Tässä tiedotteessa

  • Seuran apurahat haettavissa 18.1.-15.2.2013
  • Application of grants is open from 18 Jan. to 15 Feb. 2013
  • Seminaari lausuntokierroksella olevasta metsälakiesityksestä 11.2.2013
  • Jäsenmaksut 2012
  • Syyskokouksen kuulumisia
  • Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari 24.1.2013
  • Ennakkotieto Metsäekonomistiklubin vuosikokouksesta 14.2.2013
  • Uusia jäseniä

__________

Apurahat haettavissa 18.1. – 15.2.2013

Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS) toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista SMS:n apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Vuonna 2013 yksi tutkimusapuraha voidaan osoittaa erityisesti metsien monikäytön tutkimukseen tutkijanuran alkuvaiheessa olevalle tutkijalle Jyrki Kankaan 50-vuotispäivän lahjoitusvaroista.

Lisäksi Suomen Metsätieteellisen Seura jakaa Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämän apurahan edelleen tutkijoille. Apurahoja myönnetään tutkijoiden osallistumiseen IUFRO-toimintaan ulkomailla ja IUFRO-toiminnan järjestämiseen Suomessa.

SMS:n apurahojen ja IUFRO-apurahojen haku alkaa 18.1.2013 ja päättyy 15.2.2013 klo 16.00. Apurahoja haetaan sähköisellä apurahahakujärjestelmällä. Linkki järjestelmään julkaistaan hakuajan alkaessa tällä sivustolla.

IUFROn toimihenkilöt voivat hakea IUFRO-apurahaa myös varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä seuran This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ennen hakemuksen laatimista hakijoita pyydetään lukemaan huolellisesti ohjeet apurahojen hakijoille ja ohjeet sähköisen järjestelmän käyttöön. Ohjeet löytyvät SMS:n verkkosivuilta.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahat julkistetaan SMS:n kevätkokouksessa huhtikuussa.
__________

Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 18 Jan. to 15 Feb. 2013


Finnish Society of Forest Science (SMS, Suomen Metsätieteellinen Seura) promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

In 2013, a research grant may be awarded for research on multiple use of forests for a scientist at an early stage of his/her career from funds donated in honour of the 50th birthday of Dr. Jyrki Kangas, Director General of Finnish Forest and Park Service.

Finnish Society of Forest Science also administrates grants for IUFRO activities awarded by the foundation Metsämiesten säätiö. These grants will be awarded for Finnish researchers for participation in IUFRO activities abroad and for organising IUFRO activities in Finland.

The application for the SMS grants and IUFRO grants will open on 18 January and close on 15 February 2012 at 16:00. The applications will be submitted using the electronic grant application system. Link to the system will be activated at the opening of the application period.

IUFRO officers may apply for a IUFRO grant anytime during a year. IUFRO officers applying grants out of the general application period should contact the This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of the Finnish Society of Forest Science.

The applicants are requested to carefully read the instructions for applicants and for the use of the electronic application system. The instructions can be found under the link given below.

Decicion on the grants will be made by the end of March. All applicants will receive a personal notification. The grants will be published in the Spring meeting of SMS in April.

__________

Seminaari metsälakiesityksestä 11.2.2013 Tieteidentalolla Helsingissä

Paikka ja aika: Tieteidentalo, Kirkkokatu 6, Helsinki, maanantaina 11.2.2013 klo 12.30 – 16.40.

Seminaarissa käsiteltävä metsälakiesitys löytyy Maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivustolta. Tilaisuudessa vuorottelevat tutkijoiden puheenvuorot ja keskustelu.

12.30 – 13.00 Ilmoittautuminen

13.00 – 13.05 Tilaisuuden avaus

Suomen Metsätieteellisen Seuran puheenjohtaja Timo Tokola

Metsälakiesityksen esittely

13.05 – 13.20 Ylijohtaja Juha Ojala, Maa- ja metsätalousministeriö
13.20 – 13.25 Tarkentavia kysymyksiä

Metsien monimuotoisuus

13.25 – 13.40 Akatemiaprofessori Ilkka Hanski, Helsingin yliopisto
”Metsälakiesitys ja metsäluonnon monimuotoisuus”
13.40 – 13.55 Varttunut tutkija Juha Siitonen, Metsäntutkimuslaitos
”Muuttaisiko metsälakiehdotus metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen turvaamisen käytäntöjä?”
13.55 – 14.10 Keskustelu

Kahvitauko

Puuntuotannon taloudelliset vaihtoehdot

14.40 – 14.55 Professori Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto
”Taloustieteen näkökulma metsälain uudistukseen”
14.55 – 15.10 Erikoistutkija Jari Hynynen, Metsäntutkimuslaitos
”Metsänkäsittelyvaihtoehdot – Mihin nykyiset kasvu- ja tuotosmallit riittävät?”
15.10 – 15.25 Keskustelu

Metsänhoito ja -kasvatus

15.25 – 15.40 Professori Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto:
”Metsälaki ja metsälaskelmat – eroja ja yhtäläisyyksiä”
15.40 – 15.55 Vanhempi tutkija Sauli Valkonen, Metsäntutkimuslaitos
”Metsälain muutokset käytännössä – ratkaistuja ja avoimia kysymyksiä”
15.55 – 16.10  Keskustelu

Metsälakiesitys ja metsänomistajat

16.10 – 16.25 Metsäekonomisti Emmi Haltia, Pellervon taloustutkimus PTT
”Metsälakiesitys metsänomistajien näkökulmasta - metsänomistajatutkimusten tuloksia”
16.25 – 16. 40 Loppukeskustelu

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 6.2.2013 tästä linkistä.
__________

Jäsenmaksut 2013

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2013. Henkilöjäsenmaksu on siis 50 €. Puolet jäsenmaksujen tuotosta käytetään edelleen Silva Fennican kuluihin. Jäsenmaksulaskun yhteydessä voi tilata Metsätieteen aikakauskirjan vuosikerran edulliseen jäsenhintaan 35 € (normaalihinta 70 €). Jäsenmaksulaskut postitetaan pikapuoliin. Maksun eräpäivä on 30.1.2013. Maksathan jäsenmaksusi ajoissa. Kannattajajäsenmaksu on 800 € ja laskut postitetaan pikapuoliin.

Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää kaikkia jäseniään suomalaisen metsätieteen ja metsätieteellisen julkaisutoiminnan tukemisesta!
__________

Syyskokouksen kuulumisia

Seuran syyskokous pidettiin Tieteidentalolla 30.11.2012. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja kuultiin päätoimittaja Eeva Korpilahden esitys Silva Fennican muuttamisesta pelkästään sähköiseksi julkaisuksi.

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori Timo Tokola (Itä-Suomen yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi MMT, VTM Arto Kariniemi (Metsäteho). Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin uusiksi jäseniksi MMT Kalle Eerikäinen (Metsäntutkimuslaitos) ja M.Sc. Paula Horne (Pellervon taloustutkimus). Hallituksen jäseninä jatkavat professori Heljä-Sisko Helmisaari (Helsingin yliopisto), professori Heimo Karppinen (Helsingin yliopisto) ja MMT Liisa Kulmala (Helsingin yliopisto). Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Price Waterhouse Coopers. Toiminnantarkastajana  jatkaa MMM Harri Hänninen ja varatoiminnantarkastajana MMM Tapio Rantala. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta.

Seuran pitkäaikainen tilintarkastaja KHT Kimmo Rautvuori luopuu tehtävästään vuoden 2012 tilintarkastuksen valmistuttua. Kiitämme Kimmoa asiantuntevasta palvelusta seuran hyväksi.
__________

Metsäbiologian kerhon vuosikokous ja seminaari

Metsäbiologian kerhon vuosikokous pidetään torstaina 24. tammikuuta 2013 Tieteiden talon salissa 309 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).

Tilaisuus alkaa klo 16.30 kokousesitelmillä, joita seuraavat kahvitarjoilu ja vuosikokous klo 18.00 alkaen.

16.30-17.00 Sauli Valkonen: Muuttuuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla?
17.00-17.30 Sini Eräjää: Monimuotoisuusnäkökulmia metsätuholain muutosehdotukseen
17.30-18.00 Juha Pykälä: Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuus
18.00-         Kahvitarjoilu ja vuosikokous

Ilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun varaamiseksi 17.1.2013 mennessä sähköpostitse:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text80919+'<\/a>'; //-->

Kaikki kerhon jäsenet ja muut kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!
__________

Ennakkotieto Metsäekonomistiklubin vuosikokouksesta: esitysten teemana EU:n puutavara-asetus

Klubin vuosikokous pidetään 14.2.2013 alkaen klo 16.15.

Tilaisuuden yhteydessä kuullaan alustuksia 3.3.2013 voimaan astuvan EU:n puutavara-asetuksen vaikutuksista Suomessa. Asetus kieltää alkuperältään laittoman puutavaran EU:n markkinoilta. Asetus myös velvoittaa puuta EU:n markkinoille toimittavien toimijoiden noudattamaan ”asianmukaista huolellisuutta” ja varmistamaan, että puuerän laittomuusriski on vähäinen. Suomessa puutavara-asetuksen valvonta on Maaseutuviraston vastuulla.

Tilaisuuden paikka (pääkaupunkiseudulla) ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan klubilaisille myöhemmin sähköpostitse lähetettävässä kokouskutsussa.  Mikäli et vielä kuulu klubin postituslistalle ja haluat liittyä klubin jäseneksi, ota yhteyttä: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text11281+'<\/a>'; //--> .
__________

Uusia jäseniä

Seuran hallitus toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenemme: Janne Miettinen ja Jorma Vierula.
__________

Terveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.metsatieteellinenseura.fi/