Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Seuran yhteyteen on perustettu Metsänhoitoklubi
 • Metsänhoitoklubin kevätretkeily 22.5.2015
 • Metsäbiologian kerhon kevätaspektiretki 22.5.2015
 • Seuran julkaisutoiminnan tulevaisuudesta
 • International Workshop on Forest Science Publishing, Helsinki, 14-16 October 2015: Call for abstracts
 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkokysely tutkijoiden asiantuntijaroolissaan kokemasta häirinnästä

__________

Seuran yhteyteen on perustettu Metsänhoitoklubi

Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteyteen on perustettu Metsänhoitoklubi, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää tieteellistä keskustelua metsänhoidon kysymyksistä, vuoropuhelua muiden tieteenalojen sekä käytännön toimijoiden kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä retkeilyjä.

Klubi järjestää 22.5.2015 retkeilyn Vesijaolle (ks. tarkemmin tämän tiedotteen seuraavasta kohdasta), syyskuussa jäsenseminaarin ja -kokouksen, sekä oman seminaarin Metsätieteen päivässä 17.11.2015.

Klubin hallituksen muodostavat syyskuun jäsenkokoukseen asti Heikki Smolander (puheenjohtaja), Saija Huuskonen (sihteeri), Heli Peltola, Juho Rantala ja Jorma Vierula.

Metsänhoitoklubin jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla sähköpostitse sihteeri Saija Huuskoselle (saija.huuskonen (at) luke.fi). Ilmoittautumissähköpostissa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Nimi:
 • Organisaatio:
 • Sähköposti:
 • Oletteko Metsätieteellisen seuran jäsen? (Kyllä/ei)
 • Mitä odotatte kerhon toiminnalta?

__________

Metsänhoitoklubin kevätretkeily Vesijaolle 22.5.2015

Metsänhoitoklubi järjestää 22.5.2015 maastoretkeilyn Vesijaolle, jossa tutustutaan metsänkäsittelyn vaikutuksiin metsän kehityksessä kasvu- ja tuotoskokeilla. Kohteina ovat mm. Heikinheimon kaski sekä eri-ikäisrakenteinen metsä.

Lähtö on Helsingistä Kiasman edestä 7.30 ja paluu n. klo 17. Mukaan voi tulla myös Lahdesta Karisman kauppakeskuksen parkkialueelta. Lisätietoja saat klubin sihteeriltä Saija Huuskoselta: saija.huuskonen (at) luke.fi.

Ilmoittaudu retkeilylle tämän linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/90ABB2A160FB3B91.par
__________

Metsäbiologian kerhon kevätaspektiretkeily 22.5.2015

Metsäbiologian kerhon tämänvuotinen Kevätaspektiretkeily järjestetään Vuosaaren Meri-Rastilan metsään ja Ramsinniemen suojelualueelle perjantaina 22.5.2015 klo 15.30 alkaen. Retken teemana on Kaupunkimetsäluonto ja sen hoito

Retkeily alkaa klo 15.30 Rastilan metroaseman ulkopuolelta aseman länsipäästä, josta lähdetään kävellen kohti Meri-Rastilan metsää, Ramsinniemen lehdon suojelualuetta sekä Rastilan nevan suojelualuetta.

Retkeilyn aikana kuullaan asiantuntijavieraita:

 • Tiina Saukkonen (Rakennusvirasto): Helsingin kaupunkimetsien luonnonhoito
 • Raimo Pakarinen (Ympäristötoimisto): Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024
 • Keijo Savola: Helsingin kaupungin metsien kääpäselvitysten tulokset
 • Anni-Maaria Leppänen (Helsingin yliopisto, kulttuurimaantiede): Tutkimus: Mitä Meri-Rastilan metsä merkitsee alueen asukkaille?

Retkeily päättyy Rastilan metroasemalle, josta halukkaat voivat siirtyä iltapalalle viereisellä Rastilan leirintäalueella sijaitsevaan Rastilan kartanoon, ruokaravintola Lähiöön.

Retkellä on kahvitarjoilu, jonka varaamiseksi ilmoittautumisia pyydetään 14.5.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tuomas.aakala (at) helsinki.fi

Metsäbiologian kerhon hallitus toivottaa kaikki kiinnostuneet, tervetulleiksi!
__________

Seuran julkaisutoiminnan tulevaisuudesta

Suomen Metsätieteellinen Seura on julkaissut vuodesta 1994 alkaen kansainvälistä metsätieteen sarjaa Silva Fennicaa ja suomenkielistä Metsätieteen Aikakauskirjaa yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Yhteistyön puitteissa Metla on maksanut osan kahden toimittajan palkasta ja tarjonnut julkaisutoiminnan vaatiman IT-infrastruktuurin. Toimittajien työ on jakautunut Silva Fennican, Metsätieteen Aikakauskirjan ja Metlan työraporttisarjan kesken. Seura on maksanut päätoimittajan palkan siltä osin kuin se on kohdistunut Silva Fennican toimittamiseen sekä vastannut Silva Fennican kaikista muista toimintamenoista. Metla irtisanoi yhteistyösopimuksen 30.12.2015 ja Seuran tavoitteena on neuvotella uusi julkaisuyhteistyösopimus Luonnonvarakeskuksen kanssa, mutta näyttää todennäköiseltä, että yhtä laaja yhteistyö kuin Metlan kanssa ei ole mahdollista. Seuran kevätkokouksessa 15.4.2015 keskusteltiin Seuran julkaisuyhteistyön näkymistä. Seuraavassa referoin kevätkokouksen keskustelua ja esitän joitakin uusia tilastotietoja Metsätieteen Aikakauskirjasta.

Silva Fennican on asemaltaan vakiintunut kansainvälinen englanninkielinen metsätieteen yleissarja. Sarja toimii kultaisen Open Access periaatteen mukaan eli kaikki artikkelit ovat heti julkaisemisen jälkeen vapaasti luettavissa ja tulostettavissa. Vuonna 2014 sarjaan tarjottiin 213 käsikirjoitusta, joista hyväksyttiin julkaistavaksi n. 20 %. Vuonna 2014 Silva Fennican sivustolla oli Clicky-seurannan (1.1.-31.12.2014, www.clicky.com) mukaan 23 025 vierailua (1 919 kuukaudessa), 56 790 html-sivun katselua (4 732 kuukaudessa) ja 9 531 artikkelin pdf-latausta (794 kuukaudessa). Silva Fennican sivustolla vierailtiin 142 maasta. Vierailuista 25,3 % oli Suomesta. Luvut osoittavat, että Silva Fennican artikkeleilla on laaja kansainvälinen lukijakunta samaan aikaan kun sarja palvelee hyvin suomalaista metsäntutkimusyhteisöä. Kaikki Silva Fennican vierailumaat vuoden 2014 aikana on esitetty alla näkyvässä kartassa.


Silva Fennican sivustolle vuonna 2014 tehdyt vierailut maittain clicky.com seurannan mukaan. Kymmenen kärkimaan vierailumäärät on esitetty kartassa myös numeroin. (Katso isompi kuva)

Metsätieteen aikakauskirja julkaisee kotimaisilla kielillä kirjoitettuja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita ja muita metsäntutkimuksen alaan kuuluvia tiedekirjoituksia. Metsätieteen Aikakauskirjalle myönnettiin oikeus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka otettiin käyttöön vuoden 2014 lopussa. Painettua julkaisua tarjottiin Seuran jäsenille ja Metlan henkilökunnalle 50 % alennettuun hintaan. Sarjassa julkaistiin vuonna 2014 neljä numeroa, joissa julkaistiin yhteensä 9 vertaisarvioitua artikkelia ja 33 muuta tiedekirjoitusta, tutkimusselostetta, puheenvuorokirjoitusta tai kirja-arvostelua. Metsätieteen aikakauskirjan tärkein julkaisu- ja jakelumuoto on verkkosivut osoitteessa www.metla.fi/aikakauskirja. Silva Fennican kanssa verrannollinen käyttäjäseuranta (Google Analytics) on ollut käytössä Metsätieteen Aikakauskirjan sivustolla vasta syyskuusta 2014 alkaen. Syyskuusta 2014 maaliskuuhun 2015 Metsätieteen Aikakauskirjan sivuilla käytiin keskimäärin 736 kertaa kuukaudessa ja sivukatseluja oli 2 560 kuukaudessa; Google Analytics ei tilastoi pdf-tiedostojen latauksia.

Metsätieteen Aikakauskirjalla on siis melko vakiintunut lukijakunta, mutta sen ongelmana on tasaisesti laskeva käsikirjoitusten tarjonta. Vuonna 2000 sarjan vertaisarviointiin tarjottiin 24 käsikirjoitusta, huippuvuonna 2003 jopa 35, mutta vuonna 2014 enää 10 käsikirjoitusta - hieman kärjistäen voidaan todeta, että Metsätieteen Aikakauskirjalla on lukijoita, muttei kirjoittajia. Suomenkielisenä Metsätieteen Aikakauskirjaa ei indeksoida isoissa viittaustietokannoissa, Web of Knowledgessa ja Scopusissa, joten sitä ei myöskään huomioida esim. yliopistojen virantäytöissä, kun em. tietokannoista tarkistetaan hakijoiden julkaisuiden saamia viittauksia. Tutkijoiden haluttomuus julkaista Metsätieteen Aikakauskirjassa on siten ymmärrettävää. Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämässä Julkaisufoorumissa Metsätieteen Aikakauskirjan taso on 1 eli se on perustason tieteellinen sarja samoin kuin Silva Fennica. Julkaisufoorumin luokitusta käytetään osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen kohdentamista yliopistoille.

Väitöskirjasarja Dissertationes Forestales on Seuran, Luken, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen sarja. Toistaiseksi sen jatkamisesta tai muista järjestelyistä ei ole tehty päätöksiä tai aloitteita. Nykyinen yhteistyösopimus on edelleen voimassa. Käytännössä Dissertationes Forestales rahoitetaan yliopistojen maksamilla korvauksilla, joilla katetaan yhden Luken toimittajan siihen käyttämä työaika (noin kuukausi vuodessa). Sarja julkaistaan Luken palvelimella.

Mikäli Luken tuki julkaisuyhteistyölle supistuu merkittävästi Metlan tasosta, Seura ei pysty omin voimavaroin ylläpitämään kahta tieteellistä julkaisusarjaa. Koska Metsätieteen Aikakauskirjan artikkelitarjonta on vain 4,7 % Silva Fennican tarjonnasta, Seuran valinta kahden sarjan välillä lienee selvä. Siksi Seura pyrkii Luken kanssa neuvottelutulokseen, joka turvaisi myös Metsätieteen Aikakauskirjan jatkumisen kaikille kirjoittajille avoimena suomenkielisenä julkaisusarjana. Jos Luke ei halua julkaista kaikille kirjoittajille avointa ja myös vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita sisältävää julkaisusarjaa, osana Luken julkaisuportaalia Metsätieteen Aikakauskirjasta tai sen seuraajasta tulisi luultavasti Luken laitossarja ja suomenkielinen vertaisarvioitu metsätieteellinen julkaiseminen mahdollisesti loppuu kokonaan. Mikäli Seura joutuu yksin kantamaan taloudellisen vastuun Silva Fennicasta, edessä on siirtymäkausi, jonka aikana Seura joutuu käyttämään Juhlarahastoa sen kulujen kattamiseen, mikä voi vähentää väliaikaisesti vuosittain myönnettyjen apurahojen määrää. Rahastojen käyttö Silva Fennican julkaisemiseen ei voi olla pitkän ajan ratkaisu ja Seura työskentelee aktiivisesti Silva Fennican rahoituksen järjestämiseksi sen jälkeen, kun julkaisuyhteistyöneuvottelut Luken kanssa on käyty. Jollei muuta ratkaisua löydy, Silva Fennicassa on otettava käyttöön kirjoittajamaksut, joita lähes kaikki avoimen luettavuuden tieteelliset julkaisusarjat jo keräävät.
__________

International Workshop on Forest Science Publishing, Helsinki, 14-16 October 2015: Call for abstracts

The International Workshop on Forest Science Publishing will be the first activity of the new Working Party 9.01.06 of IUFRO (International Union of Forest Research Organisations). The aim of the working party is to provide a forum for discussions, training, exchange of ideas, and development of editorial practices of journals dealing with forests, wood science, and related research. The workshop website is open at www.metla.fi/fsp2015/index.htm. Call for abstracts to the workshop is now open.

Rationale and aims

Editors of scientific journals are typically scientists who have been selected for the editorial responsibilities without having had much training on the main issues underlying scientific publishing. Publishing scientific articles differs from publishing other material in the need for strict control, mostly implemented by peer review, to maintain scientific quality and integrity. In addition to the scientific community, scientific knowledge should also be efficiently disseminated to disparate target audiences, e.g., policy makers, industry practitioners, and on-the-ground foresters. With the advent of on-line publishing and novel electronic media, the growing demand for open access publications, and the emergence of new ethical issues in publishing, the scientific publishing field is undergoing profound changes and confronting new expectations. The Working Party and its first meeting are expected to be of special interest to the editors and editorial board members of peer-reviewed forest and wood science journals for discussing these and other timely issues on scientific publishing.

Based on the feedback from more than 20 editors of forest and wood science journals, the first workshop will emphasise peer-review and open access/open data issues, but contributions on any issue relevant to forest science publishing are welcome. The workshop will be composed of keynote talks (check the website for details), voluntary oral and poster presentations, and working groups. The working groups will formulate the activities of the Working Party until the next IUFRO World Congress in 2019.

Abstract submission

We invite you to submit abstracts of presentation proposals through the workshop website. The abstract submission will be open through 15 August 2015. The workshop registration page will open in May. Abstracts will be submitted using the Open Journal System platform of the Finnish Society of Forest Science and the Natural Resources Centre Finland. This link will take you directly to the system, where you can register as an author to submit your abstract: ojs.metla.fi/index.php/IWFSP2015/index.

We ask you to read the Author Guidelines before submitting an abstract. Selected presentations will be published as full articles in a special issue of Silva Fennica.

Open session on science publishing for early-career scientists on Friday 16 October 2015

We will also organise a half-day open session on Friday 16 October, in which editors attending the workshop will deliver talks on scientific writing and manuscript processing relevant to young scientists. Finnish graduate students and post-docs in forest and environmental sciences will be invited to attend. Free registration to the open session will open in September 2015.

Interested to join the IUFRO working party and/or participate in the workshop?

Please, fill in the web form for receiving more information on the working party and the workshop at:
https://www.webropolsurveys.com/S/5320A7B230E406EF.par

If you are interested in the workshop only, please, indicate this in the comments box of the web form.
__________

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkokysely tutkijoiden asiantuntijaroolissaan kokemasta häirinnästä

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, www.tjnk.fi, on pyytänyt tieteellisiä seuroja välittämään tämän viestin jäsenilleen.

Minkälaista on esiintyä asiantuntijana julkisuudessa? Oletko saanut vihapostia? Kokenut häirintää? Uhkailua? Onko sinua painostettu vaikenemaan? Tai tiedätkö ketään häirinnän kohteeksi joutunutta? Tutkija voi saada asiatonta palautetta esiintyessään julkisuudessa, jopa johtua vihapuheen kohteeksi. Asiantuntijoita ja heidän läheisiään voidaan uhkailla ja omaisuutta tuhota.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) kerää tietoa tutkijoiden kokemasta häirinnästä silloin kun he esiintyvät asiantuntijoina julkisuudessa. Esiintymisellä tarkoitetaan esim. tietokirjan julkaisemista, seminaariesitelmien pitämistä, haastatteluiden antamista tai kirjoituksia lehdissä, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa.

Millaisesta ilmiöstä on kyse?

TJNK toivoo, että verkkokysely selkeyttää ilmiötä ja sen laajuutta. Samalla TJNK muistuttaa, että verkkokysely ei koskaan ole aukoton eikä myöskään täytä tutkimuksen kriteerejä. Kyselyn tarkoituksena on saada parempi käsitys tutkijoiden saamasta asiattomasta palautteesta, ilmiön vakavuudesta ja yleisyydestä.

Verkkokysely toteutetaan anonyymisti. Lomake sulkeutuu 1.6.2015. Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä 2015. Linkki kyselyyn: http://www.tjnk.fi/kysymme-hairinnasta

Seuraa keskustelua myös Facebookissa, www.facebook.com/tiedonjulk

Lisätietoja: Pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935 tai sähköpostitse info(at)tjnk.fi

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.
__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri; Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1), 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.