APURAHATYYPIT

1. Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat

Suomen Metsätieteellinen Seura jakaa tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin seuran sääntöjen ja rahastojen sääntöjen perusteella. Apurahoja myönnetään erityisesti tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille (tutkijakoulutettaville ja tutkijatohtoreille, joiden väittelystä on kulunut korkeintaan viisi vuotta). Kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea apurahaa ainoastaan kieliopintoihin. Vuonna 2016 myönnettyjen Seuran apurahojen summa oli noin 74 000 euroa.

2. IUFRO-apurahat

Suomen Metsätieteellinen Seura jakaa Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämän apurahan edelleen tutkijoille. Apurahoja myönnetään tutkijoiden osallistumiseen IUFRO-toimintaan ulkomailla ja IUFRO-toiminnan järjestämiseen Suomessa. Vuosittain jaettavien IUFRO-apurahojen kokonaismäärä on noin 18 000 euroa.

 

HAKUAJAT

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahojen ja IUFRO-apurahojen varsinainen vuotuinen hakuaika on tammi-helmikuussa. Hakemusten viimeinen jättöaika on helmikuun 15. päivää seuraava perjantai klo 16.00. Hakuajasta ilmoitetaan Seuran verkkosivuilla ja jäsenille jäsenkirjeessä. Apurahoja haetaan Seuran sähköisellä apurahahakujärjestelmällä. Päätös apurahoista tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahat julkistetaan Seuran kevätkokouksessa huhtikuussa, jonka jälkeen apurahojen maksatus voi alkaa.

IUFROn toimihenkilöt voivat hakea IUFRO-apurahaa myös varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä Seuran toiminnanjohtajaan.

Vuonna 2019 apurahojen haku aukeaa 14.1.2019 ja päättyy perjantaina 15.2.2018 klo 16.00.


Lisätiedot: Pekka Nygren, etunimi.sukunimi (at) metsatiede.org, p. 044 558 1199