Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

Lataa Metsätieteen päivän tiivistelmäkirja tästä.

 

Metsätieteen päivä järjestettiin tänä vuonna yleisteemalla ”Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana”. Sekä perinteiset että uudet metsän tuotteet ovat osa biotaloutta, jonka odotetaan osaltaan nostavan Suomen taloutta nousu-uralle. Uudet investoinnit metsäbiotalouteen ovat uutisotsikoissa, mutta samalla on herännyt kysymys Suomen metsävarojen kestävyydestä. Metsänkäytön kestävyyttä ei tule kuitenkaan tarkastella vain puuntuotannon kestävyytenä vaan siihen kuuluvat olennaisena osana myös metsäluonnon monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja lukuisat muut metsänkäyttömuodot kuin puuntuotanto.

Mitä metsänkäytön kestävyys tarkoittaa biotalouden aikana? Miten säilyttää metsäluonto monimuotoisena puunhankinnan lisääntyessä? Mitä haasteita ilmastonmuutos asettaa biotaloudelle?

 

Salintäysi yleisöä Metsätieteen päivän aamupäivän yhteiskokouksessa. Tänä vuonna jouduttiin ottamaan käyttöön myös lisäkuuntelutila.

 

Ohjelma

Kutsuesitelmät 9.00 - 12.15 (Sali 104, 1. kerros; videolähetys saliin 505, 5. kerros)

Mikäli puhuja on antanut luvan ladata esitelmänsä verkkoon, saat sen auki klikkaamalla PDF-linkkiä puhujan nimen jälkeen.

9.00 - 9.05    Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Jarkko Hantula

9.05 - 9.35    Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen? professori emer. Yrjö Haila, Tampereen yliopisto (PDF 1,8 MB)

9.35 - 10.05    Elinympäristöjen tilan edistäminen, uudet biotalousinvestoinnit ja metsien kestävä käyttö, professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto (PDF)

10.05 - 10.35    Kahvitauko (2. kerros)

10.35 - 11.05    Ilmastonmuutos ja biotalous, tutkijatohtori Tuomo Kalliokoski, Helsingin yliopisto (PDF)

11.05 - 11.35    Metsäbioenergia energiantuotannossa, dosentti Pekka Ripatti, Energiavirasto (PDF)

11.35 - 12.15    Yleiskeskustelu

Metsätieteen päivän kutsupuhujat yleiskeskustelussa. Vasemmalta Pekka Ripatti, Janne Kotiaho, Tuomo Kalliokoski ja Yrjö Haila. Seisomassa aamupäivän puheenjohtaja Jarkko Hantula.

 

Lyhyesti metsäntutkimuksen tulevaisuudesta ja historiasta (Sali 104, 1. kerros)

12.15 - 12.25    Metsäalan tutkimusstrategia 2025 – edellytyksiä ja ratkaisuja biopohjaisen yhteiskunnan rakentamiseen, Tiina Rytilä, Suomen metsäyhdistys

12.25 - 12.30    Klassikko - wanhan metsätieteellisen kirjallisuuden digitointihanke, Markku Nygren, Luonnonvarakeskus

12.30 - 13.45    Lounastauko ja postereihin tutustuminen

13.00 - 13.45    Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen
13.00 - 13.45    Posterien esittäjät ovat tavattavissa posterinsa luona (4. kerroksen aula)

Iltapäivän rinnakkaissessiot

13.45 - 14.45    Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
14.45 - 15.15    Kahvitauko ja postereihin tutustuminen - posterien esittäjät ovat tavattavissa posterinsa luona (4. kerroksen aula)
15.15 - 16.45    Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat


Metsäbiologian kerho (Sali 104, 1. kerros)

Metsiin perustuva biotalous ja ekologinen kestävyys

Metsäekonomistiklubi (Sali 505, 5. kerros)

Näkökulmia uuteen metsäekonomiseen tutkimukseen

Metsänhoitoklubi (Sali 405, 4. kerros)

Metsänhoidon laadun taso, merkitys ja hallinta

Metsäteknologiklubi (Sali 404, 4. kerros)

Biotalous ja Metsäteknologia: Agro- ja metsätalous, puuvirrat, elinkeinot, liiketoiminta

Taksaattoriklubi (Sali 309, 3. kerros)

Riittävätkö tiedot metsien kestävän käytön määrittämiseen?

 

Iltapäivän kahvitauko tarjosi mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun klubisessioiden teemoista.

 

17.00 - 20.00    Iltatilaisuus (Sali 104) ja buffetti (2. kerros)

17.00 - 17.25    Iltapäiväsessioiden parhaat palat, Iltapäiväsessioiden puheenjohtajat
17.25 - 17.30    Metsätieteen päivän päätössanat, Jarkko Hantula

Buffetti ja vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

 

Tiedekahvilan erinomainen buffetti päätti onnistuneen päivän.

 

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Jarkko Hantula, p. 029 532 5419, s-posti jarkko.hantula (ät) luke.fi
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran sihteeri Pekka Nygren, p. 040 801 5596, s-posti pekka.nygren (ät) luke.fi
Metsäbiologian kerho: Timo Kuuluvainen, timo.kuuluvainen (ät) helsinki.fi
Metsäekonomistiklubi: Jani Laturi, jani.laturi (ät) luke.fi
Metsänhoitoklubi: Heikki Smolander, heikki.smolander (ät) luke.fi
Metsäteknologiklubi: Teijo Palander, teijo.s.palander (ät) uef.fi
Taksaattoriklubi: Markus Haakana, markus.haakana (ät) luke.fi
Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella.