Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download printable information letter as a pdf file.

·

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

  • Kevätkokouskutsu 23.4.2014
  • Invitation to spring meeting, 23 April 2014
  • Apurahapäätökset
  • Grant awards
  • Jäsenasiat

__________

Kevätkokouskutsu 23.4.2014

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 keskiviikkona 23.4.2014 klo 15 alkaen.

Ohjelma

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

8. Kunniapuheenjohtajan valinta. Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntöjen § 3 mukaan kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa tai jota seura tahtoo erityisesti kunnioittaa. Seuran hallitus esittää, että kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan prof. emer. Seppo Kellomäki.

9. Seuran opinnäytetyöpalkintojen jako

10. Seuran myöntämien apurahojen jako

11. Kevätkokousesitelmät: Seuran pro gradu -palkinnon saajat

12. Kokouksen päättäminen.

13. Kakkukahvi palkittujen ja apurahan saajien kunniaksi

Vantaalla 8.4.2014

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintakertomus 2013 (pdf, 1,9 MB)
Tilinpäätös 2013 (pdf, 3,2 MB)
__________

Invitation to spring meeting, 23 April 2014

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Wednesday 23 April 2014 at 15:00 in the ”Sciences’ House” (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 309 (3th floor).

Programme

1. Opening of the meeting

2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4. Acceptance of the programme.

5. Review of the 2013 closing of the books, annual report, and auditors’ report

6. Confirmation of the 2013 closing of the books

7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables

8. Election of the Honorary Chair of the Society. According to the § 3 of the bylaws of the Finnish Society of Forest Science, the Society may call, upon proposition of the board, a person that has significantly advanced and supported the activities of the Society or whom the Society wants specially honour to act as a Honorary Chair. The board of the Society proposes that Prof. Emer. Seppo Kellomäki will be called as the Honorary Chair of the Society.

9. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses

10. Award of the scholarships of the Finnish Society of Forest Science

11. Presentations by the authors of the award-winning M.Sc. theses

12. Closure of the meeting

13. Coffee in honour of the awardees and grantees

Vantaa, 8 April 2014

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:

Annual report 2013 (pdf file in Finnish, 1.9 MB)
Account summary 2013 (pdf file in Finnish, 3.2 MB)
__________

Apurahapäätökset

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus myönsi kokouksessaan 28.3.2014 yhdeksän apurahaa tutkimukseen, yhteensä 66 462 €, ja kuusi apurahaa tieteellisiin kokouksiin osallistumista varten, yhteensä 7 100 €. Tutkimusapurahahakemuksia tehtiin määräaikaan mennessä 47 kappaletta, yhteissummaltaan 397 615,97 €, joista hyväksyttiin 19,1 % (16,7 % euromääräisenä). Matka-apurahahakemuksia tehtiin 26 (hyväksymis-% 23,1) yhteisarvoltaan 48 533,25 € (hyväksymis-% 14,6).

Seuran omien apurahojen lisäksi myönnettiin 20 apurahaa IUFRO-toimintaan Metsämiesten säätiön seuran hallinnoimiksi antamista IUFRO-apurahoista, yhteisarvoltaan 27 385 €. IUFRO-apurahahakemuksia tehtiin yhteensä 63 kappaletta (hyväksymis-% 31,7), yhteisarvoltaan 140 979,18 € (hyväksymis-% 19,4). IUFRO-apurahojen lukumäärä saatiin melko suureksi, koska metsätieteiden tohtoriopiskelijat voivat hakea vielä tänä vuonna metsäalan tutkijakoulun (GSForest) matkatukea 50 % matkakuluosuutta varten. Seura myönsi täysimääräisiä apurahoja IUFRO:n toimihenkilöille sekä vuoden 2014 maailmankongressin sessiojärjestäjille ja kutsupuhujille.

Hallitus joutui hylkäämään 29 hakemusta joko vaillinaisina tai selvästi Seuran apurahaohjeiden vastaisina. Osa hakemuksista oli selvästi ylimitoitettuja suhteessa Seuran myöntämiin apurahoihin, mikä näkyy siinä, että hakemusten hyväksymis-% on suurempi kappale- kuin euromääräisenä. Tässä yhteydessä on syytä korostaa hakemusten huolellisen valmistelun merkitystä, mikä säästää turhaa työtä sekä hakijoilta että hallitukselta.
__________

Grant awards

The board of the Finnish Society of Forest Science awarded nine research grants for the total of 66 462 € and six travel grants for scientific meetings for the total 7 100 €. The Society received 47 research grant application for a total of 397,615.97 €, 19.1 % of which were accepted (16.7% of the applied euro value). Twenty-six travel grant application were submitted for a total value of 48,533.25 €, 23.1 % of which were funded (14.6 % of euro value).

The board also awarded 27,385 € for IUFRO activities from funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö. The Society received 63 IUFRO applications for the total of 140,979.18 €, 31.7 % of which were funded (19.4 % of euro value). The number of IUFRO grants could be increased because the doctoral students are eligible for 50 % support from the Graduate School in Forest Sciences (GSForest). The Society awarded full grants to IUFRO officers and session coordinators and invited speakers of the IUFRO World Congress 2014.

The board regrets that 29 applications had to be declined as incomplete or targeting for support not covered by the Society’s grant instructions. Some applications were oversized with respects to the Society’s resources. This is reflected in the fact that acceptance rate was better for the number of application than for the euro value. It is important to carefully prepare the applications. Careful preparation diminishes useless work made by the applicants and by the board of the Society.
__________

Jäsenasiat

Seuran hallitus toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenemme MMT Kyle Eyvindsonin ja MMT Kristiina Karhun.

Seuran kunniajäsen prof. Paavo Yli-Vakkuri täytti 100 vuotta 23.3.2014.

Olemme saaneet suruviestin prof. Matti Palon ja prof. Eljas Pohtilan kuolemasta. Prof. Pohtila oli Seuran kunniajäsen.
__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.