Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.
Download the printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Seuran sääntömuutos
* Uusi hallitus / New board
* Ennakkotietoa vuoden 2016 apurahahausta / Early information on grant applications 2016
* Kerro mielipiteesi Metsätieteen päivästä
* Seuran toiminta vuonna 2016
* Jäsenmaksut 2016 / Membership fees 2016
* Seuran toimisto on suljettu 23.12.2014 - 11.1.2015 / Office is closed 23 Dec. 2014 through 11 Jan. 2015
__________

Seuran sääntömuutos

Seuran ylimääräisen jäsenkokouksen 28.10.2015 ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä sääntömuutosesitys käsiteltiin toisen kerran syyskokouksessa 2.12.2015. Syyskokous hyväksyi yksimielisesti sääntömuutokset:
* sihteerin toiminimike muutettiin toiminnanjohtajaksi, joka vastaa paremmin nykyistä tehtäväkuvaa (6 §)
* tilin- ja toiminnantarkastajan valinta muutettiin uudistetun kirjanpitolain mukaisiksi (9 §)
* tarkennettiin kannattajajäsenten asema Seuran päätöksenteossa (10 §): kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus Seuran kokouksissa, muttei äänioikeutta
* tehtiin em. muutosten vaatimat tekstikorjaukset muihin sääntöjen kohtiin, joihin ne vaikuttavat (7 §, 12 §)

Seuran uudet säännöt astuvat voimaan sen jälkeen kun ne on vahvistettu yhdistysrekisterissä. Vahvistuksen jälkeen ne ladataan myös Seuran verkkosivustolle.
__________

Uusi hallitus / New board

Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi 2016 sekä uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valittiin syyskokouksessa 2.12.2015. Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet tutkimusjohtaja Paula Horne ja MMT Matti Katila, joka oli valittu hallituksesta kesken kauden eronneen dos. Kalle Eerikäisen tilalle vuodeksi 2015. Hän jatkaa hallituksessa kauden 2016 - 2018.

The chair and vice chair of the Society for year 2016 and new board members were elected in the autumn meeting on 2 December 2015. The term of M.Sc. Paula Horne and Dr Matti Katila ended. Matti Katila has served in the board 1-yr-term as replacement of Dr Kalle Eerikäinen who resigned from the board before completing his 3-yrs-term. Dr Matti Katila was re-elected to the term 2016 - 2018.

Uusi hallitus kokonaisuudessaan / New board:

Puheenjohtaja / Chair: prof. Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto (2016)
Varapuheenjohtaja / Vice Chair: prof. Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus, Luke (2016)
Jäsenet / members:
    MMT Matti Katila, Luke (2016 - 2018)
    MMT Matleena Kniivilä, Pellervon taloustutkimus, PTT (2016 - 2018)
    MMT Liisa Kulmala, Helsingin yliopisto (2015 - 2017)
    MMT Katja Lähtinen, Helsingin yliopisto (2014 - 2016)
    MMT Jukka Malinen, Itä-Suomen yliopisto (2015 - 2017)
__________

Ennakkotietoa vuoden 2016 apurahahausta / Early information on grant applications 2016

Seuran apurahojen haku aukeaa 18.1.2016. Muista tarkistaa hakuohjeet verkkosivultamme ennen kuin teet hakemuksen. Seuran omia apurahoja jaetaan suurin piirtein saman verran kuin vuosina 2013 - 2015 ja Metsämiesten säätiön IUFRO-apurahoja saman verran kuin 2013 ja 2015. Apurahojen hakuaika loppuu 19.2.2016 klo 16.00.

The next grant application round of the Society will open on 18 January 2016. Remember to check the application instructions from our website before writing the application. The amount of Society’s own research and travel grants will be about same as in 2013  2015. The amount of IUFRO grants provided by the foundation Metsämiesten säätiö will about the same as in 2013 and 2015. The deadline for submitting the applications will be Friday 19 February 2016 at 16.00 (4 pm.).
__________

Kerro mielipiteesi Metsätieteen päivästä

Metsätieteen päivä järjestettiin 23. kerran 17.11.2015 Tieteiden talossa Helsingissä teemalla ”Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana”. Osallistujia oli yhteensä yli 200, mikä on viime vuosien osallistujaennätys. Metsätieteen päivän tiivistelmäkirja ja linkit useimpien esitysten kalvoihin pdf-muodossa löytyvät Metsätieteen päivän verkkosivulta.

Valitettavan harva osallistuja täytti Metsätieteen päivän palautelomakkeen. Siksi toivommekin, että käyttäisit 5 - 10 minuuttia antaaksesi palautetta verkkolomakkeella. Lomake ei koske erityisesti tämän vuoden Metsätieteen päivää vaan siihen voivat vastata kaikki viime vuosina Metsätieteen päivään osallistuneet ja nekin, jotka eivät ole jostain syystä osallistuneet. Osallistu Metsätieteen päivän kehittämiseen:
https://www.webropolsurveys.com/S/8E3A31B2A14AE724.par
__________

Seuran toiminta vuonna 2016

Seuran vuoden 2016 toimintasuunnitelma on ladattu Seuran verkkosivulle.

Vuoden 2016 aikana Seura järjestelee uudelleen perustoimintojaan, koska yhteistyö Luonnonvarakeskuksen kanssa vähenee. Vuonna 2016 loppupuolella edessä on mm. muutto uuteen toimistoon, kun Luken Vantaan toimipiste tyhjennetään, eikä Seura saa sen jälkeen toimistotiloja Lukelta. Muuton yhteydessä Seuran Vantaalla oleva arkisto on lajiteltava ja pitkäaikaissäilytystä vaativille dokumenteille on löydettävä uusi säilytyspaikka. Myös Seuran IT-palveluja varten tehdään sopimus uuden palvelun tarjoajan kanssa. Tällä hetkellä Seura selvittelee sopivia yhteistyökumppaneita. Tästä johtuen suunnitelmissa ei ole Metsätieteen päivän lisäksi muita yleisötilaisuuksia, mutta klubien toiminta jatkuu entisellään. Seura neuvottelee uuden pitkän ajan yhteistyösopimuksen Luken kanssa vuonna 2016.

Erityisen voimakkaasti Seuran ja Luken yhteistyön väheneminen vaikuttaa julkaisutoimintaan, jossa vuosi 2016 on siirtymäaika. Yhteistyö Luken kanssa on koskenut Silva Fennicaa ja Metsätieteen aikakauskirjaa. Kaikki Silva Fennican käsikirjoitusten käsittely hoidetaan Open Journal Systems (OJS) järjestelmällä ja artikkelit julkaistaan Silva Fennicaa varten suunnitellulla, OJS-järjestelmään linkitetyllä ohjelmalla html- ja pdf-tiedostona. Molemmat ohjelmistot ovat Valtorin ylläpitämällä Luken palvelimella. Palvelinyhteistyö loppuu vuoden 2016 jälkeen.

Metsätieteen aikakauskirjan julkaiseminen jatkuu vuonna 2016 yhteistyössä Luken kanssa aiemman Metla-yhteistyön puitteiden mukaan sekä painojulkaisuna että sen rinnakkaisena sähköisenä versiona, joka on vapaasti luettavissa. Metsätieteen aikakauskirjaa julkaistaan neljä numeroa vuonna 2016. Luken johdon tekemän linjauksen mukaan se ei ole enää kiinnostunut jatkamaan Metsätieteen aikakauskirjan julkaisemista. Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoitustarjonnassa on ollut laskeva trendi. Sarjan julkaiseminen on vaarassa loppua vuoden 2016 jälkeen, mikäli julkaisemista ei pystytä järjestämään uudelleen eikä tutkijoiden kiinnostus tarjota sarjaan käsikirjoituksia nouse nykytasolta. Käsikirjoitustarjonnan kehitys vuoden 2016 aikana on erityisen painava tekijä, kun Seura harkitsee Metsätieteen aikakauskirjan jatkoa.

Seura julkaisee yhteistyössä Luken, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan metsätieteiden osaston kanssa myös metsätieteellistä verkkoväitöskirjasarjaa Dissertationes Forestales. Väitöskirjat julkaistaan Valtorin ylläpitämällä Luken palvelimella. Vuoden 2016 jälkeen Dissertationes Forestales siirretään Seuran julkaistavaksi. Seura neuvottelee uuden julkaisuyhteistyösopimuksen Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.

Vuoden 2016 aikana Seura etsii uuden palvelimen ja IT-palvelujen tarjoajan Silva Fennican ja Dissertationes Forestalesin julkaisujärjestelmiä varten. Palvelinvaihdon yhteydessä Dissertationes Forestales siirretään OJS-järjestelmään ja sen uusi julkaisusivusto kehitetään Silva Fennican sivuston pohjalta. Julkaisujärjestelmän uusimisen yhteydessä selvitetään yhteistyömahdollisuuksia muiden tieteellisten seurojen kanssa.
__________

Jäsenmaksut 2016 / Membership fees 2016

Syyskokous päätti pitää Seuran jäsenmaksut ennallaan vuonna 2016: varsinaisilta jäseniltä 50 € ja kannattajajäseniltä 800 € vuodessa.

The autumn meeting decided to keep membership fees in 2016 as they have been for a few years: ordinary members 50 € and supporting members 800 € per year.
__________

Seuran toimisto on suljettu 23.12.2014 - 11.1.2015 / Office is closed 23 Dec. 2014 through 11 Jan. 2015

Jouluaikaan Seuran toimisto on suljettu 23.12.2014 - 11.1.2015 joululomien takia. Toimisto on normaalisti avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8 - 16. Sihteeri tekee etätöitä tiistaisin, mutta on tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostilla. Sihteeri ei ole tavoitettavissa perjantaisin.

The office the Finnish Society of Forest Science will be closed from 23 Dec. 2014 through 11 Jan. 2015 because of Christmas holidays. The ordinary office hours are Monday, Wednesday, and Thursday from 8 to 16. The secretary of the Society works at home on Tuesdays but you may reach him by phone or e-mail. The secretary cannot be contacted on Fridays.
__________

Jouluterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1) 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
pekka.nygren (at) luke.fi