Taksaattoriklubin iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 12.11.2014

Tieteiden talon Sali 309, 3. kerros

Metsiä koskevassa päätöksenteossa on tarvetta huomioida yhä laajempi kirjo erilaisia ekosysteemipalveluita, puuntuotannon lisäksi esimerkiksi riista, marjat, sienet, virkistys- ja maisema-arvot, terveysvaikutukset, monimuotoisuus, hiilen sidonta jne. Jotta voidaan tehdä järkeviä metsien ja metsävarojen käyttöä koskevia päätöksiä, tarvitaan luotettavaa tietoa. Uutta teknologiaa testataan koko ajan puustotietojen kartoitukseen. Mikä on uusinta uutta taksaattoritieteissä? Onko uudesta teknologiasta kuten vaikkapa mobiililaitteista, helikoptereista ja lennokeista apua? Onko laserkeilaus yhä uusinta uutta kaukokartoituksessa? Puustoa koskeva tieto meillä on perinteisesti hallussa, mutta miten saadaan tietoa muista ekosysteemipalveluista? Löytyykö laserkeilauksella vaikkapa riistan elinympäristöt?

Puheenjohtaja: Prof. Annika Kangas

Ohjelma

Kaikki esitelmien pitäjät ovat antaneet esityksensä Powerpoint-kalvot pdf-muodossa tälle sivulle. Voit avata ja ladata esitykset tekijän nimen jälkeisestä esitys-linkistä.

13.45 - 14.45

Boreaalisen metsän sitoman säteilyn (fPAR) arvioiminen satelliittimittauksista, Titta Majasalmi, Miina Rautiainen, Pauline Stenberg & Terhikki Manninen (esitys 1,8 MB)

Laserkeilausaineiston hyödyntäminen Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinneissa, Jouni Taivainen (esitys 5,9 MB!)

14.45 - 15.15 Kahvitauko ja postereihin tutustuminen

15.15 - 16.45

Optimizing Airborne Spectral Bands for Tree Species Classification, Paras Pant, Ville Heikkinen & Timo Tokola (esitys)

UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa, Sakari Tuominen & Andras Balazs (esitys 2,2 MB)