30.11.2009

Syyskokous

Seuran uusien sääntöjen mukaisesti yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syys- ja kevätkokouksen. Säännöt ovat nähtävissä seuran www-sivuilla osoitteessa http://www.metsatieteellinenseura.fi/. Syyskokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 12. pykälän mukaiset asiat, joihin kuuluvat mm. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle, sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajien valinta.

Kokouskutsu

Suomen Metsätieteellisen Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 15.12.2009 klo 16.00 Tieteiden talolla, sali 404 (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2010
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Hallituksen esitys seuran rahastojen sääntöjen muuttamisesta, ensimmäinen käsittely
9. Huomionosoitukset
10. Kokouksen päätös
 
Tervetuloa!

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Uudet jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi on kutsuttu MMM Gabriela  Albarracin, MMT Arto Haara, MMM, FM Raili Hokajärvi, FT Tuomo Kauranne, MMM Kirsi Kettula-Konttas, MMM Marjo Maidell, MMM Antti Mäkinen, MMM Annukka Pesonen, MMM Niina Riissanen, professori Jussi Uusivuori ja MMM Esa Ärölä.

Syysterveisin,
Pia Katila
sihteeri