Suomen Metsätieteellinen Seura sai 18.12.2013 kutsun osallistua Suomen PEFC-kriteeristön tarkistustyön kommentointiin. Kommentointi päätettiin toteuttaa seuran hallituksen piirissä siten, että hallituksen jäsenet lähettivät kommenttinsa seuran sihteerille. Seuran kommenttien kirjoittamistyötä varten valittiin kolmijäseninen toimikunta, johon kuuluivat seuran varapuheenpohtaja, prof. Pasi Puttonen, hallituksen jäsen M.Sc. Paula Horne ja seuran sihteeri MMT Pekka Nygren. Toimikunta piti kaksi kokousta, joissa se muotoili seuran kommentit Suomen PEFC-toimikunnalle lähetettäväksi.

Linkit:

Kommentoitu PEFC-kriteeristöluonnos
Suomen Metsätieteellisen Seuran kommentit (pdf-tiedosto)