Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download the printable information letter as a PDF file

 

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

- Kutsu syyskokoukseen 2.12.2015
- Changing scientific publication environment challenges forest science journals - Report on the IUFRO Working Party 9.01.06 meeting
- Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen seminaarin esitykset on julkaistu Metsätieteen aikakauskirjassa
__________

SYYSKOKOUSKUTSU

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 keskiviikkona 2.12.2015 klo 15 alkaen.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2016.

6. Käsitellään toisen kerran Seuran sääntömuutosesitys:
- sihteerin toiminimike muutetaan toiminnanjohtajaksi, joka vastaa paremmin nykyistä tehtäväkuvaa (6 §)
- tilin- ja toiminnantarkastajan valinta muutetaan uudistetun kirjanpitolain mukaisiksi (9 §)
- tarkennetaan kannattajajäsenten asema Seuran päätöksenteossa (10 §)
- tehdään em. muutosten vaatimat tekstikorjaukset muihin sääntöjen kohtiin, joihin ne vaikuttavat (7 §, 12 §)
Sääntömuutosesitys on hyväksytty ylimääräisessä jäsenkokouksessa 28.10.2015. Mikäli syyskokous hyväksyy esityksen, uudet säännöt tulevat voimaan ja ne rekisteröidään Yhdistyrekisteriin.

7. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet tutkimusjohtaja Paula Horne ja MMT Matti Katila, joka valittiin hallitukseen vuodeksi 2015 kesken kautta eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Uusia hallituksen jäseniä etsinyt työryhmä esittää seuraavia valintoja:
- puheenjohtaja vuodelle 2016: prof. Pasi Puttonen
- varapuheenjohtaja vuodelle 2016: prof. Jarkko Hantula
- hallituksen jäsenet kaudelle 2016  2018: MMT Matti Katila ja MMT Matleena Kniivilä
- Kokouksessa läsnäolevat seuran jäsenet voivat tehdä muita esityksiä.

8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2016. Työryhmä esittää seuraavia valintoja:
tilintarkastaja: PricewaterhouseCoopers Finland; mikäli esitys hyväksytään, varatilintarkastajaa ei valita, koska kyseessä on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö
toiminnantarkastaja: MMT Teppo Hujala, varahenkilönä MMM Jussi Leppänen
Kokouksessa läsnäolevat seuran jäsenet voivat tehdä muita esityksiä.

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

10. Kokouksen päättäminen.

Vantaalla 13.11.2015

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liite:
Sääntömuutosesitys (PDF-tiedosto)
__________

Changing scientific publication environment challenges forest science journals

Report on the IUFRO Working Party 9.01.06 meeting

Finnish Society of Forest Science hosted the International Workshop on Forest Science Publishing on 15-16 October 2015 in Helsinki. The event was the first activity of the new IUFRO Working Party 9.01.06 on forest science publishing. The workshop gathered editors of forest science journals and scientists interested in publishing from Europe, North America, and Australia. Editors of scientific journals - especially those published by learned societies and other small publishers - have rarely opportunities to discuss about their editorial challenges and the workshop participants welcomed the opportunity opened by the new IUFRO Working Party.

Multidisciplinary research, quality control, and open science

Workshop presentations and discussions identified three major challenges for forest science journals: multidisciplinary research, quality control, and open science.

Forest sciences have a long tradition of interdisciplinary and multidisciplinary research because practical forestry requires knowledge on several fields of science and engineering. Forest science journals deal, thus, with quite different fields of sciences making them unattractive for specialised researchers. Consequently, journals in the “forestry” category of Web of Knowledge publish only 21 % of forest-related research articles - exactly the same percentage as the journals in “ecology” category. On the other hand, forest science journals are prepared to receive the increasing number of multidisciplinary research articles on forests if they succeed to market themselves to the potential authors.

Scientific quality control that is mostly implemented through the peer-review process, in which knowledgeable scientists confidentially evaluate their peers’ manuscript before publication, is saturating because of the rapid increase in manuscript submissions. Many journals experience an increasing number of refusals for their calls for review. Multidisciplinary nature of forest research poses additional challenges for the review process as the manuscripts may combine quite different scientific approaches. The workshop discussed solutions like reviewing manuscripts before submission to a named journal, stricter control before sending manuscripts to a full review, and open review, in which manuscripts are evaluated after posting to an electronic journal.

Open access is now suffering from side effects of the transition phase, like predatory journals that charge publishing fees from authors but have a very vague review system, if any. However, open access will become main stream as many important public funding agencies support it strongly. The workshop discussed more about open data. Opening of all research data is not yet common in forest sciences but it may be required in the near future. Forest journals should respond to this challenge by creating common guidelines for requirements and archiving of open data.

Education for early-career scientists

The editors gathered in the workshop also organised an open half-day session on scientific publishing for Finnish doctoral students and post-docs in forest and environmental sciences. The event gathered about 50 young scientists to listen four presentations by experienced editors and posing questions to the editors present in the workshop. Education of early-career scientists was also identified as a priority activity for the IUFRO Working Party on forest science publishing.

More Information

Workshop website: http://www.metla.fi/fsp2015/
Workshop proceedings: http://dx.doi.org/10.14214/iwfsp.0001
__________

Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen seminaarin esitykset on julkaistu Metsätieteen aikakauskirjassa

Seura järjesti elokuussa puolen päivän seminaarin, jossa käsiteltiin metsäntutkimuksen haasteita ja sitä miten korkealaatuista tutkimusta tehdään. Seminaarissa ei ollut tarkoitus listata ajankohtaisia tutkimusaiheita tai tulevaisuuden tutkimusteemoja vaan käsittelimme sitä miten hyvää metsäntutkimusta tehdään. Miten paras tutkimustieto saadaan soveltajien käyttöön? Syntyykö innovaatioita päättämällä että nyt innovoidaan? Miten suomalainen huippututkimus kohtaa yhteiskunnan tiedontarpeet? Metsätiede on luonnostaan ainakin ekologian, taloustieteen ja logistiikan yhdistelmä, mutta miten sujuu yhteistyö vaikkapa ilmakehätieteiden ja sosiaalitieteiden kanssa? Miten tulevia tutkijasukupolvia tulisi kouluttaa kohtaamaan metsäntutkimuksen uudet haasteet? Seminaarin aloitti tiedon käyttäjien puheenvuoro, jonka jälkeen eturivin tutkijat käsittelivät uuden tiedon tuottamisen tapoja.

Seminaari on Seuran puheenvuoro Suomen metsäntutkimusstrategian valmisteluun. Seminaarissa pidetyt esitelmät on julkaistu Metsätieteen Aikakauskirjan numerossa 3/2015. (http://www.metla.fi/aikakauskirja/ff153.htm)
__________

Marraskuun terveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.