Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Kevätkokouskutsu 15.4.2015
 • Invitation to Spring meeting on 15 April 2015
 • Apurahapäätökset / Grant decisions
 • International Workshop on Forest Science Publishing, Helsinki, 14-16 October 2015
 • Jäsenasiat / Member news
 • Karelia Symposium – Next Generation Wood 13 April 2015

__________

Kevätkokouskutsu 15.4.2015

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 keskiviikkona 15.4.2015 klo 15 alkaen.


Ohjelma

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
8. Seuran opinnäytetyöpalkintojen jako
9. Seuran myöntämien apurahojen jako
10. Kevätkokousesitelmä

 • Seuran väitöskirja-palkinnon saaja

11. Kokouksen päättäminen.

12. Kakkukahvi palkittujen ja apurahan saajien kunniaksi

Vantaalla 30.3.2015

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:
Toimintakertomus 2014 (pdf)
Tilinpäätös 2014 (pdf 4,5 MB)
__________

Invitation to Spring meeting on 15 April 2015

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Wednesday 15 April 2015 at 15:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 309 (3th floor).

Programme

1. Opening of the meeting
2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
4. Acceptance of the programme.
5. Review of the 2014 closing of the books, annual report, and auditors’ report
6. Confirmation of the 2014 closing of the books
7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liable
8. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses
9. Award of the scholarships of the Finnish Society of Forest Science
10. Presentation by the author of the award-winning doctoral dissertation
11. Closure of the meeting

12. Coffee and cake in honour of the awardees and grantees

Vantaa 30 March 2015

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:
Annual report 2014 (pdf in Finnish)
Account summary 2014 (pdf 4.5 MB in Finnish)
__________

Apurahapäätökset / Grant decisions

Suomen Metsätieteellinen Seura myönsi hallinnassaan olevista rahastoista apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen sekä kieliopintoihin ja muuhun kansainväliseen yhteistoimintaan yhteensä 80 075 euroa 19 hakijalle. Apurahoista pääosa 66 615 € myönnettiin seitsemälle hakijalle henkilökohtaisena apurahana päätoimiseen tutkimustyöhön 2,5  6 kuukaudeksi ja yhdelle hakijalle tutkimustyön laboratoriokulujen kattamiseen. Matka-apurahoja myönnettiin yhdeksälle tutkijalle yhteensä 11 640 €. Kaksi apurahaa, yhteensä 1 820 €, myönnettiin kieliopintoihin ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Lisäksi Metsämiesten säätiön Seuran hallinnoimiksi myöntämästä apurahasta jaettiin 13 hakijalle yhteensä 14 990 € IUFRO-toimintaan osallistumista varten.

The Finnish Society of Forest Science awarded grants to 19 applicants for research, participation in international scientific conferences, language studies, and other international cooperation a total of 80 075 €. Major part of the funds, 66 615 €, were awarded for seven applicants as personal grants for fulltime research work during 2.5  6 months, and for an applicant for the laboratory expenses of her research. Nine scientists received a travel grant, total 11 640 €, and two applicants a grant for language studies or other international cooperation, total 1 820 €. In addition, the Society awarded 13 grants, total 14 990 €, for IUFRO activities from the funds provided by the foundation Metsämiesten säätiö.
__________

International Workshop on Forest Science Publishing, Helsinki, 14-16 October 2015

The International Workshop on Forest Science Publishing will be the first activity of the new Working Party of IUFRO (International Union of Forest Research Organisations). The initiative to establish the Working Party was made in the IUFRO World Congress in Salt Lake City, USA, in October 2014. The aim of the working party is to provide a forum for discussions, training, exchange of ideas, and development of editorial practices of journals dealing with forests, wood science, and related research. The workshop in Helsinki 14-16 October 2015 will be hosted by the Finnish Society of Forest Science.

Programme

 • Keynote lectures by renowned scientists and editors on timely topics on forest and wood science publishing.
 • Voluntary oral presentations given by the workshop participants.
 • Poster sessions composed of posters by the workshop participants.
 • Group works (4 groups on two afternoons each) that will discuss and propose the main topics for the IUFRO Working Party’s activities in 2016-2019. On both days, the working group sessions will be followed by a general discussion on the groups’ ideas. Topics for the working groups will be asked in the registration form. Thus, the topics given in the workshop programme are just indicative.
 • On Friday 16 October, the morning session will be open for general Finnish forest and environmental science community. The editors gathered to workshop will speak on the most important issues on successful scientific writing. The Friday keynote and presentations will be especially destined for young scientists.
 • A business meeting of the IUFRO Working Party for official organisation of its activities.
 • A conference dinner for free exchange of ideas.

__________

Jäsenasiat / Member news

Toivotamme uudet jäsenet Antti Haapalan, Jussi Heinonsalon, Matti Koivulan ja Outi-Maaria Sietiön tervetulleiksi mukaan Seuran toimintaan. Tunnetko metsäntutkijoita tai muita metsätieteistä kiinnostuneita, jotka eivät ole Seuran jäseniä? Kerro heille jäsenyydestä ja kehota täyttämään jäsenhakemus osoitteessa www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi.

We welcome the new members of our Society Antti Haapala, Jussi Heinonsalo, Matti Koivula, and Outi-Maaria Sietiö to actively participate in our activities. Do you know forest scientists who not members of our Society. Inform them about the membership and ask them to fill in the membership application at www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi. We will increase the number of activities in English as the number of non-Finnish speaking members increases.
__________

Karelia Symposium – Next Generation Wood 13 April 2015

(an activity of the University of Eastern Finland)

Are you interested in discussing the new ways of using wood and the production of wood biomass? The 1st Karelia Symposium – Next Generation Wood will address these questions on 13 April in Joensuu. Speakers are coming from Finland, Sweden and the USA. For further information and registration, please follow the link below. The Symposium is free of charge.
http://www2.uef.fi/en/metsa/-/karelia-symposium-uuden-sukupolven-puu
__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri; Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1), 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
pekka.nygren (at) luke.fi