Eri-ikäisrakenteiset metsät metsätaloudessa

Suomen Metsätieteellisen Seuran ja sen tieteenalakerhojen kevätseminaari, 8.4.2010, Säätytalo, Helsinki

OHJELMA

12.30–12.40 Seminaarin avaus, puheenjohtaja professori Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos

12.40–13.20 Senior researcher Lars Lundqvist, Department of Forest Ecology and Management, SLU, Uneven-aged silviculture in Sweden
Tiivistelmä
   Esitys

13.20–13.50 Varttunut tutkija Juha Siitonen, Metsäntutkimuslaitos, Eri-ikäisrakenteiset metsät ja monimuotoisuus
Tiivistelmä   Esitys

13.50–14:20 Erikoistutkija Kari Hyytiäinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Eri-ikäisrakenteisen metsien kasvatuksen talous
Tiivistelmä   Esitys

14.20–14.50 Vanhempi tutkija Taru Peltola, SYKE, Metsikkötalous metsäalan normina
Tiivistelmä   Esitys

14.50–15.30 Kahvitauko

15.30–16.00 Professori Taneli Kolström, Itä-Suomen yliopisto, Eri-ikäisrakenteisen metsän kehityksen ennustaminen
Tiivistelmä   Esitys

16.00–16.30 Vanhempi tutkija Sauli Valkonen, Metsäntutkimuslaitos, Pienaukkojen ja poimintahakkuiden vaikutus metsätalouden kannattavuuteen
Tiivistelmä   Esitys

16.30–17.00 Vanhempi tutkija Matti Sirén, Metsäntutkimuslaitos, Poimintahakkuu aiheuttaa haasteita puunkorjuulle
Tiivistelmä   Esitys

17.00–17.30 Vanhempi tutkija Pentti Niemistö, Metsäntutkimuslaitos, Alikasvoskuusten vapautushakkuu koivikossa - puunkorjuun toteutus ja ajanmenekki sekä taimikkovauriot
Tiivistelmä

17.30–17.40 Seminaarin päätössanat, professori Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos