Seuran ja Helsingin yliopistossa toimivan SMEAR II mittausaseman yhteistyönä on perustettu verkossa toimiva Hiilinielupuu-sivusto. Yhdistämällä luonnontiede ja taide pyritään herättämään ihmisten tietoutta metsien tärkeydestä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hiilinieluna. Sivuilta voi seurata Hyytiälän metsäaseman SMEAR II tutkimusmetsikön toimintaa ja ympäristötekijöiden vaikutusta siihen reaaliajassa. Hanke edistää metsäntutkimuksen tuntemusta suuren yleisön suuntaan, sen tarkoitus on lisätä yleistä tietämystä metsien tärkeästä roolista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja se tuo hiilinielu -käsitteen ymmärrettävämmäksi laajalle yleisölle. Sivuston kohderyhmänä ovat kaikki ympäristöstä ja metsistä kiinnostuneet. Sivustoa kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti. Tavoitteena on että erityisesti koulut voisivat hyödyntää sivustoa opetuksessaan.

Hiilinielupuu-sivuston ovat toteuttaneet Ivaylo Dzhedzhev ja Jussi Rasinmäki Simosol Oy:stä. Taiteilija Terike Haapoja ja Mia Kivinen vastasivat konseptisuunnittelusta. Tieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet Pasi Kolari ja Eija Juurola. Hanketta on tukenut Suomen Metsäsäätiö.