Suomen Metsätieteellisen Seuran vuoden 2010 apurahat Haettavina

Suomen Metsätieteellinen Seura jakaa hallinnassaan olevista rahastoista apurahoja metsätieteellisiin tutkimuksiin, tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistoimintaan sekä metsäalan opiskelijoiden ja tutkijoiden kieliopintoihin. Myönnettäessä apurahaa tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen arvostetaan erityisesti tutkijan omien tutkimustulosten esittelyä kansainväliselle tiedeyhteisölle ja tulosten julkaisemista ennakkotarkastusmenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa. Apurahoja myönnetään erityisesti nuorille tutkijoille.

Vuoden 2010 apurahojen hakuaika päättyy 2. helmikuuta 2010 klo 16.00, mihin mennessä hakemusten liitteineen (kahtena kappaleena) on oltava perillä seuran toimistossa, PL 18 (Jokiniemenkuja 1), 01301  Vantaa. Sähköpostitse hakemuksia ei oteta vastaan. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.Apurahahakemuslomake ja apurahojen käyttöä koskevat ohjeet ovat nähtävissä seuran kotisivuilla (www.metsatieteellinenseura.fi). Lisätietoja seuran toimistosta, sähköposti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tutkimusapurahojen turvin tehtävä työ kuuluu vakuutusvelvollisuuden piiriin kun apuraha on tarkoitettu vähintään 4 kk työskentelyyn ja on vähintään 1093,49 euroa. Siten yli neljän kuukauden työskentelyyn haettavan apurahan määräksi kannattaa laskea 1558 €/kk. Tästä summasta apurahan saaja maksaa vakuutusmaksut. Lisätietoja sosiaaliturvauudistuksesta saa Melasta (puh: 020 630 0650, tai www.mela.fi). Apurahan saajan tulee jättää seuran hallitukselle selvitys apurahan käytöstä ja apurahalla tehdyn tutkimuksen tuloksista. Tieteelliseen kokoukseen osallistumiseen, muuhun kansainväliseen yhteistoimintaan ja kieliopintoihin myönnetyn apurahan voi käyttää ainoastaan hakemuksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja matkakohteeseen. Näihin tarkoituksiin myönnetystä apurahasta apurahan saaja ei voi maksaa itselleen päivärahoja tai vastaavia kulukorvauksia. Tutkimusapurahojen käyttötarkoituksen mahdolliseen muutokseen tulee pyytää lupa seuran hallitukselta. Apurahapäätöksistä tiedotetaan seuran www-sivuilla maaliskuun lopulla osoitteessa www.metsatieteellinenseura.fi. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saajille myös kirjeitse.

APURAHOJA IUFRO-TOIMINTAAN

Metsämiesten Säätiö on vuosittain myöntänyt Suomen IUFRO-toimikunnalle apurahan, jonka toimikunta yhteistoiminnassa Suomen Metsätieteellisen Seuran kanssa jakaa edelleen apurahoina yksittäisille tutkijoille. Vuonna 2009 säätiön myöntämä apuraha oli 20 000 euroa. Apurahaa voidaan käyttää kuluihin, jotka aiheutuvat (1) suomalaisten tutkijoiden osallistumisesta IUFRO-toimintaan ulkomailla ja (2) IUFRO-toiminnan järjestämisestä Suomessa.

Vuoden 2010 hakuaika päättyy 2. helmikuuta 2010 klo 16.00. Apurahaa haetaan SMS:n apurahahakulomakkeella  ja osoitetaan Suomen IUFRO-toimikunnalle. Hakemus liitteineen (kahtena kappaleena) lähetetään seuran toimistoon. Lisäksi IUFROn toimihenkilöillä on mahdollisuus hakea matka-apurahaa myös varsinaisen haun ulkopuolella. Apurahan käyttöä ja raportointia koskevat samat ohjeet kuin Suomen Metsätieteellisen Seuran myöntämiä apurahoja. Lisätietoja seuran toimistosta ja seuran kotisivuilta www.metsatieteellinenseura.fi.

Seuran syyskokous

Suomen Metsätieteellisen Seuran säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisteriin 1.12.2009. Uusien sääntöjen mukainen seuran syyskokous pidettiin 15.12.2009 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät syyskokousasiat, jäsenmaksujen suuruus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma toimintavuodelle 2010.

Hallitus ja toimihenkilöt

Vuodeksi 2010 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori Annika Kangas ja varapuheenjohtajaksi johtaja Anssi Niskanen.

Seuran uusien sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärä voi olla 3-6 jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 5. Sen mukaisesti uusiksi jäseniksi valittiin MMT Ari Lauren, MMT Heli Peltola ja professori Eija Pouta. Uusista jäsenistä kaksi valittiin kolmivuotiskaudelle 2010-2012 ja yksi kahdeksi vuodeksi 2010-2011. Kahdeksi vuodeksi valittava hallituksen jäsen ratkaistiin arvalla.

Hallituksen jäseninä jatkavat professori Eero Nikinmaa ja FT Riikka Piispanen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT, KTM  Kimmo Rautvuori ja MMM Harri Hänninen ja yhteisiksi varatilintarkastajiksi MMM Jussi Leppänen ja MMM Tapio Rantala.

Jäsenmaksut ja julkaisujen tilaaminen v. 2010

Seuran vuosikokous vahvisti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 50 euroa ja kannattajajäsenten vuosimaksuksi 700 euroa. Maksuun sisältyy Silva Fennican vuosikerta.

Maksaessasi jäsenmaksun 50 euroa, voit sen lisäksi samalla viitesiirrolla tilata Metsätieteen aikakauskirjan vuosikerran 2010 edulliseen jäsenhintaan 35 euroa (normaalihinta 70 euroa).

Uudet jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi on hyväksytty: MMM Tuomas Aakala, MMM Arto Ahola, MMT Sinikka Mynttinen, professori Olli Tahvonen ja MMM Jari Vauhkonen.

Tunnetko metsäntutkijan tai metsäalan ammattilaisen, joka ei ole vielä seuran jäsen? Suosittele häntä jäseneksi seuran kotisivulta löytyvällä lomakkeella (http://www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi).

Jäsentietojen ylläpito


Toivomme, että ilmoitat osoitteenmuutokset — myös sähköpostisoitteesi — mahdollisimman pian seuran toimistoon, jotta pystymme pitämään jäsenrekisterimme ajan tasalla. Näin saat jäsentiedotteet ja Silva Fennican ajallaan oikeaan osoitteeseen.

IUFROn XXIII Maailmankongressi

Maailmankongressi järjestetään 23.-28.8.2010 Soulissa Etelä-Koreassa. Kongressiin tarkoitettujen esitelmien ja posterien abstraktit tulee toimittaa hyväksyttäviksi 31.12.2009 mennessä. Lisätietoja: http://www.iufro2010.com/.