Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

 

Tuoreimmat uutiset / Latest news

Kutsu tarjota esityksiä Metsätieteen päivään 26.11.2018

Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Mitkä ovat suometsien hoidon ongelmakohdat metsätalouden harjoittamisen kannalta? Onko hoitomenetelmien ympäristövaikutusten hallinnasta riittävästi tietoa? Tärkeitä teemoja ovat mm. vanhojen ojitusalojen vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt eri tieteenaloilla kertyneen tutkimustiedon valossa, suometsien puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset, metsänuudistuminen ja uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla sekä puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät suometsissä. Onko sinulla uutta sanottavaa päivän teemasta tai uusia tutkimustuloksia esiteltäväksi? Tarjoa omaa esitystäsi johonkin iltapäivän viidestä rinnakkaissessiosta. Lisätietoja Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Open Forest Science seminar 7 May 2018

Open science is not in the future horizon, it is already here. How it can benefit your research and your access to research results, and how you can avoid the cave eats of the new open research environment? Finnish Society of Forest Science organised a whole day seminar for discussing how we can apply open science principles for enhancing forest sciences from their own points of view. The morning plenary talks were recorded, and they are available in the TiedeTV (ScienceTV) web service of the League of the Finnish Learned Societies. Check the programme, link to the video, and other information.

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahapäätökset 2018

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2018 myöntää kahdeksan tutkimusapurahaa, yhteensä 63758 €, kahdeksan matka-apurahaa tieteellisiin kokouksiin, yhteensä 11180 €, ja yhden apurahan Suomessa järjestettävän kansainvälisen tieteellisen kokouksen järjestämiseen, 4000 €. Lisäksi Seuran hallitus jakoi Metsämiesten säätiön myöntämistä varoista apurahan kahdelle IUFRO:n toimihenkilölle ja seitsemälle nuorelle tutkijalle IUFRO-toimintaa varten, yhteensä 12630 €. Katso Apurahamyöntöjen sivu.

Grant decisions of the Finnish Society of Forest Science in 2018

The board of the Finnish Society of Forest Science decided in the meeting on 20 March 2018 award eight research grants, total 63758 €, eight travel grants to scientific meetings, total 11180 €, and a grant for the costs of organising an international scientific meeting in Finland, 4000 €. The board of the Society also awarded grants for two IUFRO office holders and seven early career scientists for participation in IUFRO activities, total 12630 €. Check the grant decisions page.

Metsätieteen päivä 24.10.2017

Tämän vuotisen Metsätieteen päivän teema oli "Menestystä metsistä - mahdollisuudet ja rajat". Paikalla oli noin 200 metsäntutkijaa ja metsätieteestä kiinnostunutta osallistujaa. Lisäksi aamupäivän yhteiskokousta seurattiin suoratoistovideon kautta. Päivän tiivistelmäkirja ja linkki aamupäivän yhteiskokouksen videoon löytyvät Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Uudet yhteystiedot

Suomen Metsätieteellisen Seura on muuttanut uuteen osoitteeseen. Samalla IT-yhteistyömme Luonnonvarakeskuksen kanssa loppuu. Uudet yhteystietomme ovat

Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
Puhelin: 044 558 1199
Toimiston sähköposti: info (at) metsatiede.org

New address

The Finnish Society of Forest Science has moved to a new office. At the same time, our IT cooperation with Natural Resources Center Finland (Luke) ends. Our new contact information is:

Finnish Society of Forest Science
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
Tel: +358 44 558 1199
e-mail: info (at) metsatiede.org

Changing scientific publication environment challenges forest science journals

The Society hosted the International Workshop on Forest Science Publishing on 15-16 October 2015 in Helsinki. The event was  the first activity of the new IUFRO Working Party 9.01.06 on forest science publishing. The workshop gathered editors of forest science journals and scientists interested in publishing from Europe, North America, and Australia. The workshop participants discussed current challenges for forest science publishing and provided education for early-career scientists. Read more.

Tutustu apurahan saajiimme

Tällä sivulla voit tutustua apurahan saajiimme, jotka ovat saattaneet Seuran rahoittaman tutkimuksen loppuun. Täydennämme vähitellen sivua, jolle pääset tästä linkistä.

Meet our grantees

In this page, our grantees tell about their research work. We will update the page in the future. The page can be reached through this link.

Sata vuotta suomalaista metsätieteellistä julkaisutoimintaa

Seuran vanhojen julkaisujen digitointihanke on saatu päätökseen. Linkit arkistoihin löytyvät tältä sivulta.

Hundred years of Finnish forest science publishing

This page contains links to all publications of the Finnish Society of Forest Science published since 1913.

Jäsentiedote 2/2018 - Information letter 2/2018

Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2018

Seuran säännöt

Seuran strategia