Metsälaki kuusivuotias: muuttuiko mikään?

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 20.11.2019

Vuoden 2014 metsälakiuudistusta perusteltiin metsänomistajien valinnanvapauden lisäämisellä, byrokratian vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisella. Vaikka kuusi vuotta ei ole metsässä pitkä aika, on kuitenkin jo mahdollista luoda katsaus siihen ovatko lain tavoitteet toteutuneet ja miten ne näkyvät metsissä. Kuinka paljon metsienkäsittelytavat ovat monipuolistuneet? Haluavatko ja voivatko metsänomistajat käyttää lisääntyneen valinnanvapauden hyödykseen? Onko metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtynyt tai edes hidastunut? Suomen Metsäkeskus on kerännyt systemaattisesti tietoa metsien käsittelystä, Luonnonvarakeskuksessa on valmistumassa laaja metsälain ja metsätuholain vaikutusten arviointi ja viimeisin selvitys luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuudesta valmistui hiljattain. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Metsätieteen päivään vuoden 2014 metsälain vaikutuksista suomalaismetsissä.

Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8.15 - 9.00

Kutsuesitelmät 9.00-12.00

Sali 104, 1. kerros ja lisäkuuntelutilana sali 505, 5. kerros

Aamupäivän yhteiskokousta voi seurata suoratoistona tämän videolinkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=8T8rFFq9KeU.

9.00 - 9.05     Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Tuija Aronen
9.05 - 9.40     Muutoksen vaikutus käytettyihin hakkuutapoihin ja metsien uudistamiseen, palvelupäällikkö Aki Hostikka, Suomen metsäkeskus
9.40 - 10.15   Metsälain ja metsätuhojen torjunnasta annetun lain arviointi: alustavia tuloksia, erikoistutkija Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus
10.15 - 10.45 Kahvitauko (2. kerros)
10.45 - 11.20 Metsäluonnon tila viimeaikaisten uhanalaisuusarviointien mukaan, yksikönjohtaja Aino Juslén, Luonnontieteellinen keskusmuseo
11.20 - 12.00 Yleiskeskustelu

12.00 - 13.45    Lounastauko ja Mentorointilounaat

Lounastauon aikana järjestetään mentorointilounaat tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tai tutkijanuraa harkitseville metsätieteilijöille.

Iltapäivän rinnakkaissessiot 13.45 - 16.30

Iltapäiväsessioita ei voi seurata etänä.

13.45 - 14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
14.45 - 15.15    Kahvitauko
15.15 - 16.30    Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat

Metsäbiologian kerho (Sali 104, 1. kerros): Talousmetsien luonnonhoidon vaikuttavuus

Metsäekonomistiklubi (Sali 309, 3. kerros): Uusia kuulumisia hiilimarkkinoilta

Metsänhoitoklubi (Sali 505, 5. kerros): Sekametsillä tulevaisuuteen

Metsäteknologiklubi (Sali 312, 3. kerros): Kuinka uudet lait ja säännökset vaikuttavat puunhankintaan?

Taksaattoriklubi (Sali 404, 4. kerros): Ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsäsuunnittelussa

16.45 - 17.30    Iltatilaisuus (Sali 104)

  • Suomen Metsätieteellisen Seuran 110-vuotisjuhlavuoden päätös: "110 vuotta takana - mitä metsäntutkimuksella on edessään?", professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto
  • Taksaattoriklubin innovaatiopalkinnon julkistus ja luovutus
  • Päätössanat, varapuheenjohtaja Tuija Aronen, Suomen Metsätieteellinen Seura

17.30 - 20.00 Buffetti (2. kerros)

Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Ilmoittauminen on suljettu

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Tuija Aronen, p. 029 532 4233, s-posti tuija.aronen (ät) luke.fi
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti pekka.nygren (ät) metsatiede.org
Metsäbiologian kerho: Pekka Punttila, pekka.punttila (ät) ymparisto.fi
Metsäekonomistiklubi: Liina Häyrinen, liina.hayrinen (ät) helsinki.fi
Metsänhoitoklubi: Nuutti Kiljunen, nuutti.kiljunen (ät) metsa.fi
Metsäteknologiklubi: Bo Dahlin, bo.dahlin (ät) helsinki.fi
Taksaattoriklubi: Mari Myllymäki, mari.myllymaki (ät) luke.fi

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella (www.mmsaatio.fi)