Ilmastonmuutos ja metsät

Aika: keskiviikkona 31.10.2012, klo 8:15 - n. 20

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki

 

Ohjelma

Esitysten tiivistelmäkirja on ladattavissa tästä (pdf-tiedosto 3,2 MB). Powerpoint-esitykset pdf-versiona löytyvät esitelmän kohdalta, mikäli puhuja on antanut luvan niiden julkaisemiseen.

 

Kutsuesitelmät

klo 9:00 - 9:10 Tervetuliaissanat, Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja Timo Tokola

9:10 - 9:45 Neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, Maa- ja metsätalousministeriö PDF

Suomen metsät ilmastoneuvotteluissa ja -sopimuksissa.

9:45 - 10:20 Professori Timo Vesala, Helsingin yliopisto PDF

Metsien ja ilmakehän väliset ainevirrat

10:20 - 10:40 Tauko

10:40 - 11:15 Professori Seppo Kellomäki, Itä-Suomen yliopisto

Boreaalinen metsäekosysteemi ja ilmastonmuutos - metsien hoidon ja käytön uudet haasteet.

11:15 - 11:50 Professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto

Trooppiset metsät ja ilmastonmuutos - torjunnan ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet.

11:50 - 12:00 Yhteiskeskustelu

 

Posterisessio 13:00 - 13:30

 

Sessio 1. Ilmastonmuutoksen vaikutus metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan

13:30 - 14:00 Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL)-ohjelman päätulokset, suurimmat yllätykset ja epävarmuudet
Elina Vapaavuori, Risto Sievänen

14:00 - 14:30 Metsänkasvatusketjut puuntuotannon, hiilitaseen ja monimuotoisuuden näkökulmasta muuttuvassa ilmastossa PDF
Raisa Mäkipää, Tapio Linkosalo, Alexander Komarov, Mikko Peltoniemi , Vladimir Shanin, Markku Larjavaara, Annikki Mäkelä

14:30 - 15:00 Kahvitauko ja posterisession jatko, sali 504 ja neljännen kerroksen aula

15:00 - 15:20 Miten lisääntyva puuntuotos ja ilmaston muutos vaikuttavat hiilen sidontaan, typen huuhtoutumiseen ja monimuotoisuuteen – mallinnustarkastelu PDF
Leena Finér

15:20 - 15:40 Maaperän lämmittämisen ja ravinteiden lisäämisen vaikutukset kuusen hienojuuriin sekä  kariketuotantoon
Jaana Leppälammi-Kujansuu, Maija Salemaa, Dan Berggren Kleja, Sune Linder, Heljä-Sisko Helmisaari

15:40 - 16:00 Ilmaston lämpeneminen edistää juurikäävän leviämistä ja aktiviteettia
Michael M. Müller, Risto Sievänen, Jarkko Hantula

16:00 - 16:20 Ilmaston vaikutukset boreaalisten myyrien populaatiodynamiikkaan: syklisyys ei katoa leutojen talvien myötä
Otso Huitu, Katri Korpela, Maria Delgado, Heikki Henttonen, Erkki Korpimäki, Esa Koskela, Otso Ovaskainen, Hannu Pietiäinen, Janne Sundell, Nigel G. Yoccoz

16:20 - 16:30 Yleiskeskustelu

 

Sessio 2. Ilmastopolitiikka ja metsien käyttö

13:30 - 14:00 GWP-kertoimet metsien hiilivelan kuvaajina PDF
Kim Pingoud

14:00 - 14:30 Boreaalisten metsien käytön kokonaisvaikutus ilmaston lämpenemiseen PDF
Lauri Valsta

14:30 - 15:00 Kahvitauko ja posterisession jatko, sali 504 ja neljännen kerroksen aula

15:00 - 15:20 Metsien hiilinielujen vertailutasojärjestelmän vaikutus Euroopan unionin metsäsektorille PDF
Jani Laturi, Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori

15:20 - 15:40 Metsäsektori ja hiili: taloudellinen osittaistasapainotarkastelu PDF
Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori

15:40 - 16:00 Metsien virkistyskäyttö muuttuvassa ilmastossa PDF
Marjo Neuvonen, Tuija Sievänen, Mia Landauer

16:00 - 16:30 ”Ilmastopolitiikka ja metsien käyttö”, kommenttipaneeli:

Energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry
Metsäasiantuntija Lea Jylhä, MTK
Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi
Moderaattorina toimii johtava asiantuntija Anders Portin, Indufor oy

Sessio 3. Ilmasto muuttuu, mikä muuttuu metsissä?

13:30 - 14:00 Laosin metsävara-tilastojen teko: alkemiaa vai metsänarviointia?
Timo Tokola

14:00 - 14:30 Muuttuvan ympäristön vaikutusten liittäminen kasvatusmalleihin PDF
Annikki Mäkelä, Eero Nikinmaa, Sanna Härkönen, Pasi Kolari, Tapio Linkosalo, Raisa Mäkipää, Mikko Peltoniemi

14:30 - 15:00 Tauko ja posterisession jatko, sali 504 ja neljännen kerroksen aula

15:00 - 15:30 Kuusen kasvu muuttuvassa ilmastossa PDF
Harri Mäkinen

15:30 - 16:00 Lapin mänty paikallisten ilmastonmuutosten tulkkina ja selittäjänä PDF
Kari Mielikäinen

 

Sessio 4. Tulevaisuuden puunhankinnan olosuhteet

13:30 - 14:00 Puutavaralogistiikka 2020 – kehittämisvisio ja T&K-ohjelma PDF
Jarmo Hämäläinen

14:00 - 14:30 Resurssitehokas autokuljetus PDF
Antti Korpilahti

14:30 - 15:00 Kahvitauko ja posterisession jatko, sali 504 ja neljännen kerroksen aula

15:00 - 15:30 Autokuljetuslogistiikan pullonkaulat tulevaisuuden ajo-olosuhteissa PDF
Jukka Malinen, Ville Nousiainen, Kari Palojärvi, Teijo Palander

15:30 - 16:00 Puunhankinnan integroitu suunnittelu tulevaisuuden hankintaolosuhteissa: metsäenergian hankinnan optimointimalli
Teijo Palander, Ari Hietanen, Jukka Malinen

16:00 - 16:30 Case Mikkelin ammattikorkeakoulu: Miten puunhankinnan olosuhteiden muuttuminen vaikuttaa opetussuunnitelman uudistamiseen? PDF
Timo Leinonen, Kati Kontinen


20. Metsätieteen päivän juhlahetki

 

Malja metsätieteelle

Juhlapuhe, professori emeritus Juhani Päivänen, Helsingin yliopisto

Parhaan posterin palkitseminen

Musiikkiesitys "Metsän ääniä 1600-luvulta"

Reetta Varjonen, nokkahuilu
Maija Lampela, viola da gamba
Matti Takala, arkkiluuttu

Päätössanat, Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja Timo Tokola

Buffet

Tieteiden talon toinen kerros klo 18.00-20.00

 

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran puheenjohtaja Timo Tokola, timo.tokola (at) uef.fi, p. 050 401 5835

Järjestelytoimikunnan sihteeri: Pekka Nygren, pekka.nygren (at) metla.fi, p. 040 801 5596

Sessio 1. Metsäbiologian kerho, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Sini Niinistö (sini.niinisto at metla.fi)

Sessio 2. Metsäekonomistiklubi, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Maarit Kallio (maarit.kallio at metla.fi)

Sessio 3. Taksaattoriklubi, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Matti Katila (matti.katila at metla.fi)

Sessio 4. Teknologiklubi, Metsätieteen päivän yhteyshenkilö Arto Kariniemi (arto.kariniemi at metsateho.fi)

 

Tukijat