Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona

Download printable Information Letter as a PDF file

 

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

  • Syyskokouskutsu 1.12.2014
  • Seuran huomionosoitukset
  • Seuran toimisto on suljettu 24.12.2014  4.1.2015 / Office is closed from 24 Dec. 2014 through 4 Jan. 2015

__________

Syyskokouskutsu 1.12.2014

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 maanantaina 1.12.2014 klo 15 alkaen.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2015.

6. Valitaan seuraavat luottamushenkilöt:

  • puheenjohtaja vuodelle 2015
  • varapuheenjohtaja vuodelle 2015
  • kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle kaudelle 2015  2017; erovuorossa ovat hallituksen jäsenet prof. Heljä-Sisko Helmisaari ja MMT Liisa Kulmala.
  • yksi hallituksen jäsen kesken kautta eronneen dos. Kalle Eerikäisen tilalle vuodeksi 2015.

7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt vuodelle 2015.

8. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Vantaalla 14.11.2014

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:
Toimintasuunnitelmaluonnos 2015 (PDF-tiedosto)
Talousarvioesitys 2015 (PDF-tiedosto)
__________

Seuran huomionosoitukset

Suomen Metsätieteellisen Seuran kunniapuheenjohtaja, prof. Seppo Kellomäki jakoi Seuran huomionosoitukset Metsätieteen päivän iltatilaisuudessa Tieteidentalossa 12.11.2014.

Hopeinen Cajander -ansiomitali erittäin ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi myönnettiin prof. Pekka Niemelälle merkittävästä tieteellisestä elämäntyöstä, erityisesti metsäkasvien ja -eläinten vuorovaikutusten tutkimuksesta. Hopeinen Cajander -ansiomitali on arvokkain tilaisuudessa jaettu huomionosoitus.

Pronssinen Cajander -ansiomitali ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi myönnettiin neljälle metsäntutkijalle:

Dos. Jyrki Kankaalle ansiomitali myönnettiin monitavoitteista metsäsuunnittelua käsittelevästä tutkimuksesta ja näiden tutkimustulosten soveltamisesta käytäntöön.

Prof. Jukka Laineelle ansiomitali myönnettiin monipuolisesta suoekosysteemien tutkimuksesta.

Prof. Heli Peltolalle ansiomitali myönnettiin metsäbiomassan tuotantoa muuttuvassa ympäristössä käsittelevästä laajasta tutkimustyöstä.

Erikoistutkija Risto Sieväselle ansiomitali myönnettiin puiden ja metsien toiminnan mallintamisesta, erityisesti rakenteellis-toiminnallisten kasvimallien kehittämisestä.

Suomen Metsätieteellisen Seuran mitali myönnettiin ansiokkaasta toiminnasta Seuran tarkoitusperien ja toiminnan hyväksi kolmelle tutkijalle:

Apulaisprofessori Lauri Mehtätalolle mitali myönnettiin ansiokkaasta toiminnasta Silva Fennican matemaattisten menetelmien tarkastamisesta vastaavana toimittajana.

Professori Tuula Packalénille mitali myönnettiin metsävaratutkimuksesta ja toiminnasta Taksaattoriklubissa.

MMM, VTM Ilpo Tikkaselle mitali myönnettiin käytännönläheisestä metsäpolitiikan tutkimuksesta ja tuesta Suomen Metsätieteellisen Seuran toiminnalle.
__________

Seuran toimisto on suljettu 24.12.2014  4.1.2015 / Office is closed from 24 Dec. 2014 through 4 Jan. 2015

Jouluaikaan Seuran toimisto on suljettu 24.12.2014  4.1.2015 lomien takia. Toimisto on normaalisti avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8  16. Sihteeri tekee etätöitä tiistaisin, mutta on tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla. Sihteeri ei ole tavoitettavissa perjantaisin.

The office the Finnish Society of Forest Science will be closed from 24 Dec. 2014 through 4 Jan. 2015 because of Christmas vacations. The ordinary office hours are Monday, Wednesday, and Thursday from 8 to 16. The secretary of the Society works at home on Tuesdays but you may reach him by phone or e-mail. The secretary cannot be contacted on Fridays.
__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry