Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat 2011


Suomen Metsätieteellinen Seura on myöntänyt seuran hallinnassa olevista rahastoista apurahoja yhteensä 55 500 €, josta henkilökohtaisia tutkimusapurahoja 49 510 € ja matka-apurahoja 5 990 €. Lisäksi seuran hallitus jakoi Metsämiesten Säätiön apurahat IUFRO-toimintaan. Yhteensä IUFRO-toimintaan myönnettiin 17 197 €. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

 

Grants by the Finnish Society of Forest Science in 2011


The Finnish Society of Forest Science has awarded grants for a total of 55 500 €, of which 49 510 € for research and 5990 € for travel. In addition, the executive committee of the Society decided on the distribution of grants by Metsämiesten Säätiö for IUFRO acitivities. A total of 17 197 € was granted for IUFRO activities. The Society will inform the recipients of grants personally.

Henkilökohtaiset tutkimusapurahat / Personal research grants:
Gort, Jaume 9402 €
Kotiaho, Mirkka 9402 €
Liitiäinen, Elia 9402 €
Luiro, Jukka 9402 €
Morales Suarez, Luis Orlando 2500 €
Zhang, Yijing 9402 €

Matka-apurahat / Travel grants:
Jokinen, Mikko 2000 €
Ronkainen, Tiina 790 €
Valkeapää, Annukka 1200 €
Wan, Minli 2000 €

Apurahat IUFRO-toimintaan / Grants for IUFRO activities:
Hujala, Teppo 2000 €
Jylhä, Paula 2500 €
Kaitera, Juha 1145 €
Kantola, Tuula 2350 €
Pippuri, Inka 2350 €
Rytkönen, Anna 1000 €
Sirén, Matti 1350 €
Tikkanen, Jukka 1385 €
Toppinen, Anne 1377 €
Vanhanen, Henri 1740 €