Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Tarjoa esitystä metsätieteen päivään
 • Silva Fennican uusi sivusto on avattu
 • 7th International Conference on Functional-Structural Plant Models
 • Uusia jäseniä
 • Toimiston aukioloajat kesällä / Summer opening times of the office

__________

Tarjoa esitystä Metsätieteen päivään 29.10.2013

Direktiivit, lait, sertifikaatit - sääntely ohjaa metsätaloutta

Metsätieteen päivä järjestetään tänä vuonna 21. kerran yleisteemalla ”Direktiivit, lait, sertifikaatit - sääntely ohjaa metsätaloutta”.

Metsätieteen päivä järjestetään Tieteidentalossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) 29.10.2013. Totuttuun tapaan aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa kuulemme alan parhaiden suomalaisten asiantuntijoiden esityksiä ja iltapäivällä seuran tieteenalaklubit järjestävät neljä rinnakkaista sessiota. Päivän lopuksi on lyhyt esitys Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisesta julkaisutoiminnasta ja illallisbuffetti.

Aamupäivän ohjelma on seuraava:

 • "Ympäristöeettinen näkökulma metsälakiuudistukseen", akatemiatutkija Markku Oksanen, Turun yliopisto
 • "Metsälait muuttuvat: mitä tuumii metsänomistaja?", professori Heimo Karppinen, Helsingin yliopisto
 • "Suomalaisen metsätalouden sääntelyn kansainvälinen viitekehys", toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho
 • Kommentti tutkijapuheenvuoroihin kansallisen metsäohjelman ja lakiuudisten näkökulmasta, ylijohtaja Juha Ojala, Maa- ja metsätalousministeriö

Iltapäivän rinnakkaissessioihin pyydämme esityksiä sinulta. Niiden aiheet ovat seuraavat:Metsätalouden ohjauskeinojen vaikutukset metsien ekologiaan ja monimuotoisuuteen

 • Taloustieteen näkökulmia metsien käytön sääntelyyn
 • Metsätalouden sääntelyn vaikutus taksaattorin toimintakenttään
 • Metsälaki uudistuu ja jättirekat tulevat – miten käy puunhankinnalle?

Voit tarjota johonkin näistä sessioista joko suullista tai posteriesitystä. Suullisen esityksen tulee sopia session yleisotsikon alle. Postereita voi tarjota myös muista kuin ylläluetelluista aiheista. Lähetä tällaisen posteriesityksen tiivistelmä sen klubin kautta, jonka alaan se lähinnä kuuluu. Esityksen yksisivuinen tiivistelmä tulee lähettää klubin yhteyshenkilölle 20.8.2013 mennessä.

Lisätietoja löydät Metsätieteen päivän esityskutsusta, josta löytyvät myös linkit klubisessioiden tarkempaan ohjelmaan.
__________


Silva Fennican uusi verkkosivusto on avattu

Silva Fennica siirtyy uuteen verkkojulkaisemisen tekniikkaan sivustolla www.silvafennica.fi, josta artikkelit löytyvät lukijoita palvelevassa html-muodossa. Silva Fennica on ensimmäinen Suomessa toimitettava kansainvälinen tiedelehti, joka aloittaa julkaisemisen uudella verkkotekniikalla. Myös helposti tulostettavat pdf-muotoiset artikkelit ovat edelleen saatavissa.

Silva Fennicassa on nyt useita tiedonhakua helpottavia ominaisuuksia. Aiheen etsintää helpottaa toiminnallinen sisällysluettelo, jonka kautta lukija pääsee siirtymään tekstin eri kohtiin tai katsomaan suoraan artikkelin kuvia ja taulukoita seliteteksteinen. Tutkimuksen sisältöä voidaan elävöittää esimerkiksi videokuvalla tai avata aineisto lukijan käyttöön taulukkomuodossa. Linkin kautta lukija pääsee katsomaan tutkimuspaikan sijainnin Google maps -kartoilta. Aiheen tai tekijän mukaisia hakutuloksia lukija voi siirtää muistiin itselleen tai jakaa toisille sähköpostin tai facebookin kautta.

www.silvafennica.fi –sivustolla on runsaan 700 julkaistun artikkelin tietokanta vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi Silva Fennican sivustolla on linkki, jonka kautta voi lukea kaikkia sadan vuoden aikana ainoastaan painettuina ilmestyneitä Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisuja. Silva Fennican juuret ulottuvat vuoteen 1913, jolloin Seura julkaisi ensimmäisen Acta Forestalia Fennica -niteensä.

Silva Fennicaa julkaistaan Suomen Metsätieteellisen Seuran ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä, jonka tuloksena Silva Fennicasta on kehitetty yksi maailman johtavista metsätieteellisistä tiedelehdistä. Sarjassa julkaistuja artikkeleita luettiin viime vuoden aikana Internetin kautta runsaat 140 000 kertaa. Silva Fennica aloitti jo lähes 20 vuotta sitten vapaasti luettavien artikkelien sähköisen julkaisemisen ensimmäisten joukossa maailmassa. Silva Fennica jatkaa korkeatasoisen metsäntutkimuksen julkaisemista kultaisen open access periaatteen mukaan.

Silva Fennican julkaisemista rahoittavat Suomen Metsätieteellinen Seura Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisuavustuksella ja Metsäntutkimuslaitos. Verkkouudistus on toteutettu Metsämiesten säätiön myöntämällä apurahalla.

Seuran jäsenet saavat ilmoituksen aina uuden Silva Fennica -numeron ilmestyttyä jäsentiedotejärjestelmämme kautta. Kun sivuston oma automaattinen ilmoitusjärjestelmä valmistuu, jäsenemme voivat käydä asettamassa sen kautta itselleen sopivan ilmoitustavan.

__________

7th International Conference on Functional-Structural Plant Models (FSPM2013)

www.metla.fi/fspm2013

Finnish Society of Forest Science, Finnish Forest Research Institute, and Department of Forest Sciences at the University of Helsinki co-organised the 7th International Conference on Functional-Structural Plant Models (FSPM2013) in Hotel Riekonlinna, Saariselkä, 9-14 June 2013.

The functional-structural plant models (FSPMs) address the complex interaction between plant architecture and biological and physical processes driving plant production and development. They combine plant architecture, molecular genetics, plant physiology, and environmental influences with computer science and mathematics. They have been applied e.g. in agricultural sciences, horticulture, forest ecology, remote sensing and analysis of plant morphogenesis.

156 scientists from 21 countries gathered in Saariselkä for discussing functional-structural plant models. The conference proceedings were published using the Open Journal System (OJS) platform of the Finnish Forest Research Institute. You can read the proceedings through this link.

__________

Uusia jäseniä

Seuran hallitus toivottaa tervetulleeiksi uuden jäsenemme Anders Portinin.
__________

Toimiston aukioloajat kesällä / Summer opening times of the office

Seuran toimisto on suljettu viikot 29 - 31 ja 34 - 35. Erityisesti apurahan saajien on syytä huomata, että näinä aikoina ei käsitellä apuraha-asioita. Tee maksatuspyyntösi ajoissa.

Office of the Finnish Society of Forest Science will be closed during weeks 29 - 31 and weeks 34 - 35. We remind especially our grantees that no grant issues will be handled during these times. Please, make your payment schedule in time.

__________

Kesäterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.metsatieteellinenseura.fi/