Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona

Print the information letter as a PDF file

 

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

  • Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat haettavissa 20.1. - 21.2.2014
  • Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 20 Jan. to 21 Feb. 2014
  • Jäsenmaksut 2014 / Membership fees 2014
  • Syyskokouksen kuulumisia
  • New board of the Finnish Society of Forest Science
  • Metsäbiologian kerhon vuosikokous 29.1.2014
  • Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari 25.3.2014
  • Uusia jäseniä / New members
  • Toimiston aukioloajat / Office opening hours

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkimus- ja matka-apurahat haettavissa 20.1. - 21.2.2014

Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS) toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista SMS:n apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Lisäksi Suomen Metsätieteellisen Seura jakaa Metsämiesten Säätiön IUFRO-toimintaan myöntämän apurahan edelleen tutkijoille. Apurahoja myönnetään tutkijoiden osallistumiseen IUFRO-toimintaan ulkomailla ja IUFRO-toiminnan järjestämiseen Suomessa.

SMS:n apurahojen ja IUFRO-apurahojen haku alkaa 20.1.2014 ja päättyy 21.2.2014 klo 16.00. Apurahoja haetaan sähköisellä apurahahakujärjestelmällä. Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa. IUFROn toimihenkilöt voivat hakea IUFRO-apurahaa myös varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ennen hakemuksen laatimista hakijoita pyydetään lukemaan huolellisesti ohjeet apurahojen hakijoille ja ohjeet sähköisen järjestelmän käyttöön. Ohjeet löytyvät SMS:n verkkosivuilta.

Päätös apurahoista tehdään maaliskuun loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahat julkistetaan SMS:n kevätkokouksessa huhtikuussa.

Lisätietoja ja linkki sähköiseen apurahajärjestelmään

Application of grants of the Finnish Society of Forest Science is open from 20 Jan. through 21 Feb. 2014

Finnish Society of Forest Science (SMS, Suomen Metsätieteellinen Seura) promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

Finnish Society of Forest Science also administrates grants for IUFRO activities awarded by the foundation Metsämiesten säätiö. These grants will be awarded for Finnish researchers for participation in IUFRO activities abroad and for organising IUFRO activities in Finland.

The application for the SMS grants and IUFRO grants will open on 20 January and close on 21 February 2014 at 16:00. The applications will be submitted using the electronic grant application system. Link to system will be activated at the opening of the application period. IUFRO officers may apply for a IUFRO grant anytime during a year. IUFRO officers applying grants out of the general application period should contact the This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of the Finnish Society of Forest Science.

The applicants are requested to carefully read the instructions for applicants and for the use of the electronic application system. The instructions can be found under the link given below.

Decicion on the grants will be made by the end of March. All grantees will receive a personal notification. The grants will be published in the Spring meeting of SMS in April.

More information and link to the electronic application system

Jäsenmaksut 2014 / Membership fees 2014

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2014. Henkilöjäsenmaksu on siis 50 €. Puolet jäsenmaksujen tuotosta käytetään edelleen Silva Fennican kuluihin. Jäsenmaksulaskun yhteydessä voi tilata Metsätieteen aikakauskirjan vuosikerran edulliseen jäsenhintaan 37,50 € (normaalihinta 75 €). Jäsenmaksulaskut postitetaan pikapuoliin. Maksun eräpäivä on 30.1.2014. Maksathan jäsenmaksusi ajoissa. Kannattajajäsenmaksu on 800 € ja laskut postitetaan pikapuoliin.

Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää kaikkia jäseniään suomalaisen metsätieteen ja metsätieteellisen julkaisutoiminnan tukemisesta!

The Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science decided to keep to membership fee in 50 €. Half of the membership fee will be allocated for publishing costs of Silva Fennica. The members of the Society may also subscribe Metsätieteen Aikakauskirja (in Finnish) at the member price 37,50 € (normal 75 €) if they enter the subscription together with membership payment. The membership payment forms will be mailed soon and the due date will be 30 January 2014. We hope that you pay your dues on the due date. Fee for supporting members will be retained in 800 €.

The Finnish Society of Forest Science thanks all members for their support for forest sciences and forest science publishing in Finland.

Syyskokouksen kuulumisia

Seuran syyskokous pidettiin Tieteidentalolla 27.11.2013. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja kuultiin seuran sihteerin Pekka Nygrenin esitys ”Toimittajan ja julkaisijan näkökulma Open Access julkaisemiseen”.

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori Timo Tokola (Itä-Suomen yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi professori Pasi Puttonen (Helsingin yliopisto). Erovuoroisen hallituksen jäsenen tilalle valittiin uudeksi jäseneksi yliopistonlehtori Katja Lähtinen (Helsingin yliopisto). Hallituksen jäseninä jatkavat MMT Kalle Eerikäinen (Metsäntutkimuslaitos), professori Heljä-Sisko Helmisaari (Helsingin yliopisto), M.Sc. Paula Horne (Pellervon taloustutkimus)  ja MMT Liisa Kulmala (Helsingin yliopisto). Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Price Waterhouse Coopers. Toiminnantarkastajaksi valittiin MMT Teppo Hujala ja varatoiminnantarkastajaksi MMM Jussi Leppänen. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta.

New board of the Finnish Society of Forest Science

In the autumn meeting on 27 Nov. 2013, Prof. Timo Tokola was re-elected as the chair of the Society. Prof. Pasi Puttonen was elected as vice-chair and senior lecturer Katja Lähtinen was elected as a new member. The following old members of the previous board continue as members: Adjunct Prof. Kalle Eerikäinen, Prof. Heljä-Sisko Helmisaari, M.Sc. Paula Horne, and Dr Liisa Kulmala. You can find the contact information of the board in website of the Society.

Metsäbiologian kerhon vuosikokous 29.1.2014

Metsäbiologian kerhon vuosikokous pidetään keskiviikkona 29. tammikuuta 2014 Tieteiden talon salissa 404 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Tilaisuus alkaa klo 16.30 kokousesitelmillä valtioneuvoston suoperiaatepäätöksen monimuotoisuusteemoista. Esitelmiä seuraavat kahvitarjoilu ja vuosikokous klo 18.00 alkaen.

Ohjelma

16.30 - 16.50    Kaisu Aapala, SYKE, Helsinki: Valtioneuvoston suoperiaatepäätös ja soiden monimuotoisuus
16.50 - 17.10    Markku Saarinen, Metla, Parkano: Ojitusaluemetsien uudistamisen mahdollisuudet puustorakenteen monipuolistamiseksi
17.10 - 17.30    Liisa Maanavilja, Helsingin yliopisto: Korpien ennallistamisen monimuotoisuusvaikutukset
17.30 - 17.50    Saara Lilja-Rothsten, Tapio: Soiden ja kivennäismaiden vaihettumisvyöhykkeet
17.50 - 18.00    Keskustelu
18.00 -             Kahvitarjoilu, keskustelun jatko ja vuosikokous

Ilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun varaamiseksi 21.1.2014 mennessä sähköpostitse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text92211+'<\/a>'; //-->

Kaikki kerhon jäsenet ja muut kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari 25.3.2014

Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestetään 25.3.2014 klo 12 - 16 Tieteiden talossa. Kevätseminaarin alustavana teemana on metsäsuunnittelu ja esiintyjinä on alalta äskettäin väitelleitä tutkijoita.

Uusia jäseniä / New members

Seuran hallitus toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenemme M.Sc. Parvez Ranan ja MH Juha Aaltoilan.

The board of the Finnish Society of Forest Science welcomes the new members of the Society M.Sc. Parvez Rana and M.Sc. Juha Aaltoila.

Toimiston aukioloajat / Office opening hours

Seuran toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8 - 16. Sihteeri on pääsääntöisesti etätöissä tiistaisin, mutta hänet tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla. Toimisto on suljettu perjantaisin.

Office of the Finnish Society of Forest Science is open Monday through Thursday from 8 till 16. The secretary works at home most of the Tuesdays but you can reach him by phone or e-mail. The office is closed on Fridays.
__________

Talviterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text1964+'<\/a>'; //-->
http://www.metsatieteellinenseura.fi/