Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat haettavissa 20.1. – 21.2.2014

Scroll down for English


Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS) toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista SMS:n apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Lisäksi Suomen Metsätieteellisen Seura jakaa Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämän apurahan edelleen tutkijoille. Apurahoja myönnetään tutkijoiden osallistumiseen IUFRO-toimintaan ulkomailla ja IUFRO-toiminnan järjestämiseen Suomessa.

SMS:n apurahojen ja IUFRO-apurahojen haku alkaa 20.1.2014 ja päättyy 21.2.2014 klo 16.00. Apurahoja haetaan sähköisellä apurahahakujärjestelmällä. Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa.

IUFROn toimihenkilöt voivat hakea IUFRO-apurahaa myös varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä seuran sihteeriin.

Ennen hakemuksen laatimista hakijoita pyydetään lukemaan huolellisesti ohjeet apurahojen hakijoille ja ohjeet sähköisen järjestelmän käyttöön. Ohjeet löytyvät SMS:n verkkosivuilta.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahat julkistetaan SMS:n kevätkokouksessa huhtikuussa.

Lisätietoja ja linkki sähköiseen apurahajärjestelmään


Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 20 Jan. to 21 Feb. 2014


Finnish Society of Forest Science (SMS, Suomen Metsätieteellinen Seura) promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

Finnish Society of Forest Science also administrates grants for IUFRO activities awarded by the foundation Metsämiesten säätiö. These grants will be awarded for Finnish researchers for participation in IUFRO activities abroad and for organising IUFRO activities in Finland.

The application for the SMS grants and IUFRO grants will open on 20 January and close on 21 February 2014 at 16:00. The applications will be submitted using the electronic grant application system. Link to system will be activated at the opening of the application period.

IUFRO officers may apply for a IUFRO grant anytime during a year. IUFRO officers applying grants out of the general application period should contact the This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of the Finnish Society of Forest Science.

The applicants are requested to carefully read the instructions for applicants and for the use of the electronic application system. The instructions can be found under the link given below.

Decicion on the grants will be made by the end of March. All grantees will receive a personal notification. The grants will be published in the Spring meeting of SMS in April.

More information and link to the electronic application system