Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää Metsämiesten Säätiön tuella Metsätieteen päivän:

Metsätiedon istuttaminen käytäntöön

Aika keskiviikko 4.11.2009 klo 8.30 – 21.00

Paikka Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11), aamupäivä

Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), iltapäivä

Kansallissali (Aleksanterinkatu 44), iltajuhla

Esitelmien tiivistelmät (pdf)

Aamupäivän tilaisuus klo 8.30 – 12.00 Säätytalo - sali 15

08.30 – 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi – sali 20

 

Metsätieteen päivän avaus

09.00 – 09.10 Professori Pekka Niemelä, Turun yliopisto, Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja

 

09.10 – 09.40 Metsätyypeistä laserkeilaajiin - SMS 100 vuotta

Emeritusprofessori Matti Leikola ja FM Tero Halonen

 

09.40 – 12.00 Metsätiedon istuttaminen käytäntöön

Puheenjohtaja, johtaja Ritva Toivonen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

 

09.45 – 10.10 FM Lauri Saaristo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Metsäbiologiaan liittyvän tutkimustiedon istuttaminen metsäpolitiikkaan sekä metsäorganisaatioiden ja metsänomistajien toimintaan – esimerkkinä kulotus.

Kommenttipuheenvuoro: Metsätalousinsinööri Pertti Mäkinen, Metsä-Pepe Ky

10.10 – 10.35 Professori Olli Tahvonen, Metla Vantaa: Taloudellisten optimointimallien käyttö metsänhoitosuositusten tukena.

Kommenttipuheenvuoro: Metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

10.35 – 11.00 MMT Jouni Pykäläinen, Joensuun yliopisto: Kuinka päätösanalyysimenetelmät tulivat Metsähallitukseen?

Kommenttipuheenvuoro: Aluejohtaja Veikko Hiltunen, Metsähallitus

11.00 – 11.25 MML Arto Rummukainen, Metla Vantaa: Puunkorjuun kehittymisennusteiden osuvuus.

Kommenttipuheenvuoro: Kehittämispäällikkö Tore Högnäs, Metsähallitus: Miten puunhankinnan ja -korjuun ennusteet ovat toteutuneet?

11.25 – 12.00 Keskustelu


Iltapäivän tilaisuudet klo 13.30 – 16.00 Tieteiden talo

14.30 – 15.00 Kahvitauko ala-aulassa

 

Turvemaat metsätaloudessa, vesiensuojelussa ja luonnonsuojelussa – sali 404

Metsäbiologian kerho

Puheenjohtaja: FT Jussi Päivinen, Metsähallitus

 

13.30 – 14.00 Professori Harri Vasander, Helsingin yliopisto: Tutkimus suometsien käytön ja hoidon ohjaajana.

14.00 – 14.30 MMT Ari Laurén, Metla Joensuu: Metsätalouden vesistövaikutusten tutkimus ja tulosten vienti käytäntöön – toiveita, tiedettä ja ympäristöpolitiikkaa.

15.00 – 15.30 MMT Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio: Metsätalouden vesiensuojelumenetelmien tutkimustulosten vaikutus käytännön toimiin.

15.30 – 16.00 FT Ahti Putaala, Metsähallitus: Riekkosoiden ennallistaminen.

 

Markkinatalouden rooli puumarkkinoilla - sali 104

Metsäekonomistiklubi

Puheenjohtaja: Tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

 

13.30 – 14.00 Professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto: Puumarkkinat kysynnän näkökulmasta – millainen rooli markkinataloudella?

14.00 – 14.30 Toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Pölkky Oy: Puumarkkinoiden toimivuus sahateollisuuden näkökulmasta.

15.00 – 15.30 Metsäekonomisti Tapio Tilli, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos: Puumarkkinat tarjonnan näkökulmasta – millainen rooli markkinataloudella?

15.30 – 16.00 Johtaja Hannu Jokinen, Metsähallitus: Metsähallitus ja puumarkkinat.

 

Taksaattoritiedon istuttaminen käytäntöön - sali 312

Taksaattoriklubi

Puheenjohtaja: FT Janne Uuttera, UPM Metsä

 

13.30 – 14.00 FT Tuomo Kauranne, Arbonaut Oy: Liitutaululta leimikkoon - voiko tilastomatematiikasta jalostaa metsäinventoinnin palvelutoimintaa?

14.00 – 14.30 MMT Jussi Rasinmäki, Simosol Oy: Väitöksestä yrityshautomoon, mitä on kuoriutunut kahdessa vuodessa ja miten?

15.00 – 15.30 MMT Teppo Hujala, Helsingin yliopisto: Metsäsuunnittelun tutkiva kehittäminen - näkökulmien myyntiä ja toimijoiden kuuntelua.

15.30 – 16.00 PhD Tuula Nuutinen, European Forest Institute: Sata ja yksi vuotta suomalaista metsänarviointia: Taksaattorihistoriikin metatarina.

 

Näkökulmia puunkorjuun kehitykseen ja kehittämiseen - sali 309

Teknologiklubi

Puheenjohtaja: MMT Veli-Pekka Kivinen, Helsingin yliopisto

 

13.30 – 14.00 MMM Heikki Korpunen, Metla Parkano: Puun arvoketjujen laskenta kehittyy – CASE: Sahauskustannusten laskenta.

14.00 – 14.30 MMM Vesa Tanttu, TTS Tutkimus: Metsänomistajan omatoimisen puunkorjuun kehitysnäkymiä nykytilan ja historian valossa.

15.00 – 15.30 MMT Juho Rantala, Metla Suonenjoki: Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät.

15.30 – 16.00 MMT Kalle Kärhä, Metsäteho Oy: Integroituna vai ilman?

 

 

Iltatilaisuus osana SMSn 100-vuotisjuhlia

klo 17.00 – 21.00 Kansallissali

 

Tutkijoiden posterinäyttely, buffet ja ohjelmaa

Paras posteri palkitaan.

 

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta tilavarausten ja tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 23.10.2009 mennessä seuran toimistoon.

 

Tervetuloa osallistumaan Metsätieteen päivään 2009!