Lataa tulostettava jäsentiedosto PDF-tiedostona

Download printable information letter as a PDF file

 

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

- Kutsu ylimääräiseen jäsenkokoukseen 28.10.2015

- Metsätieteen päivä 17.11.2015

- Seminar on scientific writing for early-career scientists, 16 October 2015

__________

Kutsu ylimääräiseen jäsenkokoukseen 28.10.2015

Suomen Metsätieteellisen Seuran ylimääräinen jäsenkokous pidetään Luonnonvarakeskuksen Vantaan toimipaikan (Jokiniemenkuja 1, Vantaa) auditoriossa keskiviikkona 28.10.2015 klo 15 alkaen.

Käsiteltävät asiat

1.        Kokouksen avaus

2.        Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.        Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.        Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.        Käsitellään ensimmäisen kerran Seuran sääntömuutosesitys (Liite 1):

-      sihteerin toiminimike muutetaan toiminnanjohtajaksi, joka vastaa paremmin nykyistä tehtäväkuvaa (6 §)

-      tilin- ja toiminnantarkastajan valinta muutetaan uudistetun kirjanpitolain mukaisiksi (9 §)

-      tarkennetaan kannattajajäsenten asema Seuran päätöksenteossa (10 §)

-      tehdään em. muutosten vaatimat tekstikorjaukset muihin sääntöjen kohtiin, joihin ne vaikuttavat (7 §, 12 §)

6.        Keskustelu Seuran julkaisutoiminnasta: hallitus kertoo jäsenistölle Silva Fennica, Metsätieteen Aikakauskirja ja Dissertationes Forestales ‑sarjojen lyhyen ja keskipitkällä ajan taloudesta ja julkaisusuunnitelmista Seuran ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöpuitteiden muuttuessa. Tämän jälkeen käydään yleiskeskustelu.

7.        Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

8.        Kokouksen päättäminen.

Vantaalla 8.10.2015

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liite: Sääntömuutosesitys (PDF-tiedosto)

__________

Metsätieteen päivä 17.11.2015

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Aika: tiistai 17.11.2014, 8.15 - n. 20

Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

http://www.metsatieteellinenseura.fi/77-metsaetieteen-paeivaet/2015/302-mtp2015

Metsätieteen päivä järjestetään tänä vuonna yleisteemalla ”Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana”. Sekä perinteiset että uudet metsän tuotteet ovat osa biotaloutta, jonka odotetaan osaltaan nostavan Suomen taloutta nousu-uralle. Uudet investoinnit metsäbiotalouteen ovat uutisotsikoissa, mutta samalla on herännyt kysymys Suomen metsävarojen kestävyydestä. Metsänkäytön kestävyyttä ei tule kuitenkaan tarkastella vain puuntuotannon kestävyytenä vaan siihen kuuluvat olennaisena osana myös metsäluonnon monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja lukuisat muut metsänkäyttömuodot kuin puuntuotanto.

Mitä metsänkäytön kestävyys tarkoittaa biotalouden aikana? Miten säilyttää metsäluonto monimuotoisena puunhankinnan lisääntyessä? Mitä haasteita ilmastonmuutos asettaa biotaloudelle? Tule kuuntelemaan Suomen parhaiden asiantuntijoiden näkemyksiä mm. näistä kysymyksistä Metsätieteen päivään 17.11.2015.

Ohjelma

Kutsuesitelmät 9.00 - 12.15 (Sali 104, 1. kerros)

9.00 ‑ 9.05         Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Jarkko Hantula

9.05 ‑ 9.35         Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen? professori emer. Yrjö Haila, Tampereen yliopisto

9.35 ‑ 10.05       Elinympäristöjen tilan edistäminen, uudet biotalousinvestoinnit ja metsien kestävä käyttö, professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto

10.05 ‑ 10.35     Kahvitauko (2. kerros)

10.35 ‑ 11.05     Ilmastonmuutos ja biotalous, tutkijatohtori Tuomo Kalliokoski, Helsingin yliopisto

11.05 ‑ 11.35     Metsäbioenergia energiantuotannossa, dosentti Pekka Ripatti, Energiavirasto

11.35 ‑ 12.15     Yleiskeskustelu

Lyhyesti metsäntutkimuksen tulevaisuudesta ja historiasta (Sali 104, 1. kerros)

12.15 ‑ 12.25     Metsäalan tutkimusstrategia 2025 – edellytyksiä ja ratkaisuja biopohjaisen yhteiskunnan rakentamiseen, Tiina Rytilä, Suomen metsäyhdistys

12.25 ‑ 12.30     Klassikko - wanhan metsätieteellisen kirjallisuuden digitointihanke, Markku Nygren, Luonnonvarakeskus

12.30 ‑ 13.45    Lounastauko ja postereihin tutustuminen

13.15 ‑ 13.45     Vain iltapäivään osallistuvien ilmoittautuminen

13.00 ‑ 13.45     Posterien esittäjät ovat tavattavissa posterinsa luona

Iltapäivän rinnakkaissessiot

13.45 ‑ 14.45     Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot

14.45 ‑ 15.15     Kahvitauko ja postereihin tutustuminen

15.15 ‑ 16.45     Klubien järjestämät rinnakkaissessiot jatkuvat

Metsäbiologian kerho (Sali 104, 1. kerros)

Metsiin perustuva biotalous ja ekologinen kestävyys

Metsäekonomistiklubi (Sali 505, 5. kerros)

Näkökulmia uuteen metsäekonomiseen tutkimukseen

Metsänhoitoklubi (Sali 405, 4. kerros)

Metsänhoidon laadun taso, merkitys ja hallinta

Metsäteknologiklubi (Sali 404, 4. kerros)

Biotalous ja Metsäteknologia: Agro- ja metsätalous, puuvirrat, elinkeinot, liiketoiminta

Taksaattoriklubi (Sali 309, 3. kerros)

Riittävätkö tiedot metsien kestävän käytön määrittämiseen?

17.00 ‑ 20.00     Iltatilaisuus ja buffetti

Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä

Ilmoittautuminen

Metsätieteen päivään osallistuminen on maksutonta. Tarjoilujen varaamista varten kaikkien osallistujien on kuitenkin ilmoittauduttava viimeistään torstaina 12.11.2015 tällä lomakkeella:

https://www.webropolsurveys.com/S/B74B841EFA86D517.par

 

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella

__________

Seminar on scientific writing for early-career scientists, 16 October 2015

Place: House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki

Date and time: Friday, 16 October 2015, 8:30 ‑ 12:00

http://www.metsatieteellinenseura.fi/25-tapahtumat/tapahtumat/316-authorsem2015

Finnish Society of Forest Science and IUFRO’s Working Party on Forest Science Publishing organise on Friday, 16 October 2015 a half-day seminar for early-career scientists on scientific writing and publishing. The aim of the seminar is to provide an overview on the publishing process for authors and deal with some key issues on scientific writing. The speakers are editors of leading forest science journals. Although the seminar will emphasise forest sciences, many of the publishing issues are common to several academic disciplines. Thus, the seminar will be of interest also to doctoral students and post-doc scientists in all natural resource, biological, and environmental sciences. Supervisors of doctoral students are also cordially invited to attend the seminar.

The keynote speaker will be Dr Pierre Bernier who has served in several editorial duties of Canadian Journal of Forest Research, the last five years as the Editor-in-Chief. He will give an overview of the manuscript review process from the editors’ point of view. The other speakers will Prof. Johanna Witzell, Editor-in-Chief of Scandinavian Journal of Forest Research, Dr Pekka Nygren, Associate Editor of Silva Fennica, and Dr Sari Palmroth, Managing Editor of Tree Physiology. The seminar will be chaired by Dr Erwin Dreyer, Editor-in-Chief of Annals of Forest Science.

Programme

8:30 ‑ 8:35         Opening, Dr Erwin Dreyer, Annals of Forest Science

8:35 ‑ 9:30         Scientific publication viewed from the Editor’s chair, Dr Pierre Bernier, Canadian Journal of Forest Research

9:30 ‑ 10:00       Selecting the right journal for my manuscript, Prof. Johanna Witzell, Scandinavian Journal of Forest Research

10:00 ‑ 10:30     Coffee break

10:30 ‑ 11:00     Reproducibility in forest sciences, Dr Pekka Nygren, Silva Fennica

11:00 ‑ 11:30     Respond to peer review in the spirit of helpfulness, Dr Sari Palmroth, Tree Physiology

11:30 ‑ 12:00     Questions and answers: The speakers and other journal editors gathered to the IUFRO Working Party meeting will be available for responding the questions of the audience about scientific publishing.

The seminar will be free but we ask all participants to register at latest on 13 October using this form:

https://www.webropolsurveys.com/S/B6AA1193D7F0F553.par

__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren

Sihteeri

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa

puh. 040 801 5596

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.