Metsäteknologiklubin iltapäiväsessio Metsätieteen päivässä 29.10.2013

Tieteidentalon sali 404, 4. kerros

Saat esityksen auki pdf-muodossa klikkaamalla esittäjän nimen jälkeen olevaa pdf-linkkiä.

13.30 - 14.30

Session avaus, Esko Mikkonen

Poimintahakkuiden puunkorjuu, Matti Sirén PDF

Kommenttipuheenvuoro, Aku Mäkelä, Koneyrittäjien liitto ry PDF

14:30 – 15:00 Kahvitauko

15:00 – 16:30

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna, Tomi Kaakkurivaara PDF

Puutavaran kaukokuljetus siirtoautolla, Petri Vitikainen, Timo Antero Leinonen & Kati Kontinen PDF
Loppukeskustelu