Metsänhoidon pullonkaulat

Pe 21.4.2017 klo 12.00–15.15

Tieteiden Talo, Sali 505 (5. Kerros)

Kirkkokatu 6, Helsinki

 

Esitysten Powerpoint-kalvot avautuvat PDF-linkistä, jos puhuja on antanut luvan esityksensä julkaisemiseen.

Tilannekatsaukset metsänhoidon ongelmakohdista

12.00–12.10 Tilaisuuden avaus, Heikki Smolander (Metsänhoitoklubi)

12.10–12.30 Siemenviljelyssiemenen saatavuusongelmat, Katri Himanen (Luke) PDF

12.30–12.50 Päätehakkuiden ja metsänviljelymäärien ero, Eljas Heikkinen (Metsäkeskus) PDF

12.50–13.10 Taimikonhoidon ja ensiharvennuksen tilanne ja tarve, Kari T. Korhonen (Luke) PDF

13.10–13.30 Laiminlyöntien hintalappu, Nuutti Kiljunen (Metsähallitus) PDF

 

13.30–14.00 Kahvi

 

Näkökulmapuheenvuorot – onko alalla kanttia nostaa ongelmat esille?

14.00–14.15 Mistä ryhtiä? Jorma Vierula (Metsäkeskus) PDF

14.15–14.30 Tutkimuksen näkökulma, Timo Saksa (Luke)

14.30–14.45 Palveluntuottajan näkökulma, Olli Mäki (Metsänhoitoyhdistys Satakunta) PDF

14.4515.00 Puuntuottajan näkökulma, Jyrki Ketola (Taaleri Oyj)

15.00–15.15 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päättäminen

 

Tilaisuus on maksuton.