14.5.2009

Seuran vuosikokous

Suomen Metsätieteellisen Seuran 100. vuosikokous pidettiin 29.4.2009 Säätytalolla Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät vuosikokousasiat, esitettiin jäsenille hallituksen laatima toimintakertomus sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat v. 2009. Seuran sääntömuutosesitys hyväksyttiin lähetettäväksi Yhdistysrekisteriin.

Lisäksi 100-vuotisvuosikokouksen yhteydessä myönnettiin seuran huomionosoituksia seuraavasti:
Seuran kunniajäseneksi kutsutttiin tasavallan presidentti Tarja Halonen. Hopeinen Cajander-ansiomitali myönnettiin professori Pertti Harille, professori Pertti Harstelalle, johtaja Risto Päiviselle ja professori Risto Seppälälle.

Pronssisen Cajander-ansiomitalin saivat professori Leena Finér, professori Heikki Henttonen, MMT Eeva Korpilahti, professori Jari Kuuluvainen, VTT Juha Lappi, professori Kari Mielikäinen, professori Annikki Mäkelä-Carter, professori Timo Pukkala, ylijohtaja Hannu Raitio, professori Pauline Stenberg, professori Olli Tahvonen ja FT Elina Vapaavuori.

Suomen Metsätieteellisen Seuran mitalin saivat KTT Veli-Pekka Heikkinen, MMT Heljä-Sisko Helmisaari, MMT Jari Hynynen, professori Heimo Karppinen, dosentti Timo Kuuluvainen, MMT Jari Liski, MMT Raisa Mäkipää, MMT Mika Rekola, FT Pekka Saranpää, MMM Esa Uotila, Indufor Oy  ja Joensuun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta.

Apurahat ja palkinnot

Suomen Metsätieteellinen Seura on myöntänyt seuran hallinnassa olevista rahastoista apurahoja yhteensä 64 870 euroa, josta tutkimuksiin 42 100 euroa, kansainväliseen yhteistoimintaan ja kieliopintoihin 16 770 euroa ja muuhun toimintaan 6 000 euroa sekä palkintoina 5 000 euroa. Lisäksi seuran hallitus on yhteistoiminnassa Suomen IUFRO-toimikunnan kanssa myöntänyt apurahoja Metsämiesten Säätiöltä saamastaan apurahasta IUFRO-toimintaan yhteensä 22 485 euroa.

Tutkimusapurahapäätöksissä kiinnitettiin huomiota tutkimussuunnitelman laatuun, tutkimuksen vaiheeseen, toteuttamiskelpoisuuteen sekä hakijan mahdollisesti edellisenä vuonna saamiin seuran apurahoihin. Apurahoja myönnetään erityisesti nuorille tutkijoille. Pro gradu -töihin ei pääsääntöisesti myönnetä rahoitusta. Apurahoja myönnettäessä seuran jäsenyys katsotaan eduksi.

Väitöskirjapalkinnon vuoden 2008 parhaasta väitöskirjasta sai MMT Albert Porcar-Castell Helsingin yliopiston metsäekologian laitokselta.

Parhaista metsätieteellisistä pro gradu -töistä vuonna 2008 palkittiin maat.metsät.maisterit Tomi Kaakkurivaara,  Tuomas Kallio,  Katri Korhonen, Paavo Ojanen, Suvi Pessala, Henriikka Pättiniemi ja Ari Tolvanen.

Luettelon apurahoista ja palkinnoista voi ladata tästä (PDF).

Hallitus ja toimihenkilöt

Prof. Pekka Niemelä valittiin seuran puheenjohtajaksi sekä prof. Annika Kangas varapuheenjohtajaksi toiselle toimikaudelle 2009/10. FT Riikka Piispanen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen jäseninä jatkavat prof. Anne Toppinen ja prof. Eero Nikinmaa.

Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Tilinpäätös

Seuran ja sen hallinnassa olevien rahastojen tilinpäätökset vuodelta 2008 vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Jäsenmaksut ja julkaisujen tilaaminen v. 2009

Seuran vuosikokous vahvisti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 50 euroa ja kannattajajäsenten vuosimaksuksi 700 euroa. Maksuun sisältyy Silva Fennican vuosikerta.

Maksaessasi jäsenmaksun 50 euroa, voit sen lisäksi samalla viitesiirrolla tilata Metsätieteen aikakauskirjan vuosikerran 2009 edulliseen jäsenhintaan 35 euroa (normaalihinta 70 euroa).

Uudet jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi on kutsuttu  toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi ja MMM, DI Minna Räty.

Tunnetko metsäntutkijan tai metsäalan ammattilaisen, joka ei ole vielä seuran jäsen? Suosittele häntä jäseneksi tällä lomakkeella.

Jäsentietojen ylläpito

Toivomme, että ilmoitat osoitteenmuutokset — myös sähköpostisoitteesi — mahdollisimman pian seuran toimistoon, jotta pystymme pitämään jäsenrekisterimme ajan tasalla. Näin saat jäsentiedotteet ja Silva Fennican ajallaan oikeaan osoitteeseen.

Tulevaa ohjelmaa

Cajanderin jäljillä – retki Fennoskandian rajoille

Retkeily Fennoskandian itärajoille Venäjän Karjalaan 22.–30.8.2009. Ilmoittautuminen Paavo Ojaselle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 15.5.2009 mennessä. Lisätietoja www.metla.fi/org/sms/cajanderin_jaljilla.htm

Juhlavuoden kirjanäyttely "Moderni metsätiede yhteiskunnan suunnannäyttäjänä"

100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi seura järjestää yhteistyössä Suomen Metsämuseo Luston, Viikin tiedekirjaston, Joensuun yliopiston kirjaston ja Metsäkustannus Oy:n kanssa kiertävän kirjanäyttelyn. Näyttely avataan Lustossa 19.5. Se on maksuton ja avoinna yleisölle 30.8.2009 asti. Tämän jälkeen se siirretään Viikin tiedekirjastoon (9.9.–2.12.2009) ja ensi keväänä Joensuun yliopiston kirjasto/Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastoon (1.3.–30.5.2010).

Näyttelyyn on kerätty edustava otos ensisijaisesti viime vuosikymmenen aikana julkaistusta pääasiassa suomenkielisestä metsätieteellisestä ja metsäaiheisesta kirjallisuudesta. Kirjallisuus on näyttelyssä jaettu yhdeksään laajaan teemaan: 1) metsäluonto ja monimuotoisuus, 2) metsien perinteiset ja uudet käyttömuodot, 3) metsäsuunnittelu ja inventointi, 4) metsänhoito ja puunkorjuu, 5) metsät muutoksessa, 6) metsätalous ja metsäpolitiikka, 7) metsä historiassa 8) viime vuosikymmenien kuuma tutkimusaihe – ilmansaasteet, sekä 9) metsän tarinoita ja estetiikkaa. Kunkin teeman osalta on näyttelyä varten tehdyssä esitteessä lyhyesti luonnehdittu tärkeimpiä tutkimusaiheita sekä niiden merkitystä metsäluonnon, sen hoidon ja kestävän hyödyntämisen sekä metsätalouden ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kahdeksas teema esittelee yhden viime vuosikymmenien aikana paljon keskustelua herättäneen teeman – ilmansaasteet. Yhdeksäs teema Metsän tarinoita ja estetiikkaa havainnollistaa metsän keskeistä merkitystä kulttuurissamme.

Metsätieteen päivä

järjestetään 4.11.2009 Helsingissä. Päivän teemana on "Metsätiedon istuttaminen käytäntöön".

Aurinkoista kesää,

Pia Katila
sihteeri