APURAHAN SAAJAT / GRANTEES 2015

Tutkimusapurahat / Research grants

Johanna Joensuu, 10 020 €
Otsonin ja typen oksidien vuorovaikutukset männyn latvuston kanssa

Samuli Junttila, 8 350 €
Uuden mittausteknologian hyödyntäminen terveydentilaltaan heikentyneiden puiden kartoittamisessa

Susanna Keriö, 10 020 €
Analyysi havupuiden vastustuskykyä juurikäävälle (Heterobasidion annosum s.l.) säätelevistä geneettisistä tekijöistä

Anne Matilainen, 10 020 € (Metsien monikäyttötutkimuksen apuraha)
Psychological ownership towards private forest resources

Heli Miettinen, 10 020 €
Veteen liuenneen hiilen kulkeutuminen - Palapelin puuttuva osa valuma-aluetason hiilenkierrossa

Pauliina Schiestl-Aalto, 3 990 €
Männyn hiilihydraattivarastojen vuodensisäinen kehitys

Outi-Maaria Sietiö, 10 020 €
Kasvillisuuden maahan erittämien hiiliyhdisteiden vaikutus karikkeen hajoamiseen mäntymetsässä

Miikka Visanko, 4 175 €
Functionalized nanocelluloses and their use in barrier and membrane thin films

Yhteensä / Total 66 615 €

Matka-apurahat tieteellisiin kokouksiin / Travel grants for scientific meetings

Aino Hämäläinen, 1 000 €
International Congress for Conservation Biology & European Congress for Conservation Biology, 2-6 August 2015, Montpellier, France

Tomi Kaakkurivaara, 1 290 €
48th International Symposium on Forestry Mechanization, 3-10 October 2015, Linz, Austria

Jyrki Kangas, 800 €
XI International May conference on strategic management IMKSM 2015, 29 May - 1 June 2015, Bor, Serbia (plenary talk)

Anna Lintunen, 900 €
Xylem International Meeting, 7-9 September 2015, Bordeaux, France

Brent Matthies, 1 000 €
14th FAO World Forestry Congress, 5-12 September 2015, Durban, South Africa

Aki Niemi, 1 100 €
Annual Conference of The Royal Statistical Society, 7-10 September 2015, Exeter, UK

Salla Rantala, 2 200 €
International Association for the Study of the Commons 2015 Conference, 25-29 September 2015, Edmonton, Canada

Anna Salomaa, 950 €
Nordic Environmental Social Science Conference, 8-12 June 2015, Trondheim, Norge

Sannakajsa Velmala, 2 400 €
8th International Conference on Mycorrhiza, 3-7 August 2015, Flagstaff, AZ, USA

Yhteensä / Total 11 640 €

Kieliopinnot ja muu kansainvälinen yhteistoiminta / Language studies and other international cooperation

Hanna Ranta, 1 320 €
Saksan kielen opinnot Goethe-instituutissa, Berliinissä

Satulotta Ansiomäki, 500 €
Metsäylioppilaiden tutustumismatka Brysselin metsäpoliittiseen päätöksentekoon

Yhteensä / Total 1 820 €

IUFRO-apurahat / Grants for IUFRO activitiesSuomen Metsätieteellinen Seura hallinnoi ja myöntää Metsämiesten säätiön apurahoja IUFRO:n (International Union of Forest Research Organizations) toimintaan osallistumista varten.

Finnish Society of Forest Science manages and awards grants for IUFRO's (International Union of Forest Research Organizations) activities from funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö.

Risto Jalkanen (IUFRO-toimihenkilö), 690 €
IUFRO WP 7.02.04 Virus and phytoplasma diseases of forest and urban trees, 25 August 2015, Berlin, Germany

Heimo Karppinen (IUFRO-toimihenkilö), 1 950 €
IUFRO WP 3.08.00 Small-scale and Community Forestry and the Changing Nature of Forest Landscapes, 11-15 October, Sunshine Coast, Australia

Liisa Ukonmaanaho (IUFRO-toimihenkilö), 2 100 €
IUFRO WP 8.01.03 International Symposium on Forests Soils - Linking Soil Processes to Forest Productivity and Water Protection under Global Change,  24-28 October 2015, Fuzhou, China

Katri Hamunen, 1 150 €
IUFRO WP 9.01.03 Extension & Knowledge Exchange, 28 September - 2 October 2015, Ireland

Tuomo Kalliokoski, 1 000 €
17th IBFRA Conference: Towards a New Era of Forest Science in Boreal Region, 24-29 May 2015, Rovaniemi

Susanna Keriö, 1 300 €
14th International Conference of the IUFRO Working Party 7.02.01 Root and Butt Rot of Forest Trees, 12-18 October 2015, Antalya, Turkey

Maiju Kosunen, 200 €
Population dynamics and integrated control of forest defoliating and other insects, 28 September - 2 October 2015, Sopot, Poland

Andriy Kovalchuk, 1 100 €
14th International Conference of the IUFRO Working Party 7.02.01 Root and Butt Rot of Forest Trees, 12-18 October 2015, Antalya, Turkey

Markus Melin, 730 €
IUFRO Landscape Ecology Conference 2015, 23-30 August 2015, Tartu, Eesti

Parvez Rana, 1 220 €
Silvilaser 2015, 28-30 September 2015, La Grande Motte, France

Miina Rautiainen, 550 €
IUFRO Landscape Ecology Conference 2015, 23-30 August 2015, Tartu, Eesti (Invited plenary talk)

Rubén Valbuena, 1 950 €
Silvilaser 2015 and ISPRS Geospatial Week, 29 September - 3 October 2015, La Grande Motte, France

Jari Vauhkonen, 1 050 €
17th IBFRA Conference: Towards a New Era of Forest Science in Boreal Region, 24-29 May 2015, Rovaniemi

Yhteensä / Total 14 990 €