KEVÄTKOKOUS


Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 28.4.2011 klo 13.00 alkaen Tieteiden talossa, salissa 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Tilaisuudessa jaettiin pronssinen Cajander-mitali MMT Jari Hynyselle, MMT Risto Ojansuulle ja professori Eero Nikinmaalle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi, sekä Suomen Metsätieteellisen Seuran mitali MMT Anssi Niskaselle ansiokkaasta työstä Seuran tarkoitusperien ja toiminnan hyväksi.

Seura myönsi palkintoja parhaille vuonna 2010 valmistuneille opinnäytetöille. MMT Kristiina Karhulle myönnettiin palkinto väitöskirjasta Temperature sensitivity of soil organic matter decom-position in boreal soils, MMT Antti Mäkiselle väitöskirjasta Uncertainty in forest simulators and forest planning systems, MMM Jyri Hietalalle pro gradu -työstä Valuuttakurssien vaikutus Suomesta ja Ruotsista suuntautuvan sahatavaran vientiin EMU:n oloissa ja MMM Tero Kasaselle pro gradu -työstä Sähkö tulee töpselistä - ympäristöystävällisen sähkön valintaan vaikuttavat tekijät.

Tilaisuudessa jaettiin myöntökirjeet apurahojen saajille.

Tilaisuuden aluksi kuultiin kaksi esitelmää
MMT Risto Ojansuu Kasvumallien käyttö vaatii viisautta
MMT Antti Mäkinen Epävarmuuden lähteet metsäsuunnittelussa

Käsiteltävät sääntömääräiset asiat
1.    Kokouksen avaus
2.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
3.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5.    Vuoden 2010 tilinpäätösten, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6.    Vuoden 2010 tilinpäätösten vahvistaminen
7.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
8.    Huomionosoitusten, palkintojen ja apurahojen jako
9.    Kokouksen päätös

Asialistan liitteet:
Toimintakertomus 2010
Tuloslaskelmat ja taseet 1.1.2010-31.12.2010 (jaossa tilaisuudessa, saa pyynnöstä sihteeriltä)

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus