Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

 

Tuoreimmat uutiset / Latest news

Metsätieteen päivä 26.11.2018

Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Vuoden 2018 Metsätieteen päivän teemana on Suometsien käytön tulevaisuus. Mitkä ovat suometsien hoidon ongelmakohdat metsätalouden harjoittamisen kannalta? Onko hoitomenetelmien ympäristövaikutusten hallinnasta riittävästi tietoa? Tärkeitä teemoja ovat mm. vanhojen ojitusalojen vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt eri tieteenaloilla kertyneen tutkimustiedon valossa, suometsien puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset, metsänuudistuminen ja uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla sekä puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät suometsissä. Esitystarjousten arviointi on loppusuoralla ja Metsätieteen päivän ohjelma julkaistaan lähipäivinä. Lisätietoja Metsätieteen päivän omalta sivulta.

Metsätieteen päivän mentorointilounaat 26.11.2018 - Mentoring lunches in Forest Science Day

Metsätieteen päivän lounastauolla Suomen Metsätieteellinen Sseura järjestää mentorointilounaan tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille. Mentorointilounaan tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmilta tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoilta nuoremmille ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen. Lisätietoa ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen.

During the lunch break of the Forest Science Day, the Finnish Society of Forest Science organises a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing to work in a R&D related post. The aim of the mentoring lunch is to transfer knowledge from experts in the R&D field to younger professionals and offer an opportunity for networking. More information and link to the registration form.

Viljelymetsien kasvu ja tuotos -seminaari 31.10.2018

Suomen Metsätieteellisen Seuran metsänhoitoklubi ja taksaattoriklubi järjestävät yhteisen seminaarin ”Viljelymetsien kasvu ja tuotos” 31.10.2018 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tästä linkistä.

Information on IUFRO World Congress 2019

The next World Congress of IUFRO (International Union of Forest Research Organisations) will be in Curitiba, Brazil, from 29 September through 5 October 2019. In addition to a rich scientific programme, most IUFRO’s Research Groups and Working Parties will convene during the congress for discussing their future activities and electing office holders. Do you want to present your work in the next IUFRO World Congress? Are you interested to work with IUFRO as a voluntary office holder? Want to know about funding for IUFRO activities? Watch the IUFRO World Congress information video by the Finnish Society of Forest Science recorded in the IUFRO World Congress info session on 20 June 2018.

Open Forest Science

Open science is not in the future horizon, it is already here. How it can benefit your research and your access to research results, and how you can avoid the cave eats of the new open research environment? Finnish Society of Forest Science organised a whole day seminar for discussing how we can apply open science principles for enhancing forest sciences from their own points of view. Based on the seminar, we have compiled a page on Open Forest Science that includes a video on the plenary talks of the seminar, workshop reports, and useful links. Check the Open Forest Science page.

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahapäätökset 2018

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2018 myöntää kahdeksan tutkimusapurahaa, yhteensä 63758 €, kahdeksan matka-apurahaa tieteellisiin kokouksiin, yhteensä 11180 €, ja yhden apurahan Suomessa järjestettävän kansainvälisen tieteellisen kokouksen järjestämiseen, 4000 €. Lisäksi Seuran hallitus jakoi Metsämiesten säätiön myöntämistä varoista apurahan kahdelle IUFRO:n toimihenkilölle ja seitsemälle nuorelle tutkijalle IUFRO-toimintaa varten, yhteensä 12630 €. Katso Apurahamyöntöjen sivu.

Grant decisions of the Finnish Society of Forest Science in 2018

The board of the Finnish Society of Forest Science decided in the meeting on 20 March 2018 award eight research grants, total 63758 €, eight travel grants to scientific meetings, total 11180 €, and a grant for the costs of organising an international scientific meeting in Finland, 4000 €. The board of the Society also awarded grants for two IUFRO office holders and seven early career scientists for participation in IUFRO activities, total 12630 €. Check the grant decisions page.

Changing scientific publication environment challenges forest science journals

The Society hosted the International Workshop on Forest Science Publishing on 15-16 October 2015 in Helsinki. The event was  the first activity of the new IUFRO Working Party 9.01.06 on forest science publishing. The workshop gathered editors of forest science journals and scientists interested in publishing from Europe, North America, and Australia. The workshop participants discussed current challenges for forest science publishing and provided education for early-career scientists. Read more.

Tutustu apurahan saajiimme

Tällä sivulla voit tutustua apurahan saajiimme, jotka ovat saattaneet Seuran rahoittaman tutkimuksen loppuun. Täydennämme vähitellen sivua, jolle pääset tästä linkistä.

Meet our grantees

In this page, our grantees tell about their research work. We will update the page in the future. The page can be reached through this link.

Sata vuotta suomalaista metsätieteellistä julkaisutoimintaa

Seuran vanhojen julkaisujen digitointihanke on saatu päätökseen. Linkit arkistoihin löytyvät tältä sivulta.

Hundred years of Finnish forest science publishing

This page contains links to all publications of the Finnish Society of Forest Science published since 1913.

Jäsentiedote 3/2018 - Information letter 3/2018

Toimintakertomus 2017

Toimintasuunnitelma 2018

Seuran säännöt

Seuran strategia