Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

 

Tämä sivusto ei ole enää käytössä. Sivustoa ei päivitetä, eikä tämän sivun kautta välitetty tieto (esim. jäsenhakemus) välity enää Suomen Metsätieteelliselle Seuralle.

Uusi osoitteemme on https://metsatiede.org.

 

Tuoreimmat uutiset / Latest news

Apurahajärjestelmä on uusittavana / The grant management system is being updated

Suomen Metsätieteellisen Seuran verkkosivusto ja apurahajärjestelmä ovat uusittavana. Apurahajärjestelmä ei toimi maanantaina 27.1.2020. Tiistaista 28.2.2020 alkaen järjestelmän uusi osoite on https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/. Uudet hakuohjeet löytyvät sivustolta https://metsatiede.org. Käytä yläpalkin "Apurahat" linkkiä. Apurahahaku on auki 1.-21.2.2020. Haku sulkeutuu 21.2. klo 16.00.

The grant management system and the complete website of the Finnish Society of Forest Science are being updated. The grant management system does not work on Monday 27 February 2020. From Tuesday, 28 February 2020 onwards, the new address of the grant management system will be https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/login.aspx?lcid=1033. New application instructions are available at https://metsatiede.org/en/frontpage/. Use the "Grants" link in the upper panel. The grant application period will be open from 1 to 21 February 2020. The application closes on 21 Febrauary at 16:00.

Seuran uusi verkkosivusto avautuu torstaina 30.1.2020

Seuran uusittu verkkosivusto avataan torstaina 30.1.2020 aikana. Viimeistään iltapäivällä sinut johdetaan uudelle sivustolle. Uusi osoitteemme on https://metsatiede.org. Vanha osoite toimii ainakin jonkin aikaa uudelleenohjausosoitteena.

The new web site will be opened on Thursday 30 January 2020

Updated web site of the Finnish Society of Forest Science will be opened on 30 January 2020. The new site will be functional in the afternoon. Our new address is https://metsatiede.org/en/frontpage/. This old address will work sometime as a redirecting address. The new web site will be more bilingual than the current one yet some information will be only in Finnish.