Metsätieteen päivä ”Metsälaki kuusivuotias: muuttuiko mikään?”

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 20.11.2019

Vuoden 2014 metsälakiuudistusta perusteltiin metsänomistajien valinnanvapauden lisäämisellä, byrokratian vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Vaikka kuusi vuotta ei ole metsässä pitkä aika, on kuitenkin jo mahdollista luoda katsaus siihen ovatko lain tavoitteet toteutuneet ja miten ne näkyvät metsissä. Kuinka paljon metsienkäsittelytavat ovat monipuolistuneet? Haluavatko ja voivatko metsänomistajat käyttää lisääntyneen valinnanvapauden hyödykseen? Onko metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtynyt tai edes hidastunut? Suomen Metsäkeskus on kerännyt systemaattisesti tietoa metsien käsittelystä, Luonnonvarakeskuksessa on valmistumassa laaja metsälain ja metsätuholain vaikutusten arviointi ja viimeisin selvitys luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuudesta valmistui hiljattain. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Metsätieteen päivään vuoden 2014 metsälain vaikutuksista suomalaismetsissä.

Onko sinulla uutta sanottavaa päivän teemasta tai uusia tutkimustuloksia esiteltäväksi? Tarjoa omaa esitystäsi johonkin iltapäivän viidestä rinnakkaissessiosta.

Kutsuesitelmät 9.00-12.00

9.00 - 9.05     Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Tuija Aronen
9.05 - 9.40     Muutoksen vaikutus käytettyihin hakkuutapoihin ja metsien uudistamiseen, palvelupäällikkö Aki Hostikka, Suomen metsäkeskus
9.40 - 10.15   Metsälain ja metsätuhojen torjunnasta annetun lain arviointi: alustavia tuloksia, erikoistutkija Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus
10.15 - 10.45 Kahvitauko (2. kerros)
10.45 - 11.20 Metsäluonnon tila viimeaikaisten uhanalaisuusarviointien mukaan, yksikönjohtaja Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo
11.20 - 12.00 Yleiskeskustelu

12.00 - 13.45    Lounastauko ja Mentorointilounaat

Lounastauon aikana järjestetään mentorointilounaat tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tai tutkijanuraa harkitseville metsätieteilijöille.

Iltapäivän rinnakkaissessiot

13.45 - 14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
14.45 - 15.15    Kahvitauko
15.15 - 16.30    Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat

Vapaa esitysten tarjoaminen iltapäivän rinnakkaisiin klubisessioihin

Tarjoa omaa esitystä tutkimuksestasi johonkin seuraavista viidestä iltapäiväsessiosta lähettämällä sen tiivistelmä session yhteyshenkilölle. Tarkemmat tiedot kustakin sessiosta löytyvät klikkaamalla session nimeä. Esityksen tarjoaminen ei edellytä Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenyyttä. Metsätieteen päivän pääkieli on suomi, mutta myös ruotsin- ja englanninkieliset esitykset ovat tervetulleita. Kaikki hyväksytyt tiivistelmät julkaistaan Metsätieteen päivän tiivistelmäkirjassa, joka on avoin Creative Commons -lisenssillä CC BY 4.0.

Takaraja tiivistelmän lähettämiselle on 20.9.2019

Metsäbiologian kerho: Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuus

Metsäekonomistiklubi: Uusia kuulumisia hiilimarkkinoilta

Metsänhoitoklubi: Sekametsillä tulevaisuuteen

Metsäteknologiklubi: Kuinka uudet lait ja säännökset vaikuttavat puunhankintaan?

Taksaattoriklubi: Ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsäsuunnittelussa

16.45 - 17.30    Iltatilaisuus

Ohjelma valmisteltavana

17.30 - 20.00 Buffetti

Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Tuija Aronen, p. 029 532 4233, s-posti tuija.aronen (ät) luke.fi
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti pekka.nygren (ät) metsatiede.org
Metsäbiologian kerho: Pekka Punttila, pekka.punttila (ät) ymparisto.fi
Metsäekonomistiklubi: Liina Häyrinen, liina.hayrinen (ät) helsinki.fi
Metsänhoitoklubi: Nuutti Kiljunen, nuutti.kiljunen (ät) metsa.fi
Metsäteknologiklubi: Bo Dahlin, bo.dahlin (ät) helsinki.fi
Taksaattoriklubi: Mari Myllymäki, mari.myllymaki (ät) luke.fi

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella (www.mmsaatio.fi)