Metsänhoitoklubi, Sali 405 (4. kerros)

Taimikoiden ja erityisesti nuorten kasvatusmetsien metsänhoidollinen ei ole kehuttava. Pienistä taimikoista reilu 50%, varttuneista taimikoista reilu 30% ja nuorista kasvatusmetsistä vain 20% on VMIn mukaan puuntuotannon kannalta hyviä. Mistä tilanne johtuu? Mitä se merkitsee tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksille? Miten tilanne saadaan kuntoon?

 


Metsänhoitoklubin iltapäiväsessio taimikonhoidon laadusta oli todellinen yleisömenestys.

 

Ohjelma

Mikäli esitelmöijä on antanut luvan ladata esityksensä verkkoon, sen voi avata klikkaamalla PDF-linkkiä esittäjän nimen jälkeen.

13:45 - 14:15 Mikä on taimikonhoidon laadun taso? Timo Saksa, Luonnonvarakeskus (PDF)

14.15 - 14:45 Metsänhoidon tason vaikutukset kotimaisen puuntuotannon määrään, laatuun ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen, Jari Hynynen, Luonnonvarakeskus

14.45 - 15.15 Kahvitauko

15:15 - 15.45 Laadunhallinta metsänhoitopalveluissa, Juho Rantala, MetsäGroup (PDF)

15.45 - 16.00 Kustannustehokkaan taimikonhoidon konsepti – tavoitteena laadukas kuusentaimikko, Karri Uotila, Luonnonvarakeskus (PDF)

16.00 - 16.15 Pikkukoivuilla tuottavuusloikka metsänuudistamisessa, Jaana Luoranen, Luonnonvarakeskus ja Anne Immonen, UPM-Metsä (PDF)

16.15 - 16.30 Kantokäsittelyn laatu  ja vaikutukset metsänkasvatukseen, Juha Honkaniemi ja Tuula Piri, Luonnonvarakeskus (PDF)

16.30 - 16.45 Keskustelu

Sessioon liittyvä posteri:

Metsänuudistaminen kuntoon omavalvonnalla, Lauri Haataja, Luonnonvarakeskus