Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download printable information letter as a pdf file.

 

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Syyskokouksen kuulumisia
 • Uusi hallitus / New board
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Metsätieteen Aikakauskirjalle vertaisarviointitunnuksen
 • Tieteen päivät 2015
 • Ennakkotietoa vuoden 2015 apurahahausta / Early information on grant applications 2015
 • Jäsenasioita / Member news
 • 17th International Boreal Research Association Conference ”IBFRA2015”
 • Seuran toimisto on suljettu 24.12.2014 - 4.1.2015 / Office is closed from 24 Dec. 2014 through 4 Jan. 2015

__________

Syyskokouksen kuulumisia

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tieteiden talossa maanantaina 1.12.2014. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat. Seuran uusi hallitus esitellään seuraavassa kohdassa. Kokous päätti, että Seuran tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers, toiminnantarkastajana jatkaa MMT Teppo Hujala (Luonnonvarakeskus) ja hänen varahenkilönään jatkaa MMM Jussi Leppänen (Luke). Seuran toiminta jatkuu kolmella päälinjalla: julkaisutoiminnalla, jonka kärkenä on kansainvälinen metsätieteen sarjamme Silva Fennica, yleisötilaisuuksien järjestämisellä ja apurahatoiminnalla. Julkaisutoiminnassa yhteistyö Metsäntutkimuslaitoksen kanssa on ollut erittäin hedelmällistä. Vuoden 2015 aikana Seura sopii Luonnonvarakeskuksen kanssa julkaisuyhteistyön jatkamisen puitteista. Taloudellisesti Seuran toiminta jatkuu vakaalla pohjalla. Linkki vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan.
__________

Uusi hallitus / New board

Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2015 sekä uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valittiin syyskokouksessa 1.12.2014. Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet prof. Heljä-Sisko Helmisaari ja MMT Liisa Kulmala. Liisa Kulmala valittiin uudelleen hallituskaudelle 2015-2017. Hallituksesta kesken kauden eronneen dos. Kalle Eerikäisen tilalle valittiin MMT Matti Katila vuodeksi 2015.

The chair and vice chair of the Society for year 2015 and new board members were elected in the autumn meeting on 1 December 2014. Three-year term of Prof. Heljä-Sisko Helmisaari and Dr. Liisa Kulmala ended. Liisa Kulmala was re-elected for the term 2015-2017. Dr Kalle Eerikäinen resigned from the board before completing his 3-yr-term. Dr Matti Katila was elected to replace him in 2015.

Uusi hallitus kokonaisuudessaan / New board:

Puheenjohtaja / Chair: prof. Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto (2015)
Varapuheenjohtaja / Vice Chair: prof. Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus, Luke (2015)
Jäsenet / members:
M.Sc. Paula Horne, Pellervon taloustutkimus, PTT (2013-2015)
MMT Matti Katila, Luke (2015)
MMT Liisa Kulmala, Helsingin yliopisto (2015-2017)
MMT Katja Lähtinen, Helsingin yliopisto (2014-2016)
MMT Jukka Malinen, Itä-Suomen yliopisto (2015-2017)
__________

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Metsätieteen Aikakauskirjalle vertaisarviointitunnuksen

Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on perustanut tiedekustantajien käyttöön vertaisarvioiduille julkaisuille tarkoitetun tunnuksen. Tunnus on TSV:n rekisteröimä tavaramerkki, jolla tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. TSV on myöntänyt vertaisarviointitunnuksen Seuran tieteellisille sarjoille Silva Fennicalle ja Metsätieteen Aikakauskirjalle. Silva Fennican koko aineisto on vertaisarvioitu ja Metsätieteen Aikakauskirjassa tunnus myönnetään tutkimusartikkeleille, katsauksille ja tiedonannoille. Vertaisarviointitunnus yhdessä Julkaisufoorumiluokituksen kanssa takaa, että Metsätieteen Aikakauskirjassa julkaistut suomenkieliset vertaisarvioidut artikkelit huomioidaan tasa-arvoisina kansainvälisten sarjojen artikkeleiden kanssa esimerkiksi yliopistojen rahoitusmallissa.

Lisätietoja TSV:n vertaisarviointitunnuksesta (sivusto on osin keskeneräinen): www.tsv.fi/tunnus/

Julkaisufoorumi: www.tsv.fi/julkaisufoorumi/
__________

Tieteen päivät 2015

Joka toinen vuosi järjestettävät Tieteen päivät pidetään 7.-11.1.2015 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Lisäksi tapahtumia on muissa yliopistokaupungeissa. Tieteen päivien yleisteema on sattuma, jota lähestytään eri tieteenalojen näkökulmista. Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää Tieteen päivillä seminaarin ”Sattumia metsässä” perjantaina 9.1.2015 klo 15-17 Helsingin yliopiston päärakennuksen 3. kerroksen salissa 12. Seminaarin puheenjohtajana toimii MMT Liisa Kulmala ja puhujat ovat prof. Jari Kouki Itä-Suomen yliopistosta, prof. Kari Heliövaara Helsingin yliopistosta ja prof. Annikki Mäkelä Helsingin yliopistosta.

Seuran seminaarin ohjelma löytyy osoitteesta:
www.tieteenpaivat.fi/fi/tieteen-paivat-2015/ohjelma/perjantai-91/sattumia-metsässä

Älä unohda muitakaan Tieteen päivien tapahtumia. Koko ohjelma löytyy osoitteesta:
www.tieteenpaivat.fi/fi/tieteen-paivat-2015/ohjelma
__________

Ennakkotietoa vuoden 2015 apurahahausta / Early information on grant applications 2015

Seuran apurahojen haku aukeaa tammikuun 2015 loppupuolella, seuraa verkkosivuamme. Seuran omia apurahoja jaetaan suurin piirtein saman verran kuin vuosina 2012-2014. IUFRO-apurahojen määrä palaa vuosien 2012 ja 2013 tasolle IUFRO:n maailmankongressivuoden 2014 jälkeen. Apurahojen hakuaika loppuu aina helmikuun 15. päivää seuraavana perjantaina, eli ensi vuonna 20.2.2015 klo 16.00.

The next grant application round of the Society will open late January 2015; follow our website. The amount of Society’s own research and travel grants will be about same as in 2012-2014. IUFRO grants will return to the level of 2012 and 2013 after the World Congress year 2014. The deadline for submitting the applications is always the first Friday after 15 February. Next year the deadline for grant submission will be Friday 20 February 2015 at 16.00 (4 pm.).
__________

Jäsenasioita / Member news

Syyskokous päätti pitää Seuran jäsenmaksut ennallaan vuonna 2015: varsinaisilta jäseniltä 50 € ja kannattajajäseniltä 800 € vuodessa.

Toivotamme uudet jäsenemme Sami Berghällin, Elias Hurmekosken, Minna Kallion, Petri Kortejärven, Anna-Kaisa Koseniuksen, Ritva Saaren ja Pekka Tiaisen tervetulleiksi Seuran toimintaan.

The autumn meeting decided to keep membership fees in 2015 as they have been for a few years: ordinary members 50 € and supporting members 800 € per year.

We welcome our new members Sami Berghäll, Elias Hurmekoski, Minna Kallio, Petri Kortejärvi, Anna-Kaisa Kosenius, Ritva Saari, and Pekka Tiainen.
__________

17th International Boreal Research Association Conference ”IBFRA2015”

Welcome to the 17th International Boreal Research Association Conference ”IBFRA2015” in Rovaniemi, Finland, 24-29 May 2015.

Call for abstracts is open; deadline on 14 December 2014

The Conference theme is ”Towards a New Era of Forest Science in Boreal Region”. It includes four scientific topics:

 • Sustainable forest management in an era of global changes,
 • Bioeconomy – switch from fossils to biobased economy,
 • Big-data use and value in the forest sector,
 • Managing and valuing ecosystem services for human well-being,

and a workshop on:

 • Innovative means to disseminate scientific information to wider public.

The conference now calls for abstracts of posters and oral presentations as well as contributions to the workshop. The deadline for abstracts is 14 December 2014.

Conference website and online abstract submission: www.ibfra2015.org

For more information: please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I hope to see you in the IBFRA2015 conference,

Raisa Mäkipää
Chair of the 17th IBFRA conference
__________

Seuran toimisto on suljettu 24.12.2014 - 4.1.2015 / Office is closed from 24 Dec. 2014 through 4 Jan. 2015

Jouluaikaan Seuran toimisto on suljettu 24.12.2014 - 4.1.2015 joululomien takia. Toimisto on normaalisti avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-16. Sihteeri tekee etätöitä tiistaisin, mutta on tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla. Sihteeri ei ole tavoitettavissa perjantaisin.

The office the Finnish Society of Forest Science will be closed from 24 Dec. 2014 through 4 Jan. 2015 because of Christmas holidays. The ordinary office hours are Monday, Wednesday, and Thursday from 8 to 16. The secretary of the Society works at home on Tuesdays but you may reach him by phone or e-mail. The secretary cannot be contacted on Fridays.
__________

Jouluterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text64824+'<\/a>'; //-->