteydessä 90-luvun alussa. Insinööri- ja maisteriopintojen jälkeen minulla riitti vielä nälkää lukea lisää ja aloitin jatko-opinnot Joensuun yliopistossa vuonna 2008. Opiskelin ja tein väitöskirjatyötä melko itsenäisesti. Tutkijakoulussa olin ulkopuolisena jäsenenä ja opintoni rahoitin apurahoilla. Suomen Metsätieteelliseltä Seuralta saamallani puolen vuoden työskentelyapurahalla sain viimeisteltyä väitöskirjani ja väittelin kesällä 2013 Itä-Suomen yliopistossa.

Väitöstyössä tutkimillani Metsäntutkimuslaitoksen maastokokeilla voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli mm. puulaji- ja ilmastotutkimuksessa. Uusista venäläisistä lehtikuusialkuperistä löytyi muutamia lupaavia alkuperiä, joilla saattaa olla metsätaloudellista potentiaalia Suomessa. Tutkimusta jatketaan viljelmien vartuttua. Toimin nykyään metsätalousyrittäjänä ja hyödynnän tutkimustyössä kertynyttä asiantuntemusta myös käytännössä.

Väitöskirjani on ladattavissa Dissertationes Forestales -sivustolta:
http://dissertationesforestales.fi/article/1944