Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona

Download printable information letter as a pdf file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

* Kutsu kevätkokoukseen 5.4.2016
* Invitation to Spring meeting 5 April 2016
* Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahapäätökset
* Grant decisions of the Finnish Society of Forest Science
* Metsänhoitoklubin kevätretkeily 30.5.–31.5. 2016
* Uusia jäseniä
* Seuran toimisto on suljettu viikon 15 / Office of the Society will be closed on week 15
__________

Kutsu kevätkokoukseen 5.4.2016

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 404 tiistaina 5.4.2016 klo 14 alkaen.

Ohjelma

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

8. Seuran opinnäytetyöpalkintojen jako

9. Seuran myöntämien apurahojen jako

10. Kevätkokousesitelmä
* Seuran opinnäytetyöpalkinnon saaja

11. Kokouksen päättäminen.

12. Kakkukahvi palkittujen ja apurahan saajien kunniaksi

Vantaalla 22.3.2016

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintakertomus 2015
Tilinpäätös 2015
__________

Invitation to Spring meeting 5 April 2016

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Tuesday 5 April 2016 at 14:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 404 (4th floor).

Programme

1. Opening of the meeting

2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4. Acceptance of the programme.

5. Review of the 2015 closing of the books, annual report, and auditors’ report

6. Confirmation of the 2015 closing of the books

7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables

8. Award of the prizes for doctoral and Master’s theses

9. Award of the scholarships of the Finnish Society of Forest Science

10. Presentation by an author of an award-winning thesis

11. Closure of the meeting

12. Coffee and cake in honour of the awardees and grantees

Vantaa 22 March 2016

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:

Annual report 2015 (in Finnish)
Account summary 2015 (in Finnish)
__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahapäätökset

Suomen Metsätieteellinen Seura sai hakuajan puitteissa 101 apurahahakemusta, jotka jakautuivat eri hakukohteisiin seuraavasti:

Tutkimusapurahat: 45 hakemusta, yhteissumma 424 897,73 €
Matka-apurahat tieteellisiin kokouksiin: 42 hakemusta, yhteissumma 59 309,08 €
Muu kansainvälinen toiminta: 2 hakemusta, yhteissumma 3 400,00 €
Metsämiesten säätiön IUFRO-apurahat: 12 hakemusta, yhteissumma 23 391,00 €

Yhteensä apurahoja haettiin 510 997,81 €:n arvosta. Seuran hallitus päätti kokouksessaan 21.3.2016 rahoittaa 27 hakemusta yhteensä 92 246 €. Myönnöt jakautuivat eri käyttökohteisiin seuraavasti:

Tutkimusapurahat: 7 hakemusta, yhteensä 65 596 €
Matka-apurahat tieteellisiin kokouksiin: 10 hakemusta, yhteensä 9 960 €
Metsämiesten säätiön IUFRO-apurahat: 10 hakemusta, yhteensä 16 690 €

Apurahan saajien nimet julkaistaan Seuran apurahasivulla tämän viikon aikana. Apurahan saajille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. Apurahat jaetaan Seuran kevätkokouksessa 5.4.2016 Tieteiden talossa.

IUFRO-toimihenkilöiden jatkuva apurahahaku

IUFRO:n toimihenkilöt (työryhmien koordinaattorit ja korkeammat tehtävät) voivat hakea Metsämiesten säätiön apurahaa IUFRO-toimintaan myös varsinaisen hakuajan ulkopuolella ja osa käytettävissä olevista IUFRO-apurahoista on varattu tähän tarkoitukseen. IUFRO-toimihenkilöitä kehotetaan pyytämään hakuohjeet Seuran sihteeriltä (pekka.nygren (at) luke.fi) ennen hakemuksen tekemistä.
__________

Grant decisions of the Finnish Society of Forest Science

Finnish Society of Forest Science received by the February deadline 101 grant applications, which were distributed to the following categories:

Research grants: 45 applications, total applied 424,897.73 €

Travel grants for scientific meetings: 42 applications, total applied 59,309.08 €

Other international cooperation: 2 applications, total applied 3,400.00 €

IUFRO grants of Metsämiesten säätiö: 12 applications, total applied 23,391.00 €

Total amount applied was 510 997,81 €. The board of the Society decided to award 27 grants for the total of 92,246 € in its meeting on 23 March 2016. The awards were distributed to the following categories:

Research grants: 7 applications, total funded 65,596 €

Travel grants for scientific meetings: 10 applications, total funded 9,960 €

IUFRO grants: 10 applications, total funded 16,690 €

Names of the grantees will be published in the grants page of the Societyduring this week. Grantees will also be informed personally. The grants will be awarded in the Spring meeting of the Society on 5 April 2016 in the House of Sciences and Letters in Helsinki (see the invitation to spring meeting in this information letter).

Continuous grant application time for IUFRO office holders

Office holders of IUFRO (working party coordinators and higher) may apply for a IUFRO grant of the foundation Metsämiesten säätiö any time of the year. Part of the IUFRO funds has been reserved for this purpose. IUFRO office holders applying out of the regular grant application period of the Finnish Society of Forest Science are requested to contact the secretary of the Society (pekka.nygren (at) luke.fi) for further instructions before submitting the application.
__________

Metsänhoitoklubin kevätretkeily 30.5.–31.5. 2016

Metsänhoitoklubi järjestää maastoretkeilyn Ähtäriin. Kokoontuminen Tuomarniemelle 30.5. maanantaina illalla (n. klo 17) ja tiistaina 31.5. koko päivän maastoretkeily.

Retkeilyn aiheina ovat mm.
* Tuomarniemen siemen- ja taimituotanto 1900-luvun alkupuoliskolla 
* Arvid Borg metsänhoidon tutkijana, opettajana ja edistäjänä
* Varttuneiden viljelymetsien kehitys ja laatu

Varatkaa retkeilyaika kalenterista jo nyt. Linkki ilmoittautumiseen ja tarkempi ohjelma julkaistaan huhtikuun lopulla.

Tuomarniemellä majoitusmahdollisuus 30 € /2 hh + ateriakustannukset.
__________

Uusia jäseniä

Toivotamme uudet jäsenet Françoise Martzin, Sami Oksan ja Aapo Rautiaisen tervetulleiksi mukaan Seuran toimintaan.
__________

Seuran toimisto on suljettu viikon 15 / Office of the Society will be closed on week 15

Seuran toimisto on suljettu viikon 15 (11.-15.4.2016) sihteerin työmatkan takia. Tänä aikana ei käsitellä apuraha-asioita. Normaalisti toimisto on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8  16. Sihteeri työskentelee kotona tiistaisin, mutta hänet voi tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla.

Office of the Finnish Society of Forest Science will be closed on week 15 (11 through 15 April 2016) because of work travel of the secretary. The grantees should note that no grant issues will be dealt during this week. Normally the office is open on Mondays, Wednesdays, and Thursdays 8 through 16. The secretary works at home on Tuesdays but you can reach him by phone or e-mail.
__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Sihteeri; Suomen Metsätieteellinen Seura ry
PL 18 (Jokiniemenkuja 1), 01301 Vantaa
puh. 040 801 5596
pekka.nygren (at) luke.fi