Professori Seppo Kellomäki

Suomen Metsätieteellisen Seuran kevätkokous 23.4.2014 päätti yksimielisesti kutsua prof. Seppo Kellomäen Seuran kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajuus on Seuran arvokkain huomionosoitus. Ennen prof. Kellomäkeä Seuran kunniapuheenjohtajana ovat toimineet prof. A.K. Cajander 1934-1943, prof. Yrjö Ilvessalo 1952-1983 ja prof. Viljo Holopainen 1984-2011.Professori Seppo Kellomäki on tehnyt pitkän uran metsänhoidon ja metsäekologian tutkijana. Hän aloitti tutkimustyönsä Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitoksella 1970-luvun alussa. Yliopistoprofessoriksi hänet nimitettiin 1981 Joensuun yliopistossa. Hän toimi kymmenen vuotta Suomen Akatemian tutkijaprofessorina ja akatemiaprofessorina Joensuussa ja johti Metsänhoidon ja metsäekologian huippututkimusyksikköä vuosina 1995–2005. Hän on osallistunut myös lukuisiin Euroopan Unionin rahoittamiin tutkimushankkeisiin, joista hän on koordinoinut kaksi. Seppo Kellomäki on tutkinut mm. metsien monikäyttöä (1970-luku) ja männyn oksikkuutta ja sen vaikutusta puuaineen laatuun (1980-luku), mutta pääosa hänen tutkimuksistaan käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia boreaalisiin metsiin ja metsänhoidon käyttöä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (1990- luku ja siitä eteenpäin). Seppo Kellomäki on julkaissut yli 300 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia ja ohjannut lähes 40 tohtorinväitöskirjaa. Pääosa Seppo Kellomäen tieteellisistä artikkeleista on julkaistu kansainvälisissä sarjoissa, mikä on osaltaan antanut kansainvälistä näkyvyyttä suomalaiselle metsätieteelle.

Seppo Kellomäki on hoitanut tutkimustyönsä ohella myös merkittävän määrän hallinnollisia tehtäviä. Hän aloitti professorin uransa perustamalla Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan. Hän toimi metsätieteellisen tiedekunnan dekaanina 12 vuotta ja yliopiston vararehtorina pari vuotta. Suomen Akatemiassa hän edusti metsätieteitä 1980- ja 1990-luvuilla yhteensä 12 vuotta. Hän toimi pitkään myös kansallisen metsätieteiden tutkijakoulun johtajana.

Seppo Kellomäki toimi Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoimittajana 1970-luvun loppupuolella sekä Seuran puheenjohtajana vuosina 1992–1993, jolloin Metsätieteellinen Seura ja Metsäntutkimuslaitos aloittivat julkaisuyhteistyön ja metsätieteelliset sarjat uudistettiin.  Uransa aikana Seppo Kellomäelle on myönnetty lukuisia kunnianosoituksia ja palkintoja. Mainittavin niistä lienee Nobelin rauhanpalkintoon (2007) liittyvä diplomi, joka myönnettiin osallistumisesta kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) toimintaan; hän oli mm. yksi ilmastopaneelin neljännen raportin (2007) toimittajista.