Ympristönäkökohtien huomioon ottaminen puunkorjuun arjessa

 

  1. Tutkimuspäällikkö Kati Kontinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu: Maaperän vahvistamisratkaisut
  2. FM Saana Kataja-aho, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, dos. Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, FT Hannu Fritze, Metsäntutkimuslaitos:Kantojen korjuun vaikutukset maaperän hajottajaeliöstöön ja kasvillisuuteen
  3. Tutkija Harri Silvennoinen, tutkimusasiantuntija Eeva Karjalainen & professori Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos: Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa ja puunkorjuussa
  4. Erikoistutkija, MMT, VTM Arto Kariniemi, Metsäteho Oy: Päästöt ilmaan puunhankintaketjussa
  5. Erikoistutkija Taru Peltola, SYKE: Luontotieto ja vastuullisen toiminnan tilat metsätalouden arjessa