Uusi Metsänhoitoklubi perustettu

Suomen Metsätieteellisen Seuran alaisuuteen on perustettu Metsänhoitoklubi, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää tieteellistä keskustelua metsänhoidon kysymyksistä, vuoropuhelua muiden tieteenalojen sekä käytännön toimijoiden kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää esitelmiä, keskustelutilaisuuksia sekä retkeilyjä.

Metsänhoitoklubin ensimmäinen kevätretki tulossa

Metsänhoitoklubi järjestää 22.5.2015 maastoretkeilyn Vesijaolle, jossa tutustutaan metsänkäsittelyn vaikutuksiin metsän kehityksessä kasvu- ja tuotoskokeilla. Kohteina ovat mm. Heikinheimon kaski sekä eri-ikäisrakenteinen metsä. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan lähempänä.

Jäseneksi Metsänhoitoklubiin

Klubin jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää klubin tarkoitusperiä, ja jonka klubin hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenellä on oikeus erota klubista ilmoittamalla siitä hallitukselle.
Klubin jäseneksi haluavat voivat ilmoittautua klubin sihteerille sähköpostitse: saija.huuskonen(at)luke.fi