Apuraha tutkijatohtoreiden liikkuvuuteen

Suomen Akatemia on asettanut tutkijatohtorirahoituksen hakemisen edellytykseksi vähintään kuuden kuukauden työskentelyn muussa tutkimusympäristössä kuin väittelypaikassa. Suomen Metsätieteellinen Seura on päättänyt perustaa uuden apurahamuodon, joka tukee vastaväitelleiden tutkijoiden mahdollisuuksia työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Apurahat käsitellään yhdessä muiden tutkimusapurahahakemusten kanssa, mutta tähän tukimuotoon liittyy erityisehtoja ja -kattavuus, jotka on kuvattu alla.

Apurahan hakemisen edellytykset ovat:
* Hakija on suorittanut kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot ja on puolustanut väitöskirjaansa ennen hakemuksen viimeistä jättöpäivää, eikä väittelystä ei ole kulunut yli viittä vuotta (varusmiespalvelus ja vanhempainvapaat väittelyn jälkeen pidentävät kestonsa mukaisesti takarajaa).
* Hakija esittää ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen edustajan allekirjoittaman kirjeen, joka vahvistaa, että hän saa työskentelypaikan kyseisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.
* Ulkomaisen tutkimuksen suorituspaikan on sitouduttava antamaan hakijalle samat työskentelyedellytykset kuin Seura vaatii suomalaisilta tutkimuksen suorituspaikoilta.
* Hakijan on liitettävä hakemukseen ansio- ja julkaisuluettelo, vastaväittäjän tai esitarkastajien lausunnot väitöskirjasta ja työsuunnitelma ulkomaisessa suorituspaikassa. Näiden perusteella voidaan arvioida hakijan mahdollisuudet hakea Suomen Akatemian tutkijatohtorin rahoitusta Seuran rahoituskauden jälkeen.
* Hakija ei saa samanaikaisesti muuta tuloa.
* Hakija on Suomen kansalainen.

Apurahan kattavuus:
* Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään 6 kk työskentelyä varten.
* Lentomatka työskentelymaahan ja takaisin sekä yksi ylimääräinen matkatavara. Kulut on todennettava kuitein.
* Mahdollisia perheen matkakuluja ei korvata.
* Ulkomailla työskentelyyn tarvittava sairaskuluvakuutus. Hakemukseen on liitettävä tarjous vakuutuksesta ja lopullinen hinta on todennettava kuitein.
* Asumiskulut enintään 500 € kuukaudessa. Kulut on todennettava kuitein.
* Ulkomaisen suorituspaikan on vastattava tutkimuskuluista. Tutkimuskulujen kattamista 3000 € asti voidaan harkita, jos suorituspaikka on maassa, joka kuuluu vähiten kehittyneisiin tai alemman keskituloluokan maihin. Kaikki kulut on todennettava kuitein. Tutkimuskulutuen myönnössä sovelletaan Maailmanpankin luokittelua apurahahaun avautumispäivänä:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups