Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona

Download printable information letter as a pdf file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Kutsu tarjota esityksiä Metsätieteen päivään 17.11.2015
 • Invitation for oral and poster presentations to the Forest Science Day on 17 November 2015
 • Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen -seminaari 19.8.2015
 • International Workshop on Forest Science Publishing, Helsinki, 14-16 October 2015: Registration open
 • Metsätieteen Aikakauskirjan julkaiseminen jatkuu vuoden 2016
 • Syksyn ohjelmaa / Autumn programme
 • Seuran toimiston aukioloajat / Opening hours of the office

__________

Kutsu tarjota esityksiä Metsätieteen päivään 17.11.2015

Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä Metsätieteen päivä on tärkein vuosittainen suomalaisten metsäntutkijoiden ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden tapaaminen. Tänä vuonna 23. Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella Tieteiden talossa Helsingissä 17.11.2015. Yleisteemamme on ”Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana”. Sekä perinteiset että uudet metsän tuotteet ovat osa biotaloutta, jonka odotetaan osaltaan nostavan Suomen talouden nousu-uralle. Miten uudet investoinnit metsäbiotalouteen vaikuttavat Suomen metsien käytön kestävyyteen? Metsänkäytön kestävyyttä ei tule tarkastella ainoastaan puuntuotannon kestävyytenä vaan siihen kuuluvat olennaisena osana myös metsäluonnon monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja lukuisat muut metsänkäyttömuodot kuin puuntuotanto. Totuttuun tapaan aamupäivällä on kaikille yhteinen kokous, jossa kuulemme alan parhaiden suomalaisten asiantuntijoiden esityksiä ja iltapäivällä seuran tieteenalaklubit järjestävät viisi rinnakkaista sessiota. Päivän lopuksi nautitaan illallisbuffetti, jonka ääressä käydään vapaata keskustelua metsätieteestä.

Aamupäivän ohjelma on seuraava:

 • ”Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen?” professori emer. Yrjö Haila, Tampereen yliopisto
 • ”Elinympäristöjen tilan edistäminen, uudet biotalousinvestoinnit ja metsien kestävä käyttö”, professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto
 • ”Ilmastonmuutos ja biotalous”, tutkijatohtori Tuomo Kalliokoski, Helsingin yliopisto
 • ”Metsäbioenergia energiantuotannossa”, dosentti Pekka Ripatti, Energiavirasto

Erityisesti toivomme, että tulet kertomaan omista metsien käytön kestävyyteen liittyvistä tutkimustuloksistasi johonkin iltapäivän viidestä rinnakkaissessiosta:

 • Metsäbiologian kerho: ”Metsiin perustuva biotalous ja ekologinen kestävyys”
 • Metsäekonomistiklubi: ”Näkökulmia uuteen metsäekonomiseen tutkimukseen - aihe vapaa”
 • Metsänhoitoklubi: ”Metsänhoidon laadun taso, merkitys ja hallinta”
 • Metsäteknologiklubi: ”Biotalous ja metsäteknologia”
 • Taksaattoriklubi: ”Riittävätkö tiedot metsien kestävän käytön määrittämiseen?”

Voit tarjota joko suullista tai posteriesitystä johonkin näistä sessioista. Suullisen esityksen tulee sopia session yleisotsikon alle. Postereita voi tarjota myös muista kuin ylläluetelluista aiheista. Lähetä tällaisen posteriesityksen tiivistelmä sen klubin kautta, jonka alaan se lähinnä kuuluu. Esityksen yksisivuinen tiivistelmä tulee lähettää klubin yhteyshenkilölle 31.8.2015 mennessä.

Lisätietoja sekä tarpeelliset linkit sessioiden esityskutsuihin ja esityksen laadintaohjeisiin löydät täältä:

http://www.metsatieteellinenseura.fi/77-metsaetieteen-paeivaet/2015/302-mtp2015

__________

Invitation for oral and poster presentations to the Forest Science Day on 17 November 2015

Sustainable use of forests in the era of bioeconomy

The Forest Science Day (Metsätieteen päivä) organised by the Finnish Society of Forest Science is the most important annual meeting of Finnish forest scientists and all interested in forest science. This year we will have the 23rd Forest Science Day with the main theme ”Sustainable use of forests in the era of bioeconomy”. The event will take place in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki on 17 November 2015. Both traditional and new forest products form a part of the bioeconomy, which is expected to contribute to the economic recovery of Finland. How do the new investments on forest-based bioeconomy affect the sustainability of the use of Finnish forests? Sustainable use of forests does not mean only the sustainable harvest of timber resources but also the maintenance of biodiversity, ecosystem services, and various other uses of the forests.

In the morning, we will a plenary meeting, in which the best Finnish experts will speak about these topics. In the afternoon, we will have five concurrent sessions organised by the science clubs of our Society. We invite you to submit an abstract for an oral or a poster presentation to one of the following sessions:

 • Forest Biology Club (Metsäbiologian kerho): ”Forest-based bioeconomy and ecological sustainability”
 • Forest Economy Club (Metsäekonomistiklubi): ”Perspectives to new research on forest economy - free topics”
 • Silviculture Club (Metsänhoitoklubi): ”Quality, significance and management of silviculture”
 • Forest Technology Club (Metsäteknologiklubi): ”Bioeconomy and forest technology”
 • Forest Mensuration Club (Taksaattoriklubi): ”Do we have enough information for determining the sustainability of the forest use?”

Although Finnish will be the main language of the Forest Science Day, presentations in English will be welcome. You must submit a 1-page abstract at latest on 31 August 2015 to the contact person of the session, in which you want to give your talk. Poster abstracts are submitted to the contact person of the session, to which the poster is most closely related.

For more information on the sessions, abstract instructions, and contacts, visit:

http://www.metsatieteellinenseura.fi/77-metsaetieteen-paeivaet/2015/302-mtp2015

If you have problems reading Finnish, please, contact directly the club’s contact person:

 • Forest Biology Club: Timo Kuuluvainen, timo.kuuluvainen (at) helsinki.fi
 • Forest Economy Club: Jani Laturi, jani.laturi (at) luke.fi
 • Silviculture Club: Heikki Smolander, heikki.smolander (at) luke.fi
 • Forest Technology Club: Teijo Palander, teijo.s.palander (at) uef.fi
 • Forest Mensuration Club: Markus Haakana, markus.haakana (at) luke.fi

__________

Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen -seminaari 19.8.2015

Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää elokuussa puolen päivän seminaarin, jossa käsitellään metsäntutkimuksen ajankohtaisia haasteita ja sitä miten korkealaatuista tutkimusta tehdään. Seminaari on Seuran puheenvuoro Suomen metsäntutkimusstrategian valmisteluun. Seminaariin on valittu neljä tutkimuksen teon kannalta keskeistä aihepiiriä. Jokaisesta aihepiiristä on 20 minuutin alustus, 10 minuutin kommenttipuheenvuoro ja 15 minuutin yhteinen keskustelu. Seminaari järjestetään Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) 19.8.2015 klo 13.00 ‑ 16.30. Vahvistettu ohjelma ja ilmoittautumislomake tulevat Seuran verkkosivustolle www.metsatieteellinenseura.fi heinäkuun aikana. Alustava ohjelma on seuraava:

Käytännön toiveet metsäntutkimukselle - miten varmistetaan, että paras tutkimustieto tulee myös soveltajien käyttöön? odotamme vahvistusta

Kommentti: metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, WWF

Tutkijalähtöinen tutkimus - miten yhteiskunnan tiedontarpeet ja tutkimuksen terävin kärki saadaan kohtaamaan? odotamme vahvistusta

Kommentti: professori Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus

Monitieteisyyden haasteet metsäntutkimuksessa, professori Timo Vesala, Helsingin yliopisto

Kommentti: odotamme vahvistusta

Tutkijakoulutuksen sisältö - mikä on olennaista tutkijan ammatissa ja miten siihen voidaan valmistautua koulutuksen aikana? professori Hely Häggman, Oulun yliopisto

Kommentti: MMT Inka Pippuri, Itä-Suomen yliopisto

__________

International Workshop on Forest Science Publishing, Helsinki, 14-16 October 2015: Registration is open

Registration to the first meeting of the new IUFRO Working Party 9.01.06, ”International Workshop on Forest Science Publishing” is now open. The workshop will be held in Helsinki on 14-16 October 2015. The workshop website is www.metla.fi/fsp2015/index.htm and we invite you to register and submit abstracts of presentation proposals through the website. The abstract submission will be open through 15 August 2015. The registration form is available at:

https://www.webropolsurveys.com/S/18694BCBC9187258.par

Abstract submission

We invite you to submit either a 3-page extended abstract for an oral presentation or a 1-page abstract for a poster through the workshop website at latest on 15 August 2015. Abstracts will be submitted using the Open Journal System platform of the Finnish Society of Forest Science and the Natural Resources Institute Finland. This link will take you directly to the system, where you can register as an author to submit your abstract: ojs.metla.fi/index.php/IWFSP2015/index.

We ask you to read the Author Guidelines before submitting an abstract. Selected presentations will be published as full articles in a special issue of Silva Fennica (www.silvafennica.fi).

Open session on science publishing for early-career scientists on Friday 16 October 2015

We will also organise a half-day open session on Friday 16 October, in which editors attending the workshop will deliver talks on scientific writing and manuscript processing relevant to young scientists. Finnish graduate students and post-docs in forest and environmental sciences will be invited to attend. Free registration to the open session will open in September 2015.

Interested to join the IUFRO working party?

Please, fill in the web form for receiving more information on the working party:

https://www.webropolsurveys.com/S/5320A7B230E406EF.par

__________

Metsätieteen Aikakauskirjan julkaiseminen jatkuu vuoden 2016

Suomen Metsätieteellisen Seuran ja Luonnonvarakeskuksen neuvottelut julkaisuyhteistyön jatkamisesta ovat vielä kesken. Metsätieteen Aikakauskirjan julkaisemista päätettiin kuitenkin jatkaa nykyisellä konseptilla vuoden 2016 ajan. Hallitusohjelmaan kirjattu Luken ja Suomen ympäristökeskuksen yhdistäminen pakottaa Luken harkitsemaan osin uudestaan julkaisustrategiaansa. Lisävuosi Metsätieteen Aikakauskirjalle katsottiin tarpeelliseksi, jottei sen konsepti suomenkielisenä tiedejulkaisuna häviä ilman korvaavaa julkaisukanavaa.

Kuten kirjoitin edellisessä jäsenkirjeessä, Metsätieteen Aikakauskirjalla on melko vakiintunut ja laaja lukijajoukko, mutta ongelmana on kirjoittajien vähyys. Nyt on juuri oikea julkaista metsätiedettä myös suomeksi. Erityisesti Metsätieteen Aikakauskirjaan toivotaan hyviä katsausartikkeleita, jotka kertovat tiiviisti tieteen uusimmista tuloksista suomalaiselle metsäammattikunnalle ja -opiskelijoille. Mikäli tutkijat eivät käytä sarjan saamaa lisäaikaa hyväkseen kirjoittamalla myös suomeksi, on olemassa vaara että suomenkielinen vertaisarvioitu metsätieteellinen julkaiseminen loppuu kokonaan. Ensimmäinen suomenkielinen metsätieteellinen artikkeli ilmestyi Acta Forestalia Fennicassa tasan sata vuotta sitten: http://hdl.handle.net/1975/8408.

__________

Syksyn ohjelmaa / Autumn programme

Suomen Metsätieteellisellä Seuralla on edessään aktiivinen syyskausi. Yllä on jo tarkempaa tietoa muutamista tapahtumista, mutta muutakin on luvassa. Alla on Seuran syysohjelma aikajärjestyksessä. Merkitse jo nyt tärkeät päivät kalenteriisi.

Finnish Society of Forest Science will have an active autumn season. Above, you have read on some activities yet more is planned. Below you will find the autumn activities in chronological order. Please, mark your calendar.

19.8.2015

 • Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen -seminaari Tieteiden talossa Helsingissä klo 13.00 ‑ 16.30
 • Seminar ”Scientists’ viewpoints on forest research” (In Finnish), House of Sciences and Letters, Helsinki, 13:00 ‑ 16:30

23.9.2015

 • Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari Tieteiden talossa Helsingissä klo 13 ‑ 16.
 • Annual meeting and seminar of the Silviculture Club, House of Sciences and Letters, Helsinki, 13 ‑ 16.

14.-16.10.2015

 • International Workshop on Forest Science Publishing (IUFRO WP 9.01.06) in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo). In connection to the workshop, we will organise an open session for early-career scientists on the scientific publication process.

28.10.2015

 • Ylimääräinen jäsenkokous, Luonnonvarakeskuksen Vantaan Auditoriossa, klo 15 - 17. Ylimääräisessä jäsenkokouksessa käsitellään ensimmäisen kerran Seuran sääntömuutosesitys, jonka tarkoituksena on muuttaa sihteerin tehtävänimike toiminnanjohtajaksi, päivittää tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta uuden tilintarkastuslain mukaiseksi ja selkeyttää kannattajajäsenten asemaa.
 • Members’ meeting of the Society, Auditorium of the Natural Resources Institute in Vantaa, 15 ‑ 17. There will be the first discussion on the changes of the bylaws of the Society. The changes will include the change of the title of the secretary to executive manager, consolidation of the election rules of the auditors with the current auditing law of Finland, and specifications on the status of the supporting members.

17.11.2015

 • Metsätieteiden päivä ”Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana” Tieteiden talossa Helsingissä.
 • Forest Science Day ”Sustainable use of forests in the era of bioeconomy” in the House of Sciences and Letters.

2.12.2015

 • Syyskokous Tieteiden talossa Helsingissä, klo 15 ‑ 17. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten syyskokousasioiden lisäksi sääntömuutosesitys toiseen kertaan.
 • Autumn meeting of the Society in the House of Sciences and Letters, Helsinki, 15 ‑ 17. In addition to the regular autumn meeting issues, there will be the second discussion on the changes of the bylaws of the Society.

__________

Seuran toimiston aukioloajat / Opening hours of the office

Seuran toimisto Vantaan Jokiniemessä, Luonnonvarakeskuksen hallintorakennuksen 3. kerroksessa, on normaalisti auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8 ‑ 16. Sihteeri työskentelee tiistaisin kotona ja on tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla. Sihteerin vuosiloman takia Seuran toimisto on suljettu viikon 28 (29.6. ‑ 5.7.2015) ja viikot 30 ‑ 32 (20.7. ‑ 10.8.2015). Erityisesti apurahan saajien on syytä huomata, ettei mitään apuraha-asioita hoideta näinä aikoina.

The office of the Society (3rd floor of the Administration Building of the Natural Resources Institute Finland in Vantaa) is normally open on Monday, Wednesday, and Thursday from 8 to 16. The secretary of the Society works at home on Tuesday and can be reached by phone or e-mail. Because of the annual leave of the secretary, the office will be closed from 29 June to 5 July and from 20 July to 10 August 2015. The grantees should note that no grant issues will be managed during these dates.

__________

Juhannusterveisin / Midsummer greetings,

Pekka Nygren

Sihteeri, Suomen Metsätieteellinen Seura ry

PL 18 (Jokiniemenkuja 1), 01301 Vantaa

puh. 040 801 5596

pekka.nygren (at) luke.fi