Metsätieteen päivä 2010

 

Luonnon monimuotoisuus ja metsien kestävä käyttö

Aika: 4.11.2010
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki

Suomen Metsätieteellinen Seura kutsuu suullisia esityksiä ja posteriesityksiä Metsätieteen päivän 2010 ohjelmaksi.


Sessio 1. Ketä metsäluonnon monimuotoisuus vielä kiinnostaa? Biodiversiteettitutkimuksen aiheet 2010-luvulla

Yhteyshenkilö metsäbiologian kerhon sihteeri Tuomas Aakala, tuomas.aakala (at) helsinki.fi

Sessio 2. Luonnon monimuotoisuus taloudellisena mahdollisuutena

Luonnon monimuotoisuus on osa monia metsien sisältämiä tuotteita ja palveluita. Joitakin näistä hyödyistä vaihdetaan jo markkinoilla. Monet sisältävät varteenotettavaa taloudellista potentiaalia, jota ei ole vielä hyödynnetty. Kiinnostavia, kehittyviä tuotteita ja palveluja ovat mm. ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai vesiensuojeluun liittyvät ekosysteemipalvelut, metsien perimä ja uudet metsäteollisuustuotteet. Avainsanoja kannattavaan taloudelliseen hyödyntämiseen ovat esimerkiksi tuotteistaminen ja kustannustehokkuus.

Metsäekonomistiklubi toivoo uusia lähestymistapoja asian käsittelyyn, myös nuorilta tutkijoilta.

Yhteyshenkilö metsäekonomistiklubin sihteeri Marjo Maidell, marjo.maidell (at) indufor.fi

Sessio 3. Monimuotoisuuden mittaamisen menetelmät

Jatkossa ei tehdä metsäsuunnittelun tueksi kattavaa maastotyötä. Voidaanko monimuotoisuutta mitata käymättä metsässä tai voidaanko maastoinventointia kohdentaa luotettavasti ennakkotiedon avulla?

Yhteyshenkilö taksaattoriklubin sihteeri Antti Mäkinen, antti.makinen (at) simosol.fi

Sessio 4. Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen puunkorjuun arjessa

Yhteyshenkilö teknologiklubin sihteeri Veli-Pekka Kivinen, veli.kivinen (at) helsinki.fi

 

Esityksen tarjoaminen

Esitystä tarjotaan lähettämällä sen tiivistelmä (käytä mallipohjaa) sähköpostitse session yhteyshenkilölle. Mainitse sähköpostissa tarjoatko suullista esitystä vai posteria.
Tiivistelmän mallipohja (word-dokumentti)

 

Aikataulu - HUOMAA esitysten tarjoamiselle jatkoaikaa syyskuulle

Tiivistelmän viimeinen lähetyspäivä on 10.9.2010. Ohjelmasta päätetään syyskuun 2010 loppuun mennessä.

 

Kutsu tulostettavassa muodossa (pdf)