Taksaattoriklubi

Ekosysteemipalvelut jaetaan Suomessa ja kansainvälisesti kolmeen pääryhmään: tuotantopalvelut, säätelypalvelut ja kulttuuripalvelut. Ekosysteemipalvelujen mittaaminen ja niiden tilan seuranta tapahtuu indikaattoreiden avulla. Ne havainnollistavat ekosysteemipalvelujen välisiä suhteita ja tekevät systemaattisen vertailun mahdolliseksi. Numeerinen metsäsuunnittelu edellyttää, että eri ekosysteemipalveluille on laadittu puuston kasvumallien tapaan tuotantofunktiot, joissa palvelu esitetään esimerkiksi metsän käsittelyn funktiona. Taksaattoriklubin sessiossa luodaan katsaus ekosysteemipalvelujen mittaamisen ja suunnittelun nykytilaan Suomessa.

Ohjelma

13.45 - 14.45
Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen, Risto Päivinen, Tapio oy
Ekosysteemipalveluindikaattoreita hilamuotoisista metsävara-aineistoista, Jari Vauhkonen, Helsingin yliopisto
Ecosystem services from mire conservation; identifying citizens’ stand and preferences based on environmental attitudes, Ioanna Grammatikopoulou, Luonnonvarakeskus
 
14.45 - 15.15    Kahvitauko

15.15 - 16.30
Ekosysteemipalvelut metsäsuunnittelussa vai metsäpalvelut ekosysteemisuunnittelussa, Juhani Pyykkönen, Suomen metsäkeskus
Paneelikeskustelu: Ekosysteemipalvelut organisaatioiden suunnittelujärjestelmissä; Mikko Lumperoinen, Tapio; Tapio Suutarla, Tornator oyj; Jari Jämsä, Metsähallitus

Taksaattoriklubin yhteyshenkilö: Mari Myllymäki (etunimi.sukunimi [ät] luke.fi).