Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 404 tiistaina 28.11.2017 klo 15 alkaen.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma (Liite 1), tulo- ja menoarvio (Liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018.

6. Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2018 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten Liisa Kulmalan ja Jukka Malisen tilalle kaudelle 2018 - 2020. Valittavista hallituksen jäsenistä toisen on oltava ollut Seuran jäsenenä vähemmän kuin viisi vuotta. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:
- puheenjohtaja 2018: tutkimusprofessori Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus
- varapuheenjohtaja 2018: apulaisprofessori Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto
- hallituksen jäsenet 2018 - 2020: erikoistutkija Arto Kariniemi, Metsäteho, ja tutkijatohtori Anna Repo, Suomen ympäristökeskus (liittynyt jäseneksi vuonna 2016)
Kokouksessa paikalla olevat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2018. Ehdotukset ovat:
- tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCooper (PwC)
- toiminnantarkastaja: professori Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto

8. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
- Mikäli Seuran jäsen haluaa esittää kokoukselle päätösasian, siitä on lähetettävä kirjallinen esitys Seuran hallitukselle sähköpostisoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. viimeistään tiistaina 14.11.2017.
- Keskusteluasioita Seuran jäsenet voivat ottaa esille ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) tai kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

9. Kokouksen päättäminen.


Helsingissä 11.11.2017

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:
Toimintasuunnitelmaluonnos 2018 (PDF-tiedosto)
Talousarvioesitys 2018 (PDF-tiedosto)

__________

INVITATION

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Tuesday 28 November 2017 at 15:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 404 (4th floor).

Programme

1. Opening of the meeting

2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4. Acceptance of the programme.

5. Confirmation of the Plan of activities 2018 (Appendix 1), Budget 2018 (Appendix 2), and the membership fee for 2018.

6. Election of the chair and vice-chair of the Society for 2018 and two board members to replace the members leaving their duty, Liisa Kulmala and Jukka Malinen. The proposal of a work group searching for candidates is:
- Chair 2018: Prof. Jarkko Hantula, Natural Resources Institute Finland
- Vice-chair 2018: Asst. Prof. Miina Rautiainen, Aalto University
- Members 2018 - 2020: Research Scientist Arto Kariniemi, Metsäteho, and Post-doc Scientist Anna Repo, Finnish Environment Institute
Members of the Society who have the voting right may propose other candidates on site.

7. Election of the auditors of the accounts and the activities of the Society for 2018. The proposal:
- Auditor of the accounts: audit society PricewaterhouseCooper
- Auditor of the activities: prof. Teppo Hujala, University of Eastern Finland

8. Other possible items.
- If a member of the Society wants to make proposal, which requires a decision by the meeting, they should sent an e-mail to the Board of the Finnish Society of Forest Science (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) detailing the proposal.
- If a member wants to propose a topic for common discussion in the meeting, they should sent an e-mail to the Exucutive Manager of the Society (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) detailing the topic. The proposal for a discussion topic may also be made on site at the time of the acceptance of the meeting programme.

9. Closing of the meeting.


Helsinki 11 November 2017

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:

Plan of activities 2018 (in Finnish)
Budget 2018 (in Finnish)