Suomen Metsätieteellisen Seuran kunniapuheenjohtaja professori Viljo Emil Holopainen kuoli 9.4.2011 95-vuotiaana. Hän oli syntynyt 13.3.1916 Riistavedellä.

Professori Viljo Holopainen toimi Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen jäsenenä vuosina 1954-55, sihteerinä vuosina 1955-65 ja puheenjohtajana 1965-66. Vuonna 1966 Seura myönsi hänelle pronssisen Cajander-mitalin tunnustuksena ansiokkaasta tieteellisestä toiminnasta ja Suomen Metsätieteellisen Seuran mitalin vuonna 1979 Seuran ja sen tarkoitusperien eteen tehdystä työstä. Seura kutsui professori Holopaisen kunniajäsenekseen vuonna 1976 ja kunniapuheenjohtajakseen 1984. Kunniapuheenjohtaja Holopainen osallistui Seuran toimintaan aktiivisesti aivan viime vuosiin saakka.

Vuonna 1989 professori Holopainen lahjoitti puolisonsa Helvi Holopaisen kanssa Suomen Metsätieteelliselle Seuralle alkupääoman metsätieteellistä tutkimustyötä edistävää rahastoa varten. Myöhemmin Helvi ja Viljo Holopainen ovat tehneet useita lahjoituksia nimikkorahastoonsa. Seuran hallitus myöntää Helvi ja Viljo Holopaisen rahastosta apurahoja vuosittain erityisesti nuorten metsäntutkijoiden tutkimustyöhön ja jatko-opintojen edistämiseen sekä palkintoja ansiokkaille väitöskirjoille ja pro gradu -tutkimuksille.

Viljo Holopainen suoritti maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatin ja tohtorin tutkinnot, sekä valtiotieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän työskenteli Helsingin yliopiston metsätalouden apulaisprofessorina vuosina 1954-59 ja puumarkkinatieteen professorina 1959-64. Tämän jälkeen hän työskenteli Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtajana vuoteen 1979 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Tieteellisen toiminnan ohella professori Holopainen vaikutti Suomen metsäpolitiikkaan ja edisti metsätaloutta. Hän toimi useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja organisaatioissa, muun muassa IUFRO:n (International Union of Forest Research Organizations) hallituksen jäsenenä vuosina 1972-1981.

Holopaisen kirjalliseen tuotantoon kuuluivat muun muassa väitöskirja Eräiden Suomen kaupunkien halkojen hankinta-alueet sekä Suomen metsänhoitoa ja metsäpolitiikkaa käsittelevä Outlines of Finland´s Forestry and Forest Policy vuodelta 1981.

Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Hallitus