Metsäsektorin laajenevat vastuut

Aika: Keskiviikko 26.10.2011
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki
Katso alustava ohjelma tästä.

Suomen Metsätieteellinen Seura kutsuu suullisia esityksiä ja posteriesityksiä Metsätieteen päivän 2011 ohjelmaksi.


!!! Jatkokutsu tarjota esityksiä sessioon 2 !!!

Sessio 2. Kansainvälinen ympäristö- ja metsäpolitiikka metsäsektorimme toimintaympäristön muovaajana

Kansallisen ympäristö- ja metsäpoltiikan liikkumavara on kaventunut globalisaation myötä. Natura 2000 ohjelman toteutus 1990-luvulla osoitti karulla tavalla eri puolilta tulevien tavoitteiden yhteensovittamisen vaikeudet. Uusien kansainvälisten sopimusten myötä tilanne ei ole nyt yhtään helpompi. Haasteita asettavat esimerkiksi EU:n 2013 voimaan astuva puutavara-asetus, julkisiin hankintoihin liittyvä politiikka, rikkipäästöjen rajoittaminen Itämerellä, EU:n metsäsopimus, ilmaston muutos ja siihen liittyvät sopimukset sekä kansainvälinen Nagoyan biodiversiteettisopimus.

Mitä uhkia ja mahdollisuuksia nämä kansainväliset politiikat merkitsevät Suomessa?

Yhteyshenkilö metsäekonomistiklubin sihteeri Emmi Haltia, emmi.haltia (at) helsinki.fi


Esityksen tarjoaminen

Esitystä tarjotaan lähettämällä sen tiivistelmä (käytä mallipohjaa) sähköpostitse session yhteyshenkilölle. Mainitse sähköpostissa tarjoatko suullista esitystä vai posteria.
Tiivistelmän mallipohja (word-dokumentti)

 

Aikataulu

Tiivistelmän viimeinen lähetyspäivä on 15.9.2011. Ohjelmasta päätetään syyskuun 2011 loppuun mennessä.
Alustava ohjelma

 

Sessio 1. Ekosysteemipalvelut: mitä hyötyä uudesta käsitteestä? *Sessio täynnä, kiitos esityksiä tarjonneille*

  • käsitteen historia ja hyödyt
  • käsitteen soveltaminen käytäntöön
  • käsitteen soveltaminen tutkimukseen

Yhteyshenkilö metsäbiologian kerhon puheenjohtaja Lauri Saaristo, lauri.saaristo (at) tapio.fi

Sessio 3. Bioenergian haasteet taksaattoreille *Sessio täynnä, kiitos esityksiä tarjonneille*

Metsäbioenergian määrän mallintaminen, tulevan kehityksen ennustaminen sekä bioenergiakohteiden paikallistaminen edellyttävät sekä biometristä mallintamista että kaukokartoitusmenetelmien soveltamista. Taksaattoriklubin iltapäiväsessio käsittelee erilaisia metsänarvioimistieteellisiä menetelmiä, jotka liittyvät bioenergian hyödyntämiseen joko suoraan tai välillisesti.

Yhteyshenkilö taksaattoriklubin sihteeri Antti Mäkinen, antti.makinen (at) simosol.fi

Sessio 4. Tutkittua tietoa kannoista ja niiden hyödyntämisestä *Sessio täynnä, kiitos esityksiä tarjonneille*

Yhteyshenkilö teknologiklubin puheenjohtaja Kalle Kärhä, kalle.karha (at) metsateho.fi

!!! HUOM !!! Uusi otsikko posterisessioon!

Sessio 5. Metsät ja vesi

Tähän sessioon voi tarjota vain posteria. Puhujat sessioon on valittu kutsuperiaatteella. Ks. session alustava ohjelma  tästä.

Yhteyshenkilö seuran sihteeri Riitta Väänänen, riitta.vaananen (at) metla.fi