Luonnon monimuotoisuus ja metsien kestävä käyttö

Aika: 4.11.2010
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki

Esite (pdf, 1584 KB)

Esitysten tiivistelmät (pdf, 708 KB)

 

Ohjelma

8:15-9:00
Rekisteröityminen ja kahvi, ala-aula

9:00-11:30
Yhteissessio, sali 104
Puheenjohtaja MMT Anssi Niskanen, johtaja, Pohjois-Karjalan metsäkeskus

9:00-9:15
Johtaja Anssi Niskanen (seuran varapj.), Pohjois-Karjalan metsäkeskus
Tervetuloa vuoden 2010 Metsätieteen päivään

9:15-9:45
Prof. Atte Moilanen, Helsingin yliopisto, metapopulaatiobiologian tutkimuksen huippuyksikkö
Ekologinen päätösanalyysi Suomen metsien kestävän käytön tukena

9:45-10:15
Prof. Mikko Kurttila, Metsäntutkimuslaitos
Metsänomistajien asenteet monimuotoisuuden säilyttämiseen ja metsien käyttöön
Esitys (pdf)

10:15-10:45
Aluejohtaja, MMT Kirsi-Marja Korhonen, Metsähallitus
Motokuski hoitamassa luontoarvoja, maisemia, poroja ja kulttuuriperintöä - metsien kestävä käyttö puunkorjuun arjessa

10:45-11:15
Ohjelmajohtaja, MMT Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos
Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset - tutkimusohjelman tulosten esittely
Esitys (pdf)

11:15-11:30
Yhteiskeskustelu
Mitä viestejä seminaarista Kansallisen metsäohjelman päivittäjille?

11:30-13:00
Tauko

 

13:00-16:30 (kahvitauko 14:00-14:45, 1. kerroksen aula)
Neljä samanaikaista sessiota

Sessio 1, sali 104
Ketä metsäluonnon monimuotoisuus vielä kiinnostaa? Biodiversiteettitutkimuksen aiheet 2010-luvulla.
Puheenjohtaja luonnonhoidon ekologian asiantuntija, FM Lauri Saaristo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

13-13:30
FT Tiina Rajala, FT Mikko Peltoniemi, FT Taina Pennanen and MMT Raisa Mäkipää, Metsäntutkimuslaitos
Sieniyhteisön lajiston ja monimuotoisuuden muutos puun lahotessa

13:30-14:00
FT Taina Pennanen, MMT FT Michael Müller, Ph.D. Lu-Min Vaario, Metsäntutkimuslaitos Vantaan tutkimusyksikkö, FT Sari Timonen, Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
Kuusen taimitarhataimien juuristosienien monimuotoisuus ja taimien kasvu istutuksen jälkeen

14:45-15:15
Ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta, UPM, Energia ja sellu & ympäristöpäällikkö Sami Oksa, UPM Metsä, Pohjois-Eurooppa
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen UPM:n toiminnan kehittämisessä

15:15-15:45
Ympäristöpäällikkö Petri Heinonen, Metsähallitus
LUTU – tarua, totta ja kysymysmerkkejä

15:45-16:15
Metsäasioiden päällikkö, MMT Antti Otsamo, Metsäteollisuus ry
Monimuotoisuus kiinnostaa metsäalan toimijoita – mitä tietoa tarvitaan käytännön kentillä?

Sessio 2, sali 312
Luonnon monimuotoisuus taloudellisena mahdollisuutena
Puheenjohtaja MMT Mika Rekola, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos

13-13:30
YTM Antti Miettinen, MTT Taloustutkimus, MMT Kari Hyytiäinen, MTT Taloustutkimus ja MMT Antti Mäkinen, Simosol Oy
Pellon ja metsän reunoihin perustettujen monimuotoisuusvyöhykkeiden kustannusten vertailua
Kommenttipuheenvuoro: TTM Arto Naskali, Metsäntutkimuslaitos

13:30-14:00
Ph.D. Lu-Min Vaario1, Researcher Peter Spetz2, Ph.D. Jussi Heinonsalo2, Ph.D. Taina Pennanen1 and Ph.D. Hannu Fritze1
1Finnish Forest Research Institute, 2Helsinki University, Department of Biological and Environmental Sciences
Is the diversity of microbial communities in soil dominated by Tricholoma matsutake in relation to its mushroom formation?
Kommenttipuheenvuoro: Prof. Heljä-Sisko Helmisaari, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos

14:45-15:15
Ph.D. Ashley Selby, Metsäntutkimuslaitos; Dipl. Ing. Forstw. Leena Petäjistö, Metsäntutkimuslaitos ja MMM Tuija Sievänen, Metsäntutkimuslaitos
Suojelualueet matkailun kehittämisen perustana
Kommenttipuheenvuoro: Tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloustutkimus

15:15-15:45
Prof. Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos ja KTT Erkki Mäntymaa, Metsäntutkimuslaitos
Virkistysympäristön markkinat ja tuotteistaminen luontomatkailussa
Kommenttipuheenvuoro: MH Airi Matila, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Sessio 3, sali 404
Monimuotoisuuden mittaamisen menetelmät
Puheenjohtaja suunnittelupäällikkö FT, MML Janne Uuttera, UPM-Kymmene Oyj

13-13:30
MMK Topi Tanhuanpää, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
Lahopuumäärän estimointi ja kartoitus harvapulssisen ALS-datan avulla

13:30-14:00
MMM Eveliina Kallio, MMT Petteri Packalén ja prof. Matti Maltamo, Itä-Suomen yliopisto
Segmentointipohjainen monimuotoisuusindikaattoreiden tulkinta ALS aineistosta

14:45-15:15
MMM Tuula Kantola, Helsingin yliopisto, MMM Mervi Talvitie, Helsingin yliopisto, Dos. Markus Holopainen, Helsingin yliopisto, Dos. Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Helsingin yliopisto.
Adaptiivinen ryväsotanta pilkkumäntypistiäisen (Diprion pini) aiheuttaman neulaskadon inventoinnissa

15:15-15:45
FL Antti Reinikainen & FK Markus Hartman, Metsäntutkimuslaitos
Lajiston harvinaisuus metsä- ja suokasviyhteisöjen laadun ja  arvon mittana

15:45-16:15
Dos. Hannu Saarenmaa, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo, FT, MMM Susanne Heiska ja FT Juha Lehtonen, Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden digitointikeskus
Luonnon monimuotoisuutta kuvaavan tiedon yhteiskäyttö, biodiversiteetti-informatiikka ja makroekologia


Sessio 4, sali 309
Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen puunkorjuun arjessa
Puheenjohtaja prof. Esko Mikkonen, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos

Esitysten kalvot on julkaistu Metsäteknologiklubin verkkosivuilla.

13-13:30
Tutkimuspäällikkö Kati Kontinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Maaperän vahvistamisratkaisut

13:30-14:00
FM Saana Kataja-aho, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, dos. Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, FT Hannu Fritze, Metsäntutkimuslaitos
Kantojen korjuun vaikutukset metsämaaperän hajottajaeliöstöön ja kasvillisuuteen

14:45-15:15
Tutkija Harri Silvennoinen, tutkimusasiantuntija Eeva Karjalainen & professori Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos
Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa ja puunkorjuussa

15:15-15:45
Erikoistutkija, MMT, VTM Arto Kariniemi, Metsäteho Oy
Päästöt ilmaan puunhankintaketjuissa

15:45-16:15
Erikoistutkija Taru Peltola, SYKE
Luontotieto ja vastuullisen toiminnan tilat metsätalouden arjessa

16:15-18:00
Posterisessio, 4. kerroksen aula, ja iltatilaisuus + buffettarjoilu, salit 405 ja 504

Posterit

16:20-16:30
MMT Teppo Hujala, MMT Mikko Kurttila & MMM Katri Korhonen, Metsäntutkimuslaitos
Metsänomistajien suojeluhalukkuus ja monimuotoisuuden kustannustehokas suojelu
Posteri (pdf)

16:30-16:40
MMM Katri Korhonen, MMT Teppo Hujala, & MMT Mikko Kurttila, Metsäntutkimuslaitos
Metsänomistajien päätöksentekoverkostot vapaaehtoisessa monimuotoisuuden suojelussa
Posteri (pdf)

16:20-16:30
MMM Mirkka Kotiaho, Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto, Dos Hannu Fritze, Metsäntutkimuslaitos, MMT Päivi Merilä, Metsäntutkimuslaitos, PhD Anna Laine, Biologian laitos, Oulun yliopisto, Dos Minna Väliranta, Ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto, Prof Atte Korhola, Ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto, Prof Edgar Karofeld, Tarton yliopisto ja Dos Eeva-Stiina Tuittila, Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Aktinobakteeriyhteisöjen vaihtelu boreaalisilla rahkasoilla

16:30-16:40
Dr Tuula Larmola, University of Helsinki, Doc. Eeva-Stiina Tuittila, University of Helsinki, Doc. Marja Tiirola, University of Jyväskylä, Doc. Hannu Nykänen, University of Jyväskylä, Prof. Pertti J. Martikainen, University of Eastern Finland, Doc. Kim Yrjälä, University of Helsinki, Dr Tero Tuomivirta, Finnish Forest Research Institute, and Doc. Hannu Fritze Finnish Forest Research Institute
Role of Sphagnum mosses in methane cycling of a boreal mire

16:40-16:50
FM Harri Latva-Mäenpää, METLA/HY, FM Tapio Laakso, METLA, FM Duong-Thuy Phan, HY, FM Tuuli Pihlajamaa, METLA, FT Tytti Sarjala, METLA, FT Kristiina Wähälä, HY ja FT Pekka Saranpää, METLA.
Kantojen ja juurten bioaktiiviset ja suojaavat yhdisteet

16:50-17:00
MMM Anna Lintunen, Helsingin yliopisto, Dos. Pekka Kaitaniemi, Helsingin yliopisto, TkT erikoistutkija Risto Sievänen, Metla ja FT Jari Perttunen, Metsäntutkimuslaitos
Reconstruction of 3D crown architecture of Scots pine and silver birch

16:40-16:50
FT Mikko Peltoniemi & MMT Raisa Mäkipää, Metsäntutkimuslaitos
Quantifying distance-independent tree competition for predicting Norway spruce mortality in unmanaged forests

17:00-17:10
MMM Elina Peuhu, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos ja MMM Juha Siitonen, Metsäntutkimuslaitos
Ontoissa puistopuissa elävien lahopuukovakuoriaisten esiintyminen

17:20-17:30
MSc Anuliina Putkinen, Finnish Forest Research Institute, Dr. Tuula Larmola, University of Helsinki , MSc Henri Siljanen, University of Eastern Finland, Dr. Tero Tuomivirta, Finnish Forest Research Institute, Dr. Levente Bodrossy, Austrian Institute of Technology, Doc. Eeva-Stiina Tuittila, University of Helsinki, and Doc. Hannu Fritze, Finnish Forest Research Institute
Methanotrophic bacteria in Sphagnum - movement and community composition

16:50-17:00
Fil. yo. Heini Pystynen, tohtorikoulutettava, MMM Sanna Välimäki  ja professori Kari Heliövaara, Helsingin yliopisto
Siperianmäntykehrääjän massaesiintymän voimakkuuden vaikutukset lehtikuusikoiden kovakuoriaisten laji- ja yksilömääriin

17:10-17:20
MMM Mirja Rantala, Metla, MMT Teppo Hujala, Metla, HT Leena A. Leskinen, Itä-Suomen yliopisto, MMT Mikko Kurttila, Metla
METSO-ohjelman sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset: seurantamittarien lähestymistapa
Posteri (pdf)

17:00-17:10
Mti Risto Rönkkö, FM Essi Ulander, MMM Tiina Sauvula-Seppälä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalouden yksikkö
Quality of stump wood harvesting and forest regeneration on stump harvesting sites

17:20-17:30
FT Maija Salemaa, FM Tiina Tonteri, FT Leila Korpela, FT Pasi Rautio, HuK Markku Tamminen, prof. Hannu Ilvesniemi, Metsäntutkimulaitos
Metsäkasvillisuuden muutos ajanjaksolla 1985 - 2006 – merkkejä rehevöitymisestä ja kuluneisuudesta

17:10-17:20
Metsän- ja luonnonhoidon laadun asiantuntija, Kalle Vanhatalo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Talousmetsien luonnonhoidon laadunarviointi

 

Järjestäjät

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: johtaja Anssi Niskanen (seuran varapuheenjohtaja), Pohjois-Karjalan metsäkeskus, anssi.niskanen (at) metsakeskus.fi, p. 020 722 8203
Järjestelytoimikunnan sihteeri: Riitta Väänänen (seuran sihteeri), riitta.vaananen (at) metla.fi, p. 010 211 2144

Sessio 1. Metsäbiologian kerho, puheenjohtaja Lauri Saaristo, sihteeri Tuomas Aakala
Sessio 2. Metsäekonomistiklubi, puheenjohtaja Mika Rekola, sihteeri Marjo Maidell
Sessio 3. Taksaattoriklubi, puheenjohtaja Janne Uuttera, sihteeri Antti Mäkinen
Sessio 4. Teknologiklubi, puheenjohtaja Esko Mikkonen, sihteeri Veli-Pekka Kivinen

 

Tukijat