Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahoja ja IUFRO-apurahoja haetaan Seuran sähköisellä apurahahakujärjestelmällä.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hakijat tekevät järjestelmän avulla myös apurahojen maksatuspyynnöt ja maksettujen apurahojen raportoinnin.

Järjestelmän käyttäjäksi tulee rekisteröityä ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Tämän jälkeen järjestelmään kirjaudutaan rekisteröitymisessä annetulla sähköpostiosoitteella ja salasanalla jokaisen käyttökerran yhteydessä. Järjestelmään voi tallentaa keskeneräisen hakemuksen ja muokata ja täydentää hakemusta usean eri istunnon aikana. Hakemus tulee jättää hakuajan loppuun mennessä (tänä vuonna 15.2.2019 klo 16.00). Hakuajan päätyttyä järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemuksia.

Sähköisen järjestelmän kautta annetaan hakijan ja hankkeen perustiedot, hankkeen budjetti ja ilmoitetaan saadut ja haetut apurahat. Järjestelmässä hakemukseen voi liittää pdf-muotoisia liitteitä. Pakollisia liitteitä ovat ansioluettelo ja julkaisuluettelo. Muut pakolliset liitteet riippuvat haetusta apurahasta (ks. alla kohta 4. Hakemuksen liitteet).

Uusi hakemus luodaan "Tee hakemus" linkistä. Hakemus koostuu neljästä sivusta (1-4), jotka täytetään ja tallennetaan sivu kerrallaan.

1. Hakemuksen perustiedot

 • Osoite: hakijan on aina ilmoitettava kotiosoitteensa verovalvontailmoitusta varten.
 • Otsikko muotoillaan tiiviiksi ja hakemuksen sisältöä kuvaavaksi. Matka-apurahan otsikkona tulee olla kokous, kurssi tai tilaisuus, jota varten matka-apurahaa haetaan.
 • Apurahan tyyppi, Apurahan käyttökohde ja tieteenala valitaan alasvetovalikoista. Nämä ovat pakollisia tietoja.
 • Tarkennus tutkimusalaan on vapaaehtoinen tieto.
 • Käytön ajankohta on henkilökohtaisen tutkimusapurahan ja muiden apurahojen käytön ajankohta.
 • Ohjaajat-kohta koskee vain tohtorikoulutettavia ja tutkijatohtoreita: ilmoitetaan kaikkien väitöskirjatyön ohjaajien nimet ja tutkimusryhmän johtajan nimi, mikäli hakija työskentelee tutkimusryhmässä.
 • Lyhyt tiivistelmä apurahan käyttötarkoituksesta on korkeintaan 300-merkkinen kuvaus hankkeesta.
 • Tutkimustyön suorituspaikka on hakijan organisaatio, tai organisaatio, joka sitoutuu tarjoamaan henkilökohtaisen tutkimusapurahan saajalle tutkimustyön perusedellytykset.

2. Budjetti

 • Tutkijan henkilökohtainen apuraha tarkoittaa apurahaa, joka on tarkoitettu tutkijan henkilökohtaisiin elinkustannuksiin. Henkilökohtainen apuraha on verovapaata tuloa tiettyyn rajaan saakka (vuonna 2018 verohallinnon hyväksymä yläraja oli 1705,14 €/kk; vuoden 2019 verovapaata apurahaa ei tätä kirjoitettaessa ole vahvistettu).
 • Apurahan saaja on tietyin ehdoin velvollinen hakemaan MYEL-vakuutusta Mela:sta (lisätietoja MELA:n verkkosivuilla).
 • Matkat, majoitus ja osallistumismaksut voidaan tarvittaessa eritellä tarkemmin kentässä Erittely matka- ja muista kustannuksista. Matkakustannuksiin ei voi sisällyttää päivärahoja tai vastaavia menoja.
 • Muut kustannukset eritellään aina käyttökohteittain kenttään Erittely matka- ja muista kustannuksista.

3. Muu rahoitus

 • Kahden viime vuoden aikana saadut apurahat on ilmoitettava.
 • Vireillä olevat muut tätä hanketta koskevat apurahahakemukset on ilmoitettava. Apurahan hakija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Suomen Metsätieteelliselle Seuralle, jos hän saa hakemuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen muulta taholta myönteisen rahoituspäätöksen.

4. Hakemuksen liitteet

Hakemusten liitteiden tulee olla pdf-muodossa. Liitetiedostot voivat olla korkeintaan 2 MB kokoisia.

Pakolliset liitteet kaikkiin hakemuksiin

Muut pakolliset liitteet tutkimusapurahahakemuksiin

 • tutkimussuunnitelma
 • Mikäli kyseessä on väitöskirjatyö, työn pääohjaajan lausunto apurahan merkityksestä tutkimushankkeelle (korkeintaan 1 sivu)

Muut pakolliset liitteet matka-apurahahakemuksiin

 • esityksen tiivistelmä (korkeintaan 1 sivu)
 • selvitys matkan liittymisestä hakijan jatko-opintoihin tai tutkimukseen
 • mahdollinen kutsu tai hyväksymisilmoitus; mikäli kutsu tai hyväksymisilmoitus ei ole saatavilla hakemuksen tekohetkellä, se on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen info (at) metsatiede.org välittömästi saapumisen jälkeen.

Liitteet IUFRO-apurahahakemuksiin:

 • Esityksen tiivistelmä tai toimihenkilön hakemuksessa kuvaus IUFRO-tilaisuudesta
 • Selvitys matkan liittymisestä hakijan jatko-opintoihin tai tutkimukseen / toimihenkilön selvitys omasta IUFRO-toiminnasta
 • Mahdollinen kutsu tai hyväksymisilmoitus; mikäli kutsu tai hyväksymisilmoitus ei ole saatavilla hakemuksen tekohetkellä, se on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen info (at) metsatiede.org välittömästi saapumisen jälkeen.

Muut pakolliset liitteet muihin hakemuksiin

 • selvitys toiminnasta ja sen liittymisestä jatko-opintoihin tai tutkimukseen

Lisätiedot: Pekka Nygren, etunimi.sukunimi (at) metsatiede.org, p. 044 558 1199